Peter Langberg Johansen
Peter Langberg ses på Jyderup Realskole I Mellemskoleklasse 1956/57- 1960 Mellemskoleeksamen1
Forældre Olaf og Karen Langberg Johansen, Kommuneskolen, Holbækvej 1087 Peter konfirmeret 4. oktober19598
Peter har flere søskende på Jyderup Realskole

27. november 1963, Peter Langberg på Det Kgl. Musikkonservatorium
Den unge musikstuderende, Peter Langberg, søn af overlærer Langberg, Jyderup, har bestået de meget krævende prøver på Det kgl. musikkonservatorium så fint, at han er blevet antaget til konservatoriet som nr. 2 mellem nogle og tredive reflektanter.
Peter Langberg har tidligere spillet klaver, men begyndte for 2 år siden at tage undervisning i orgelspil hos den dygtige organist Verner Nielsen, Hjembæk, og på musikkonservatoriet har Peter Langberg valgt orgelmusik som hovedfag. Der er ad den vej mulighed for at nå forskellige mål: organist, kantor, musikpædagog m.v. Det vil glæde Peter Langbergs mange venner, at han gennem sin målbevidste ihærdighed og dygtighed nu er nået så vidt2

1968 juni; Peter Langberg organisteksamen med udmærkelse
Ved den afsluttende organisteksamen på Musikkonservatoriet har Peter Langberg, søn af overlærer Olaf Langberg, Jyderup, bestået med udmærkelse.
Peter Langberg, der bor i Ballerup, har hidtil haft klaverspil som bifag, men efter sommerferien fortsætter han sin uddannelse med klaver som hovedfag3

1970 feb.; Debutkoncert for Peter Langberg der studere på helårs legat i Paris5 a

1977 Smuk musikoplevelse ved kirkekoncert i Jyderup
Glædeligt mange havde efterkommet Jyderup menighedsråds indbydelse til kirkekoncerten i aftes (29. marts 1977) i Jyderup kirke - et genhør med "bysbarnet", docent ved Musikkonservatoriet, Peter Langberg, søn af overlærer Olaf Langberg, Jyderup og medvirkende var endnu to fra Musikkonservatoriet, fløjtenist, musikpædagog Ib Flemming Hansen.
For de mange tilhørere blev aftenen en smuk musikoplevelse. Det var en nydelse at lytte til Peter Langbergs magtfulde orgelspil og det smukke samspil mellem orgel og fløjte.
Med velskolet baryton sang Ib Fl. Hansen på en måde, at han ligesom "sang sig op", mere og mere medlevende, således at hans smukke stemme klangfuldt fyldte kirkerummet.
Peter Langberg
Provst Hjørlund, Jyderup, der medvirkede ved tekstlæsning, kollekt og velsignelse, brugte i takken til slut den vending, at det havde været "festligt og smukt", som en dejlig optakt til påsken, også markeret ved påskeliljer som udsmykning af kirken. Festligt var netop det rigtige udtryk, fordi der i programmet var lagt vægt på også at tage de festlige toner med, bl.a. i Bachs fuga i ca-dur, efter at der først var indledt med præludium, ligeledes af Bach. Arien "Meine Seufzer, meine tränen" blev akkompagneret med obligat fløjte og continiuo, efterfulgt af Bachs særligt festlige sonate for fløjte og orgel "Andate, Allegretto, Allegro"
Den skønne påskesalme "Påskeblomst, hvad vil du her?" blev sunget som fællessalme4 b

1972 juli; Karen Langberg 60 år
Fru Karen Langberg, gift med overlærer Olaf Langberg, Aldersrovej 17, Jyderup, fylder søndag den 9. juli 1972, 60 år
I nogle år havde hr. og fru Langberg - der begge stammer fra Fyn - deres hjem på Holmstrup skole, hvorfra de for godt en snes år siden kom til Jyderup. Fru Langberg er værdsat som et fint og elskeligt menneske, sympatisk og retlinet i hele sin væremåde.
De mange venner der holder af hende, ved ikke lovord nok at sige og hun er samtidig en uundværlig støtte for sin mand og en prægtig mor for ægteparrets tre børn, der nu alle tre bor i København.
Som ung var Karen Langberg ansat på "Gammel Bakkehus" og det arbejde hun der fik indblik i, gør hun stadig et arbejde for, idet hun er medarbejder ved åndssvageforsorgens børnehave på Ellebjerg i Jyderup. Også denne gerning går fru Langberg op i med forståelse og i trangen til at være noget for andre, selvom det først og sidst er hjemmet og alt hvad der knytter sig til dette, at kræfterne og kærligheden er viet til på harmonisk måde6


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 27. november 1963, side 3; Peter Langberg på Det Kgl. Musikkonservatorium
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 25. juni 1968, side 6; Peter Langberg organisteksamen med udmærkelse
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 30. marts 1977, side 6; Smuk musikoplevelse ved kirkekoncert i Jyderup
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 14. feb. 1970, side 6; Debutkoncert for Peter Langberg der studere på helårs legat i Paris
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 6. juli 1972, side 6; Karen Langberg 60 år
Kilde 7: Flemming Thorsen
Kilde 8: Jyderup kirkebog 1958-74 opslag 12 nr. 20
Noter:
a) Kalundborg Folkeblad 14. feb. 1970, side 6; er svært læse på microfilm
b) Hvor er den anden fra musikkonservatoriet? Mangler evt. noget i teksten
1955 ses Aksel Langberg Johansen at tage Realeksamen og få flidspræmie (ved ikke om det er samme familie, Huus marts 2015)

Sidst rettet 4. marts 2015
©Jyderup Realskole