E.M. Jensen, Radioforhandler
3 af radioforhandler E.M. Jensens børn gik på Jyderup Realskole
Preben Jensen 1954-58
Susanne Jensen ses 1964
og Lise-Lotte Jensen ses 1963 - 1966

Preben Jensen, søn af radio- og TV-forhandler E.M. Jensen, Jyderup
tog i 1958 Mellemskoleeksamen på Jyderup Realskole1

April 1964, Teknikereksamen med højeste karakter.
Preben Jensen, søn af radio- og TV-forhandler E.M. Jensen, Jyderup, har på Håndværkerskolen i Sønderborg bestået eksamen som radiomekaniker, hvorunder hører TV-tekniker eksamen.
Der tildeles karakterer efter tre skaler, og Preben Jensen bestod med skolens højeste karakter2

Susanne Jensen ses 1964 6 klasse

Lise-Lotte Jensen 1962/63 7 kl.6 - Realeksamen 19665
Lise-Lotte ses til Jyderup Realskoles gensynsfest 2016
Jyderup Realskoles jubilarer 2016
Fra venstre Bente, hr. Ølholm, Ulla, Kirsten, Annelise og sidst men ikke mindst Lise-Lotte
Tale ved Jyderup Realskoles afslutning 1966


1969 juni; E.M Jensen, dødsfald
Radioforhandler E.M. Jensen, Jyderup, er pludselig død uden forudgående sygdom, 56 år.
E.M. Jensen stammede fra Herlufmagle, men på grund af sygdom gik han over i radiobranchen og etablerede sig på Nyvej i Jyderup, og senere i Skarridsøgade.
Ved den reelle og behagelige måde han betjente kunderne på, skaffede han mange og tilfredse kunder. Han deltog ikke i offentlige hverv, men helligede sig sin virksomhed, hjemmet og familien.
Foruden sin hustru efterlader han fire børn, tre døtre og en søn. En datter er lærerinde i Glostrup, en datter er under uddannelsen, og en datter bor i hjemmet. Sønnen er ansat ved Skamlebæk Radio4


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 1. april 1964, side 4; Teknikereksamen med højeste karakter
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 16. juni 1969, side 4; E.M Jensen, dødsfald
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 26. okt. 1965, side 3; Nyt elevblad for realskolen
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup

Sidst rettet 28. marts 2017
©Jyderup Realskole