Retur forside elevlister


Elevliste 1958/59
Antal elever i 1959 sammentalt til i alt 260
I, II, III og IV Underkasse ses ikke i Årsberetning for 1959, Statsbibliotekets Særsamling, Aarhus1
V Underklasse (8 elever på dette niveau)
Lissi Virenfeldt Christensen, Bestyrer Christensen, Lindholt
Lene Dolberg, Købmand Dolberg, Uglerup
Ida Gylling Folkmann, Isenkræmmer G. Folkmann, Jyderup
Niels Christian Høj, Proprietær Høj, Høed Forældre Christian og Ellen Høj, Bækgården, Høedvej 48
Vera Solveig Jensen, Gårdejer H. Jensen, Bennebo
Jørn Kepp Knudsen, Købmand Knudsen, Føllenslev
Jessie Buchwald Mortensena, Repræsentant B. Mortensen, Jyderup
Birthe Ellen Wilsted Petersen, Husmand Petersen, UglerupI Mellemskoleklasse A (19 elever på dette niveau)
Mogens Flemming Andersen, Fru Andersen, Lindholt
Ingrid Christensen, Bogholder Christensen, Jyderup
Max Malm Christensen, Bager Christensen, Jyderup
Bendt Enevoldsen, Bagermester Enevoldsen, Jyderup
Hans Kristian Frederiksen, Mekaniker Frederiksen, Mørkøv
Anne-Grete Gissemann, Gårdejer Gissemann, Haunsø
Finn Damgaard Jacobsen, Ostehandler Jacobsen, Mørkøv
Ruth Jensen, Gravemester Jensen, Skellingsted
Ejvind Steffensen Jørgensen, Tømrermester Jørgensen, Mørkøv
Henrik Juel Larsen, Kommunesekretær Larsen, Buerup
Kirsten Juel Larsen, Kommunesekretær Larsen, Buerup
Kurt Bjarne Madsen, Arbejdsmand Madsen, Jyderup
Else Vivi Hedegaard Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Mørkøv
Erling Morits Nielsen, Gårdejer Nielsen, Løgtvedgård, Bro Mølle
Egon Hedegaard Pedersen, H. Aa. Pedersen, Jyderup
Grethe Annette Pedersen, Savværksarbejder Hansen, Jyderup
Anette Clara Quaade, Chauffør Quaade, Jyderup
Niels Skovgaard Rasmussen, Gårdejer S. Rasmussen, Tornved, ✝ RIP
Kurt Anders Stoltz, Arbejdsmand Stoltz, Jyderup

I Mellemskoleklasse B (18 elever på dette niveau)
Gunvor Ester Margrethe Alsing, Radiotelegrafist Alsing, Buerup
Christen Illermann Christiansen, Gartner Christiansen, Rønnekilde
Aase Eriksen, Gårdejer Eriksen, Buerupgård
Kirsten Jacobsen, Gårdejer Jacobsen, Buerup
Per Vang Jensen, Skovfoged V. Jensen, Mørkøv
Dorte Birch Larsen, Fru B. Larsen, Buerup
Inge Nygaard Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Niels Peter Nielsen, Montør Nielsen, Tornved
Preben Peter Nielsen, Boelsmand Nielsen, Tornved
Vagn Zakarias Nielsen, Tømrermester Zakarias Nielsen, Snertinge
Irma Evelyn Olsen, Gårdejer Olsen, Løgtved
Ingeborg Olsen, Fragtmand Olsen, Jyderup
Ole Otteslev, Købmand Otteslev, Bjergsted
Marianne Toftegaard Petersen, Gårdejer Toftegaard Petersen, Føllenslev
Finn Ravn Nielsen, Landmand Sv. R. Nielsen, Hallebyore
Karin M. H. Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Kajemose
Albert Camillus Schmidt, Blikkenslager Schmidt, Jyderup
Niels Uffe Høxbro Thomasen, Fru Købmand Thomasen, Jyderup
II Mellemskoleklasse A (27 elever på dette niveau)
Finn Harder Andersen, Lærer Rørbech, Jyderup
Leif Andersen, Købmand Andersen, Jyderup
Lissi Ingrid Christensen, Tømrer Christensen, Jyderup † RIP
Kjeld Holger Steen Hansen, Vulkanisør Hansen, Jyderup Forældre Holger og Anna Hansen, Holbækvej 31
Bertel Ørbæk Høj, Gårdejer Høj, Jyderup Forældre Christian og Ellen Høj, Bækgården, Høedvej 48 † RIP
Birthe Jakobsen, Viktualiehandler Jakobsen, Mørkøv † RIP
Inge-Lise Jacobsenv, Snedker Jacobsen, Jyderup *fb*
Jens Trustrup Jensen, Autoforhandler Jensen, Jyderup Forældre Lars og Ester, Holbækvej
Lone Marianne Jensen, Radiotekniker Jensen, Jyderup
John Preben Karlsson, Børstenbinder Karlsson, Jyderup Forældre Frederik og Andrea K, Holbækvej 136
Inger Kroghx, Konsulent Krogh, Jyderup
Poul Erik Larsen, Arbejdsmand Larsen, Faurbo † RIP
Annie Birgit Lund, Fru Lund, Kattrup
Annemarie Myrup, Lærer Myrup, Hjembæk
Annette Marie Therese Møllery, Læge Møller, Mørkøv
Anne-Grethe Nielsenz, Gårdejer Nielsen, Bennebo
Hans Henning Nielsen, Snedkermester Nielsen, Jyderup Forældre Holger og Else Nielsen, Holbækvej 44 *fb*
Herbert Poul Nielsenu, Arbejdsmand Nielsen, Jyderup *fb*
Magda Solveig Nielsenæ, Smedemester Nielsen, Brokøb
Birgit Jentoft Olsen, Konstruktør Olsen, Jyderup
Benthe Seifert Petersens, Fru Petersen, Jyderup
Herbert Duholm Petersent, Pladesmed Helmuth Petersen, Brokøb *fb*
Søren Rasmussen, Fodermester Rasmussen, Kattrup
Karen Sjølund, Krovært Holger Sjølund, Bro Mølle
Dan Peter Sørensen, Skovfoged Sørensen, Akselholm †RIP
Allan Oå. Thullesen, Forstander Schmidt, Snertinge
Hanne Weinreichø, Guldsmed Weinreich, Mørkøv
II Mellemskoleklasse B (27 elever på dette niveau)
Inge Hoffmann Andersen, Arbejdsmand Andersen, Lågeladt
Anna Lise Bakager, kontrolassistent A. Bakager, Mørkøv
Orla V. Christensen, Bestyrer Christensen, Mørkøv
Tove Christensen, Konditor Christensen, Jyderup Forældre Børge og Edith C, Trekanten, Holbækvej 147
Svend Erik Birch Christiansen, Konditor Birch, Jyderup
Per Damgaard, Tobakshandler Damgaard, Føllenslev
Jørgen Gylling Folkmann, Isenkræmmer G. Folkmann, Jyderup
Svend Erik Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup Forældre Harry og Herdis Gundersen, Nyvej
Inger Holst, Repræsentant Holst, Jyderup
Connie B. L. Jensen, Fabrikant Jensen, Jyderup
Jørgen Gybel Jensen, Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup *fb*
Kirsten Anna Jørgine Jensen, Arbejdsmand Jensen, Jyderup
Mogens Hartvig Jensen, Gårdejer H. Jensen, Høedgården Forældre Gunnar og Agnete Jensen, Høedvej 28
Kirsten Jytte Jentoft, Kørerlærer Jentoft, Jyderup
Aase A. M. Jepsen, Boelsmand Jepsen, Tornved
Birgit A. Larsen, Husmand Larsen, Jyderup
Finn Larsen, Gårdejer Larsen, Hallebyore
Mogens Nygaard Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Westi Legindgaard, Gartner Fritz og Elly Legindgaard, Høedvej 12, Høed
Berith V. Nielsen, Chauffør Nielsen, Skyttevænget
Leo Nielsen, Fodermester Nielsen, Uglerup
Karsten E. V. Pedersen, Arbejdsmand Pedersen, Løgtved
Bodil Prange, Skovfoged Prange, Hallebyore
Gerner B. Rasmussen, Husmand Rasmussen, Langemark
Grethe M. Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Høed Forældre Svend Aage og Astrid R, Møllegården, Høedvej 29
Mona Thomasen, Fru Thomasen, Jyderup
Holger A. Valentin, Arbejdsmand Valentin, Holmstrup
II Mellemskoleklasse C (28 elever på dette niveau)
Bodil Andersen, Gårdejer Andersen, Æblekærgård, Særslev
Doris Jensine Andersen, Mælkehandler Andersen, Særslev
Karin Elisabeth E. Christensen, Værkfører Christensen, Jyderup
Kirsten Berg Christensen, Mejeribestyrer B. Christensen, Englevaad
Hanne Martha Clausen, Arbejdsmand Clausen, Særslev
Inge Kirstine Eriksen, Husmand Eriksen, Godthaab
Ole Guldmann, Præstegårdsforpagter Guldmann, Føllenslev
Hanne Hjørlundc, Pastor Hjørlund, Jyderup
Ib Preben Jensen, Fabriksarbejder Jensen, Jyderup
Jonna Quist Jensen, Depotejer Q. Jensen, Mørkøv
Mogens Ebbe Kjær Jensen, Tømrermester K. Jensen, Mørkøv
Henry K. Larsen, Husmand Larsen, Stokkebjerg
Merethe Leena Edelslund Larsen, Slagter Larsen, Snertinge *fb*
Ole Henrik I. Larsen, Gårdejer Larsen, Hjembæk Frihed
Jens Madsen, Gårdejer Madsen, Høed Forældre Evald og Marie M, Østervang, Høedvej 53
Keld Mathiassen, Gårdejer Ottesen, Føllenslev
Hanne Mortensen, Disponent Mortensen, Jyderup
Kaj Arne Nielsen, Gårdejer Fru Nielsen, Hjembæk
Ellen Annette Pedersen, Husmand Pedersen, Knabstrup
Birthe Kallenbachd Pedersen, Direktør Axel David K. Pedersen, Jyderup
Hanne Brunaa, Prokurist Brunaa, Jyderup
Christa Petersen, Anlægsgartner Petersen, Jyderup
Esben Just Petersen, Maskinarbejder Petersen, Mørkøv
Flemming Chr. Petersen, Husmand Petersen, Stokkebjerg
Kurt Sonne, Fru Sonne, Faurbo
Helen S. Sørensen, Hotelejer Sørensen, Mørkøv
Liesel Thorsen, Mekaniker Thorsen, Jyderup
Peter Poul Thorsen, Mekaniker Thorsen, Jyderup
III Mellemskoleklasse A (18 elever på dette niveau)
Karin Ulrik Andersen, Fabrikant Andersen, Mørkøv
Laila Grethe Andersen, Boelsmand Andersen, Haunsø
Hanne Birthe Christensen, Gårdejer Christensen, Jyderup (Søbæksgården)
Kirsten Buchardt Christensen, konditor C, Jyderup Forældre Børge og Edith C, Trekanten, Holbækvej 147
Lars Ole Hansene, Fisker Folmer Villadsen, Haunsø
Niels Tom Jacobsen, Fabrikant Jacobsen, Jyderup Forældre Svend og Inger Jacobsen, Holbækvej 105
Christian Funch Jensen, Direktør F. Jensen, Jyderup Forældre Kristian Flemming og Lilly f. Weinriechf
Ole Jensen, Arbejdsmand Jensen, Jyderup
Inger Toudal Pederseng, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Anette Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Marianne Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Finn Torkil Petersen, Forpagter Petersen, Rugtvedgård
Flemming Halby Petersen, Boelsmand H. Petersen, Hallebyore
Eva Lohmann Poulsenh , Godsejer L. Poulsen, Egemarke
Ole Rasmussen, Hotelejer Fru Rasmussen, Jyderup
Lene Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Lissie Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Helge Stoltz, Arbejdsmand Stoltz, Jyderup
III Mellemskoleklasse B (20 elever på dette niveau)
Ernst Flemming Thorseni, Mejerimedhjælper Andersen, Jyderup Forældre Erling og Elly Andersen, Høedvej 36
Ole Arildsen, Bestyrer Arildsen, Jyderup Forældre Peter og Ellen A, Skarridshus, Slagelsevej 33
Ove Finn Hansenj, Postbud Hansen, Jyderup
Kirsten Grethe Jensen, Boelsmand Jensen, Holmstrup
Birgit Broskov Jørgensen, Skræddermester Jørgensen, Knabstrup
Poul Ebbe Jørgensen, Ølhandler Jørgensen, Jyderup Forældre Erik og Ester Jørgensen, Nyvej 10
Inge Lise Lange, S. Lange, Føllenslev
Ingelise Larsen, Forvalter Larsen, Dønnerup
Hans Henrik Madsen, Repræsentant Madsen, Akselholm
Jens Albert Madsen, Repræsentant Madsen, Akselholm
Grethe Alice Mogensen, Vognmand Mogensen, Haunsø
Eva Annelise Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tysbjerggård, Hjembæk
Flemming Emil Nielsen, Bestyrelsesmedlem Nielsen, Forsamlingshuset, Buerup *fb*
Per Ole Olsen, Bager Olsen, Føllenslev
Holger Rasmus Helmer-Petersen, Direktør H. Petersen, Svebølle
Ebbe Rasmussen, Husmand Rasmussen, Høed Forældre Harry og Inger Lise R, Høedvej 43
Myra Birgitte Raug, Restauratør Raug, Haunsø
Lene Slott, Bagermester Slott, Akselholm
Helen Sørensen, Aksel Sørensen, Føllenslev græsmark
Vagn Erik Sørensen, Trikotagehandler Sørensenk, Jyderup
III Mellemskoleklasse C (21 elever på dette niveau)
Else Marie Andersen, Gårdejer Andersen, Særslev
Otto Birch Christensen, Urmager Christensen, Jyderup
Ulla Birgitte Bærholm Christensen, Centralbestyrer Sørensen, Haunsø
Pia Margrethe Kjær Clausen, Gårdejer Clausen, Særslev
Birgit Enevoldsen, Bagermester Enevoldsen, Viskinge
Svend Rye Filskovl, Forretningsfører R. Filskov Emmabodavej 3, Jyderup
Rittar Ellis Hansen, Vognmand Hansen, Jyderup
Anne-Mette Jakobsen, Cykelhandler Jakobsen, Jyderup
Annie Helen Holmegaard Jensen, Gårdmand H. Jensen, Bennebo
Anne Christel Fau Jørgensen, Bogholder Jørgensenm, Jyderup
Mette Langberg-Johansen, Overlærer L.-Johansen, Jyderup Forældre Olaf og Karen L-J, Kommuneskolen, Holbækvej 108
Peter Langberg-Johansen, Overlærer L.-Johansen, Jyderup
Grethe Møldrup, Inspektør Møldrup, Jyderup jk 1958-74 opsl 22
Birte Kildegaard Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tornved
Svend Erik Nielsen, Gårdejer Nielsen, Syvendekøb
Jørgen Otteslev, Købmand Otteslev, Bjergsted
Ida Petersen, Laborant Petersen, Jyderup
Hanne Skovgaard Rasmussen, Gårdejer S. Rasmussen, Tornved
Inge-Lise Riisholt, Arbejdsmand Riisholt, Særslev
Hanne Sivertsen, Gårdejer Sivertsen, Jyderup
Finn Tüchsen, Civilingeniør Tüchsen, Jyderup
IV Mellemskoleklasse A (21 elever på dette niveau)
Inger Andersen, Fabrikant Andersen, Mørkøv
Ib Malm Christensen, Bager Christensen, Jyderup
Hanne Gissemann, Gårdejer Gissemann, Føllenslev
Arly G. Hansen, Arbejdsmand Hansen, Jyderup Forældre Knud og Else Hansen, Gl. Skole, Høedvej 26
Jacob Hansen, Gårdejer Hansen, Hjembæk
Karen M. Hansen, Arbejdsmand Hansen, Særslev
Grete Pia Hansen, Arbejdsmand Hansen, Jyderup
Niels Hjørlund, Pastor Hjørlund, Jyderup Forældre Andreas og Kirsten H, Præstegården, Holbækvej 122
Anne Merete Quist Jensen, Depotejer Q. Jensen, Mørkøv
Ingrid Jensen, Tømrermester Jensen, Mørkøv
Kitty Jensen, Skomager Jensen, Særslev
Kurt Jensen, Murermester Børge Jensen, Høedvej, Jyderup
Jørn Justesen, Chauffør Justesen, Jyderup
Mona E. Jørgensenp, Arbejdsmand Jørgensen, Lille Stokkebjerg *fb*
Lis Møldrup, Inspektør Møldrup, Jyderup *jk 1958-74 opsl 20
Niels Bjarne Nielsen, Savværksarbejder Nielsen, Jyderup
Ebbe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Hjembæk
Ulla A. Nielsen, Gårdejer Nielsen, Hjembæk
Lis Grethe Nilsson, Fru Nilsson, Frydenlund
Carsten Axel Anker Raug, Restauratør Raug, Haunsø
Palle Sivertsen, Gårdejer Sivertsen, Jyderup
IV Mellemskoleklasse B (19 elever på dette niveau)
Mogens D. Dolberg, Købmand Dolberg, Uglerup
Flemming Verner Frederiksen, Gårdejer Frederiksen, Brokøb
Palle Hansen, Montør Hansen, Mørkøv
Grete Hjortsvar, Gårdejer Hjortsvar, Konradsgården, Mørkøv
Annette V. Jensen, Slagtermester Jensen, Mørkøv
Holger B. Jensen, Fodermester Jensen, Knabstrup
Margit Jensen, Forpagter Jensen, Høedgården Forældre Gunnar og Agnete Jensen, Høedvej 28
Ole Noer Jensen, Gårdejer Jensen, Høed Forældre Børge og Else Noer, Bækgården, Høedvej 48
Birte P. Johansen, Købmand Johansen, Mørkøv
Kaj Nielsen, Tømrermester Nielsen, Snertinge
Leif H. Olsen, Gårdejer Olsen, Jyderup
Else-Marie Pedersen, Købmand Pedersen, Bregninge
Annemette Toftegaard Petersen, Gårdejer Petersen, Føllenslev
Erling Petersen, Vognmand Petersen, Føllenslev
Ole Petersen, Anlægsgartner Petersen, Jyderup
Svend Aage Petersen, Husmand Petersen, Raadbjerg
Palle G. Prahl, Godsejer Prahl, Smakkerup
Anne Sylvest, Forstander Sylvest, Jyderup
Aksel Vidø, Savværksarbejder Vidø, Jyderup
Realklasse A (20 elever på dette niveau)
Lissi Berg Christensenn, Mejeribestyrer B. Christensen, Englevaad
Lis Norma Enevoldsen, Bagermester Enevoldsen, Jyderup
Hanne Marie Hansen, Boelsmand Hansen, Svebølle
Per Møller Hansen, Frisørmester M. Hansen, Viskinge
Ulla Hartvig, Malermester Hartvig, Jyderup *skoleidrætsmærket, Guld med emalje*
Peter Jacob Jensen, Snedkermester Jensen, Jyderup
Jørgen Kjeld Jørgensen, Tømrermester Jørgensen, Mørkøv
Grethe Kjær Kristensen, Forstander Kristensen, Viskinge
Ole Kaalund, Købmand Kaalund, Svebølle
Aksel Langberg-Johansen, Overlærer L.-Johansen, Jyderup Forældre Olaf og Karen L-J, Kommuneskolen, Holbækvej 108
Kirsten Inge-Lise Larsen, Arbejdsmand Larsen, Svebølle
Ole Larsen, Manufakturhandler Larsen, Jyderup
Inge Birgit Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Rønnekilde
Ole Nygaard Olsen, Teglværksarbejder Olsen, Mørkøv
Randi Jette Olsen, Gårdejer Olsen, Bakkelygd
Birgitte Elgaard Petersen, Forpagter Petersen, Regstrupgård *skoleidrætsmærket Guld m. emalje*
Niels Henning Petersen, Forpagter Petersen, Regstrupgård
Birgitte Farrel Prange, Skovfoged Prange, Kattrup
Kirsten Johanne Rasch, Skibsfører Rasch, Svebølle
Ingelise Schoch, Proprietær Lind, Tornvedgård *skoleidrætsmærket Guld m. emalje*

Realklasse B (14 elever på dette niveau)
Ralf R. Christensen, Arbejdsmand Christensen, Haunsø
Inge Eriksen, Gårdejer Eriksen, Buerupgård
Elin Birgitte Holm Gårdejer Holm, Englevaad
Margit Fau Jørgensen, Bogholder Jørgensen, Jyderup
Jørgen Frölich Hansen, Fru E. Hansen, Hjembæk
Ibeth Kristine Høj, Gårdejer Høj, Høed Forældre Christian og Ellen Høj, Bækgården, Høedvej 48
Lene Nygaard Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Inge Møldrupq, Inspektør Møldrup, Jyderup *fb*
Erik Slettegaard Nielsen, Købmand Nielsen, Tornved
Niels Jeppe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Englevaadsgård Forældre Karl Erik og Agnes Nielsen, Holbækvej 161
Margrethe Olsen, Gårdejer Olsen, Føllenslev
Jørgen Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Hjembæk
Ole Christian Hermann Sørensen, Trikotagehandler Sørensen, Jyderup, ✝ RIP
Trine Sørensen, Hotelejer Sørensen, Mørkøv Skoleidrætsmærket Guld m. emalje
Realeksamen 1959 (20 elever på dette niveau)12
Realsklasse A
Lissi Berg Christensen, Mejeribestyrer B. Christensen, Englevaad
Lis Norma Enevoldsen, Bagermester Enevoldsen, Jyderup
Hanne Marie Hansen, Boelsmand Hansen, Svebølle
Per Møller Hansen, Frisørmester Møller Hansen, Viskinge
Ulla Hartvig, Malermester Hartvig, Jyderup Skoleidrætsmærket, Guld med emalje
Peter Jacob Jensen, Snedkermester Jensen, Jyderup
Jørgen Kjeld Jørgensen, Tømrermester Jørgensen, Mørkøv
Grethe Kjær Kristensen, Forstander Kristensen, Viskinge
Ole Kaalund, Købmand Kaalund, Svebølle
Aksel Langberg-Johansen, Overlærer L.-Johansen, Jyderup Forældre Olaf og Karen L-J, Kommuneskolen, Holbækvej 108
Kirsten Inge-Lise Larsen, Arbejdsmand Larsen, Svebølle
Ole Larsen, Manufakturhandler Larsen, Jyderup
Inge Birgit Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Rønnekilde
Ole Nygaard Olsen, Teglværksarbejder Olsen, Mørkøv
Randi Jette Olsen, Gårdejer Olsen, Bakkelygd
Birgitte Elgaard Petersen, Forpagter Petersen, Regstrupgård Skoleidrætsmærket, Guld med emalje
Niels Henning Petersen, Forpagter Petersen, Regstrupgård
Birgitte Farrel Prange, Skovfoged Prange, Kattrup
Kirsten Johanne Rasch, Skibsfører Rasch, Svebølle
Ingelise Schoch, Proprietær Lind, Tornvedgård Skoleidrætsmærket, Guld med emalje

Jyderup Realskole
Klassebillede fra Jyderup Lokalarkiv (B-8356) og iflg. arkivet Realklasse 1959 fra Jyderup Realskole
øverste række: Aksel Langberg15,Kjeld Jørgensen16,?,?,Ole Larsen17,?,?, Den unge mand med briller/længst til højre er Jacob Jensen13, ?, ?
midterste række: 2 unge damer
nederste række: ?,Grethe Kjær fra Viskinge,Lis Enevoldsen, Lissi Berg Christensen, Ulla Hartvig15, Lissi Berg Christensen15, Ingelise Schoch,?, ?
Kilder for 1959: Personer fra Fb- jyderup stationsbyRealeksamen (14 elever på dette niveau)12
Realklasse B
Ralf R. Christensen, Arbejdsmand Christensen, Haunsø
Inge Eriksen, Gårdejer Eriksen, Buerupgård
Elin Birgitte Holm, Gårdejer Holm, Englevaad
Margit Fau Jørgensen, Bogholder Jørgensen, Jyderup
Jørgen Frölich Hansen, Fru E. Hansen, Hjembæk
Ibeth Kristine Høj, Gårdejer Høj, Høed
Lene Nygaard Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Inge Møldrupq, Inspektør Møldrup, Jyderup *fb*
Erik Slettegaard Nielsen, Købmand Nielsen, Tornved
Niels Jeppe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Englevådsgård Forældre Karl Erik og Agnes Nielsen, Holbækvej 161
Margrethe Olsen, Gårdejer Olsen, Føllenslev
Jørgen Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Hjembæk
Ole Christian Hermann Sørensen, Trikotagehandler Sørensen, Jyderup (ferietur i karet)
Trine Engrob Sørensen, Hotelejer Sørensen, Mørkøv
Jyderup Realskole 1959 Realklasse B
Klassebillede Realklasse B;
Klassebillede fra Jyderup Lokalarkiv (B-8355) og iflg. arkivet Realklasse 1959 fra Jyderup Realskole
Fra Inge Møldrup Petersen 17. dec. 2015:
Nu skal jeg fortælle hvem alle på billedet er18: bagest fra venstre, Ralf fra Havnsø, Jørgen Hansen, Ole Sy19, Jørgen Rasmussen20, Niels Jeppe Nielsen21, Erik Slettegaard22
Forrest fra venstre, Margit Fau Jørgensen, Inge Eriksen ( Buerup ) Margrethe Olsen, Trine Sørensen, Lene Larsen, Ibeth Høj, Elin Holm, Inge Møldrup23
16. dec. 2015 Ja, det var dengang. Et dejligt billede..


Mellemskoleeksamen
Mellemskoleklasse A
Inge Andersen, Fabrikant Andersen, Mørkøv
Ib Malm Christensen, Bager Christensen, Jyderup
Hanne Gissemann, Gdr. Gissemann, Føllenslev
Arly G. Hansen, Arbmd. Hansen, Jyderup
Jakob Hansen, Gdr. Hansen, Hjembæk
Karen M. Hansen, Gdr. Hansen, Særslev
Grete Pia Hansen, Arbmd. Hansen, Jyderup
Niels Hjørlund, Pastor Hjørlund, Jyderup
Anne Merete Quist Jensen, Depotejer Jensen, Mørkøv
Ingrid Jensen, Tømrerm. Jensen, Mørkøv
Kitty Jensen, Skomager Jensen, Særslev
Kurt Jensen, Murermester Børge Jensen, Høedvej, Jyderup
Jørn Justesen, Chauffør Justesen, Jyderup
Mona Ella Jørgensenp, Arbmd. Jørgensen, Lille Stokkebjerg *fb*
Lis Møldrup, Inspektør Møldrup, Jyderup
Bjarne Nielsen, Savværksarb. Nielsen, Jyderup
Ebbe Nielsen, Gdr. Nielsen, Hjembæk
Ulla A. Nielsen, Gdr. fru Nielsen, Hjembæk
Lis-Grete Nilsson, Fru Nilsson, Frydenlund
Carsten-Axel Anker Raug, Restauratør Raug, Haunsø
Palle Sivertsen, Gdr. Sivertsen, Jyderup

Mellemskoleklasse B
Mogens Dolberg, Købmand Dolberg, Bromølle
Flemming Verner Frederiksen, Gdr. Frederiksen, Brokøb
Palle Hansen, Montør Hansen, Mørkøv
Grethe Hjordsvar, Gdr. Hjordsvar, "Konradsgården", Mørkøv
Annette Jensen, Slagterm. Jensen, Mørkøv
Holger B. Jensen, Goderm. Jensen, Knabstrup
Margit Jensen, gdr. Forældre Gunnar og Agnete Jensen, "Høedgården" pr. Jyderup
Ole Noer, Vognmd. Noer, Jyderup
Birte P. Johansen, Købmand Johansen, Mørkøv
Kaj Nielsen, Tømrerm. Nielsen, Snertinge
Leif H. Olsen, Gdr. Olsen, Jyderup
Else-Marie Pedersen, Købmd. Pedersen, Bregninge
Annette Toftegaard Petersen, Gdr. Petersen, Føllenslev
Erling Petersen, Vognmand Petersen, Føllenslev
Ole Petersen, Anlægsgartner Petersen, Jyderup
Svend Aage Petersen, Bmd. Frimann-Petersen, Raadbjerg,
Palle Prahl, Godsejer Prahl, "Smakkerup"
Anne Sylvest, Forstander Sylvest, "Sølyst", Jyderup
Aksel Vidø, Savværksarbejder Vidø, Jyderup2


1959 august; 3 cyklister væltet.
Tre cyklister i fællesstyrt. Hjernerystelse, brækket arm og slemme knubs
Tre piger fra Jyderup, Hanne Christensen, datter af gdr. Johannes C, Søbæksgården, Solveig Hanseno , datter af arbmd. Knud Hansen, Høed og Gyda Petersen, datter af fabriksarbejder Carlo Petersen, teglværksvej, har været ude for et fælles grimt styrt, da de i forgårs aftes på cykler kom kørende på Bassebjergbakken på vej hjem efter en håndboldkamp.
På vej ned ad bakken kom pigerne for nær hinanden, og den enes pedal kom ind i den andens forhjul. Alle tre styrtede brat ned på den asfalterede vej.
Solveig brækkede den ene arm, Hanne fik en stor bule i panden og har pådraget sige en kraftig hjernerystelse. Gyda slap med nogle drøje knubs.
En forbipasserende bilist kørte Hanne og Solveig til deres respektive hjem, hvor læger blev tilkaldt. For Hannes vedkommende bliver der tale om bogen tids sygepleje3

1959 Dimissionstale
1959 Norges tur

1958, 13. aug.; Jyderup Realskole starter i morgen
Jyderup Realskole genoptager i morgen undervisningen med i alt 256 elever, hvilket er nogenlunde uforandret fra sidste år. Der bliver to I Mel. og to Realklasser. Som Vakancelærer er fra det nye skoleårs begyndelse ansat fru Tømrermester Illemann Larsen, Søbæksvej, Jyderup4

1958, 10. sept.; Efterårsferie på skoler i JR (kun medtaget for JR)
Jyderup Realskole giver således også efterårsferie fra 20. Oktober 19585

1959, 6. januar; note om alle skoler, nogle starter i dag andre i morgen6

1959, 4. maj; Eksamen på Jyderup Realskole
Jyderup Realskole begynder den skriftlige eksamen i dag med dansk stil i Realklassen og dansk genfortælling i IV mellem onsdag, regning i begge klasser fredag og matematik i begge klasser mandag den 11. maj.
Mundtlig eksamen begynder den 22. maj og slutter den 19. juni, og skolen får afslutning den 20. juni.
Der er indstillet 40 elever til mellemskoleeksamen og 34 til Realeksamen7

1959, 4. maj; Eksamen ved Jyderup Realskole
Jyderup Realskole begynder skriftlige eksamen i dag med dansk stil i Realklassen og dansk genfortælling i 4. Mellem. Derefter følger engelsk stil i Realklassen og dansk stil i 4. mellem onsdag samt regning i begge klasser på fredag og matematik i begge klasser mandag den 11. maj.
Mundtlig eksamen begynder den 22. kan, og slutter den 19. juni. Skolen får afslutning den 20. juni.
Der er indstillet 40 elever til mellemskoleeksamen og 34 til Realeksamen.
Ved eksamen medvirker 35 fremmede censorer, hvoraf 13 er beskikkede af undervisningsministeriet, mens resten er indbudt af skolen8

1959, 5. maj; Fremmede censorer ved Jyderup Realskole
Som fremmede censorer ved den mundtlige mellemskole- og Realeksamen ved Jyderup Realskole, der begynder den 25. maj kl. 8, er følgende beskikket:
Overlærer K. Keldbjerg, Middelfart (i geografi), amtsskolekonsulent Sv. O. Søndergaard, Højbjerg (dansk), overlærer, cand. mag. Sv. Fog-Nielsen, Aarhus (engelsk), overlærer C. Langvad Jensen, Gentofte (matematik), og viceskoleinspektør A.E. Ottosen, Toftlund (historie)9

1959, 15. juni; 13 ikke altid heldigt
Mange holder på, at 13 ikke er et uheldigt, men et heldigt tal. En elev i II mellem på Jyderup Realskole, holder imidlertid på, at det er et meget uheldigt tal.
Den pågældende elev - den dreng - fik i lørdags, den 13, trukket nr. 13, kom altså op som nr. 13 og trak regneopgave nr. 13. Det gik så uheldigt som vel muligt, med de 3 gange 13!10

1959, 20. juni; 74 elever bestået eksamen
Efter navne og klasser samt oplysninger om dimissionsfest
Efter afslutningen - blev givet ferie til onsdag den 12. august.
Fra tirsdag den 23. ds. til 1. juli skal 24 elever fra IV mellem på tur til Norge i Kr. Nielsens bus og med skolebestyrer Vang Petersen og fru Margrethe Gybel Jensen som ledere, skal eleverne på rundtur i hele Sydvest Norge11

Udmærkelse - højeste karakter
Skolebestyreren oplæste eksaminandernes navne og meddelte, at alle havde bestået, deraf 1 med udmærkelse, det er realist Keld Jørgensen, søn af tømrermester Jørgensen, Mørkøv
Keld havderent ug i mange fag og ug- i gennemsnit, i alt havde han opnået 14,76, den højeste karakter, der er opnået i realklassen.
I realklasserne havde 1 ug-, 3 mgx, 10 mg, 8 mg-, 7 gx og 5 g.
I mellemskoleklasserne havde 4 ug min, 11 mgx, 8 mg, 8 mg-, 8 gx, 1 g og 2 g-.

Flidspræmier
Efter eksamensbeviserne var overrakt til eleverne, blev flidspræmier uddelt.
Lis Nilsson, Frydenlund fik Skolekredsens præmie for flid og dygtighed.
Ingelise Schoch, "Tornvedgården", Realskolens bestyrelses præmie for godt kammeratskab og god opførelse,
Keld Jørgensen, Mørkøv, boghandler Søvndahl Petersens præmie til bedste elev i dansk i realklassen.
Mona Jørgensen, Lille Stokkebjerg, overlærer Larsens præmie for udmærkelse i skriftlig dansk.
Desuden uddeltes flidspræmie til Flemming Frederiksen, Brokøb (skolens), Hanne Christensen, "Søbæksgården" (Elevforeningens)
Myra Raug, Haunsø (Skolens) Hanne Rasmussen, "Skovgården", Tornved (Elevforeningens),
Ralf Christensen, Haunsø (Lærernes) og Hanne Hansen, Svebølle (Skolens)14


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1959, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 20. juni 1959, side 3+4; 74 elever bestået eksamen
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 12. august 1959, side 3; 3 cyklister væltet.
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 13. aug. 1958 - KF, side 3; Jyderup Realskole starter i morgen
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 10. sept. 1958, side 4; Efterårsferie på skoler i JR (kun medtaget for JR)
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 6. januar 1959, side 3; note om alle skoler, nogle starter i dag andre i morgen
Kilde 7: Holbæk Amts Venstreblad 4. maj 1959, side 4; Eksamen på Jyderup Realskole
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 4. maj 1959, side 4; Eksamen ved Jyderup Realskole
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 5. maj 1959, side 4; Fremmede censorer ved Jyderup Realskole
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 15. juni 1959, side 4; 13 ikke altid heldigt
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 20. juni 1959, side 3+4; 74 elever bestået eksamen
Kilde 12: Jyderup Realskoles årsberetning 1960-61, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 13: Ib P. Jensen 5. oktober 2015, Den unge mand med briller længst til højre er Jacob Jensen.
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 22. juni 1959, side 3+4; Festlig translokation
Kilde 15: Anders Hjorth-Jørgensen 5. oktober 2015, tagger flere personer på fb-side "Stationsbyen Jyderup"
Kilde 16: Margot Bache 6. oktober 2015 skriver at nr. 2 fra venstre er Kjeld og han ikke er på fb
Kilde 17: Tony Jespersen fra Facebook siden "Stationsbyen Jyderup" den 23. oktober 2015
Kilde 18: Inge Møldrup Petersen 17. dec. 2015 (primært) yderligere har andre borgere i Jyderup også navngivet elever
Kilde 19: Otto Jakobsen (fb-siden Jyderup Stationsby dec. 2015)
Kilde 20: Flemming Thorsen (fb-siden Jyderup Stationsby dec. 2015)
Kilde 21: Flemming Thorsen (fb-siden Jyderup Stationsby dec. 2015)
Kilde 22: Ole Hahn Petersen, fb-siden JS dec. 2015
Kilde 23: Otto Jakobsen (fb-siden Jyderup Stationsby dec. 2015) og Ole Hahn Petersen
Noter: *fb* efter navne betyder at du kan finde personen på internetportalen Facebook

a) Holbæk Amts Venstreblad 8. juni 1956, side 4; Lille pige væltet på cykel
b) Herbert konfirmeret 5. april 1959; Kalundborg Folkeblad 24. marts 1959, side 3 og navneændring nu Herbert Duholm på facebook maj 2016
c) konfirmeret Jyderup Kirkebog 1958-1974 opslag 34 nr. 39 konfirmeret den 2/10.1960 Hanne Hjørlund
d) Birthe Kallenbach Pedersen, Jyderup konfirmeret Jyderup Kirkebog 1958-1974 opslag 34 nr. 36 konfirmeret den 2/10.1960
e) Lars konfirmeret 5. april 1959; Kalundborg Folkeblad 24. marts 1959, side 3
f) Christian Funch Jensen, Jyderup Kirkebog 1958-74, opslag 10 nr. 1 Konfirmeret 4. oktober 1959 også revisor i skolekredsen 1963
g) Ved ikke om det samme Inge som Kalundborg Folkeblad (20/6.1964, s. 3) ses at består lærereksamen
h) Eva konfirmeret 5. april 1959; Kalundborg Folkeblad 24. marts 1959, side 3
i) Flemming konfirmeret 20. marts 1960: Kalundborg Folkeblad 10. marts 1960, side 3
j) Kalundborg Folkeblad 3/7.67 lørdag den 8. juli (1967) vies i Holstebro kirke Kirsten Hyldegaard, datter af lagerforvalter E. Hyldgaard, Holstebro, til karosseribygger Ove Hansen, søn af postbud Kjeld Hansen, Teglværksvej, Jyderup
k) Trikotagehandler Sørensen havde forretningen Syæsken, oplyst af Flemming Thorsen
l) Svend konfirmeret 20. marts 1960; Kalundborg folkeblad 10. marts 1960 side 3 og jyderup kirkebog 1958-74 opslag 12
m) Mejerist og direktør for mejeriet ved realskolen, oplyst af Anne Fau Greve maj 2013 (se 1957)
n) Lissi konfirmeret 23. marts 1958: Kalundborg Folkeblad 19. marts 1958, side 3
o) Solveig konfirmeret 5. april 1959; Kalundborg Folkeblad 24. marts 1959, side 3
p) Navneændring nu Mona Jensen
q) Navneændring nu Inge Møldrup Petersen
r) Rettet iht. Kirkebog for Jyderup
s) Rettet Benthes navn. Hun og hendes moder boede hos Hr. Valdemar Hansen, Benthes moder var husbestyrerinde ved Hr. Hansen,
t) Rettet der stod tidligere Dueholm, juni 2016
u) Herbert Poul Nielsen konfirmeret, Jyderup kirkebog 1958-74 opslag 12 nr. 1, konfirmeret 20. marts 1960
v) Navneændring nu Inge-Lise Nielsen, juli 2015
x) Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring for Inger Krogh nu Inger Stilhoff
y) Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring for Annette Marie Therese Møller nu Annette Marie Therese Pedersen
z) Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring for Anne Grethe Nielsen nu Anne Grethe Jansson
æ) Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring for Magda Solveig Nielsen nu Magda Solveig Starostka
ø) Herbert Duholm oplyser nov. 2016 navneændring for Hanne Weinrich nu Hanne Klarskov
å) Rettet A. til Outrup iht. Særslev kirkebog 1959-72 opslag 16 nr. 2 Allan konfirmeret 20. marts 1960

På arkiv.dk - Jyderup - Jyderup Realskole 1959 B8356, Jeppe Nielsen, Vøldike G. Pedersen B8355

Sidst rettet 28. juli 2019
©Jyderup Realskole