Vægtløfterklubben Skarridsø
Jørgen Gybel Jensen fortæller endvidere at, Mogens Dolberg startede Jyderup Vægtløfterklub

Vægtløftning i Jyderup, september 1961
Der er stigende interesse for vægtløftning i Jyderup. En halv snes unge mennesker har planer om at stifte en klub og efter at have "rådslaget" sig med Kalundborg klubben "Esbern Snare"s formand, Valdemar Sørensen, er planerne ved at tage fat.
Initiativmanden Mogens Dolberg (tlf. Lykkebjerg 78), vil dog gerne i forbindelse med endnu flere interesserede, før man for alvor går i gang med at stifte klub, skaffe lokaler, redskaber m.m. Endnu har de unge ikke fundet et egnet lokale, men måske er der nogen i Jyderup, som har et lokale, der egner sig til vægtløftning. Vægtløftere behøver et solidt gulv, men ikke megen plads. Valdemar Sørensen, der har lovet at komme til Jyderup med nogle af sine bedste vægtløftere og hjælpe de unge i Jyderup i gang, gør opmærksom på, at vægtløftning ikke kun er for kraftkarle. Når teknikken er tilegnet, kommer kræfterne1

1961 okt.; Vægtløfteropvisning i Jyderup.
Klub stiftes i næste uge
Som omtalt, er interessen for vægtløftning stor blandt de unge mennesker i Jyderup, og med kommis Mogens Dolberg i spidsen er man nu nået så vidt med planerne om at stifte en klub, at denne kan stiftes i næste uge. Nærmer herom følger.
Lokaler har de initiativrige unge mennesker skaffet - på kommuneskolen, hvor træningen skal foregå. Her giver vægtløftere fra "Esbern Snare", Kalundborg, førstkommende onsdag opvisning for at vise de interesserede, hvad vægtløftning egentlig er. Formanden for "Esbern Snare", Vald. Sørensen, kommer selv til stede og har de kendte vægtløftere Simon Jensen og Erling Hansen med. Bedre "lærekræfter" kan Jyderup løfterne ikke få.
Der er 11-15 vægtløftningsinteresserede i Jyderup, men skulle der være endnu flere, kan disse møde op onsdag aften til opvisningen.

Fine vægtløfteremner i Jyderup
Interesserede i vægtløftning rettede for kort tid siden henvendelse til vægtløfterklubben "Esbern Snare" i Kalundborg i den hensigt at få oprettet en vægtløfterklub i Jyderup.
Der var indbudt til møde i aftes på Jyderup kommuneskole, og har var mødet 35 interesserede. Formanden for Kalundborgklubben, postbud V. Sørensen, Svenstrup, gav orienterende oplysninger, hvorefter der var demonstration ved maskinarb. Erling Hansen og maler Simon Jensen, begge Kalundborg. Derpå var der lejlighed til for de lokale deltagere at forsøge sig i kunsten, og Valdemar Sørensen udtalte, at han sjælden havde set så fine emner i vægtløftning, som i Jyderup.
Det er kommis Mogens Dolberg, Jyderup, der har taget initiativ til at få dannet en lokal klub, og det ser i høj grad ud til, at hans planer lykkes. Der bliver på tirsdag aften stiftende generalforsamling, hvor planer og love vil blive udarbejdet.
(der er 2 næsten enslydende artikler samt flere artikler fra KF 12/10, 29/11. 1961)2

1961 okt.; "Skarridsø" Vægtløfterklub startet i aftes
Vægtløftere i Jyderup og omegn hold i aftes stiftende generalforsamling på Jyderup kommuneskole, hvor godt en snes interesserede var mødt. Det blev vedtaget at stifte klubben, og den fik navnet vægtløfterklubben "Skarridsø", mens dens mere populære benævnelse skal være "V.K.-Skarridsø"
Bestyrelsen skal kun bestå af tre medlemmer, og de valgte er kommis Mogens Dolberg, Skarridsøgade (formand) Arly Hansen, Høed (kasserer), Jørgen Justesen, Teglværksvej 36, (sekretær). Som suppleant valgtes Helge Justesen, Teglværksvej 36, og til revisor Ole Petersen, Aerolitvej.
Der blev foretaget indtegning af medlemmer, og der vil blive trænet hver mandag og onsdag fra kl. 19
Formanden for vægtløfterklubben "Esbern Snare", Kalundborg, Valdemar Sørensen, samt et af de aktive medlemmer, Simon Jensen, Kalundborg, har lovet at lede træningen indtil videre. Der modtages stadig nye medlemmer. 3

1961 nov.; Vægtløftningsmesterskaber i Jyderup
Den kolossale interesse, der er for vægtløftningssporten i Jyderup, er blevet værdsat indenfor Dansk Vægtløftningsforbund, som har besluttet at holde østkredsens begyndermesterskaber på hotel Skarridsø i Jyderup den 3. december 1961
Den lokale klub, der har omkring 35 medlemmer, er endnu ikke så godt med, at den kan deltage aktivt i mesterskaberne, men i forbindelse med disse vil Vægtløfterklubben Skarridsø's løftere give en opvisning
Klubben kom også til at stå som arrangør - og stor anerkendelse af den nye klubs arbejde i løbet af den korte tid, den har bestået4

1961 13. nov.; Vægtløftningsmesterskaber henlagt til Jyderup
Vægtløfterforbundet for Fyn og Sjælland, minus København, har meddelt "Skarridsø", at man som påskønnelse for det store arbejde, der her gøres for at fremme interessen for vægtløftning, i år vil arrangere vægtløftningsmesterskabskonkurrence for begyndere ved en opvisning i Jyderup den 3. dec. 1961 på hotel "Skarridsø". Jyderup klubben har nu 35 medlemmer, men kan ikke deltage i opvisningen endnu, fordi man i mellemklassen skal kunne løfte 215 kg og have licens. 5

September 1963
Efter sommerpausen lægger vægtløfterklubben "Skarridsø" torsdag d. 26 sept. 1963, ud med sin tredje sæson.
Formanden, Mogens Dolberg, vil vise en række lysbilleder, som han har optaget fra klubbens forskellige matcher sidste år, og billederne, der viser såvel korrekte som ukorrekte øvelser, skal tjene som instruktion.
Både medlemmer og andre interesserede er velkomne til arrangementet, og man håber fra bestyrelsens side, at man i den kommende vinter kan få endnu flere med til træningen, end tilfældet har været de foregående år.
Foruden selve vægtløftningen, der er et meget vigtigt supplement til f.eks. roning, fodbold o.m.a., vil der i år blive lejlighed til at dyrke body-building. sidste vinter satte medlemmer af klubben ikke mindre end otte personlige rekorder ved et stævne mod "Esbern Snare", Kalundborg, og desuden fik to medlemmer bronzemærket6

Sept. 1963 indledte i aftes sæsonen og der var mødt 15 interesserede. Formanden Mogens Dolberg bød velkommen til introduktionen til træningssæsonen, og viste derefter lysbilleder fra vægtløfterstævner. Kommentator var østkredsens formand, maskinfabrikant Poul Michelsen, Slagelse, som derefter gennemgik den engelske rigstræner Al Murrys program i store træk. rigstræneren har tidligere givet instruktion i Danmark til kendte vægtløftere.
Flere unge prøvede derefter kræfter i vægtløftning og der fortsættes hver mand og onsdag samme sted7

1964, januar; Stort propagandastævne for vægtløfterne
Kendte vægtløftere, fra en række klubber giver opvisning
Det skal indprentes ungdommen, hvor gavnligt vægtløftning er, ikke blot som fortræning til så at sige alle sportsgrene, men også som et vigtigt supplement til disse. Radio og fjernsyn er med i propagandaen og har i sportsglimt vist vægtløfterne i marken. Den driftig og flittige arbejdende vægtløfterklub "Skarridsø", Jyderup, går nu også for alvor ind for sagen og har planlagt et stort propagandastævne på Jyderup Realskole.
Deltagerne i stævnet
Til stævnet møder kendte vægtløftere fra en række klubber, bl.a. "Esbern Snare", Kalundborg, "Hellas", Roskilde, "Atlas", Slagelse, "Enigheden", Holbæk og "Ares" fra Københavns omegn. Sidstnævnte repræsenteres bl.a. ved den kendte Ole Ørtoft Jensen. Fra "Skarridsø" deltager Westi Legindgaard, Høedvej.
Efter opvisningen samles deltagerne til spisning, hvorefter Ole Ørtoft Jensen vise filen fra verdensmesterskaberne i Stockholm 1963

Driftig klub
"Skarridsø" klubben har foruden flittig træning hver uge også haft tid til selv at forarbejde et plateau, som nu er færdig til brug og vil være en stor fordel ved træningen. Formanden, Mogens Dolberg, er instruktør og har fået et mægtigt tag på denne opgave. I starten blev der arbejdet efter et slags selv-komponeret system, men nu arbejder man efter et nyt engelsk træningssystem og kan derfor gå frem efter en mere bestemt plan, hvilket medlemmerne er glade for, da man er klar over, at der på denne måde kan opnås bedre resultater. Ved de stævner, hvor "Skarridsø" allerede har været repræsenteret, er der opnået pæne resultater, og at disse skal forbedres, er alle enige om. Ved hjælp af propagandastævnet håber bestyrelsen at få skabt fornyet interesse om vægtløftningen som en yderst gavnlig sportsgren8

1964, januar; Skoleelev med styrke
I træningsmatchen i Kalundborg i aftes satte "Skarridsø's" kun 14 årige letsværvægter Lars Olsen (skoleelev) 2 personlige rekorder. I stod klarede han 77,5 kg og i træk 60 kg.
Den 15. februar (1964) har "Skarridsø" propagandastævne på Jyderup Realskole, hvortil er inviteret "Esbern Snare", Kalundborg, "Atlas", Slagelse, "Enigheden", Holbæk, og "Ares", Købehavn. Efter stævnet vises en film fra verdensmesterskaberne 1963, hvor man bl.a. ser den fantastiske sværvægter, Juri Vaslov, Sovjet9

1964, februar kendte navne til vægtløfterstævnet
Nu 3 ugentlige træningsaftener i Jyderup klubben.
Der skal skabes interesse om alle tiders sundeste sportsgren, vægtløftning, siger bestyrelsen for den energiske arbejdende vægtløfterklub "Skarridsø" i Jyderup, der på lørdag arrangerer stort vægtløfterstævne på Realskolen og hertil har sikret sig en række kendte navne indenfor vægtløftning.
Der skal udkæmpes fire dyster, den første mellem Ole Glenn, "Hellas", Roskilde, Erling Bell, "Atlas", Slagelse, og Ole Nielsen, "Hellas".
Dyst nr. 2; Vagn Jeserpsen, "Enighed", Holbæk, Mogens Toft, "Atlas", og Westi Legindgaard, "Skarridsø", Jyderup
Dyst nr. 3; Ole Jensen, "Esbern Snare", Kalundborg, og Finn Poulsen, "Hellas".
Dyst nr. 4; Uffe Nielsen, "Esbern Snare", - der er på sjællandsholdet - Gunner Sparre "Hellas", og Ole Christiansen, "Hellas".
Når værtsklubben kun deltager med een aktiv vægtløfter, er det fordi de øvrige vil være travlt engageret med mange andre pligter ved arrangementet, og man håber på stort publikum. Det nye plateau vil for øvrigt blive officielt indviet ved stævnet.
Efter kampene er der fællesspisning inden sidste del af programmet, hvor Ole Ørtoft fra "Arras", København, vil vise den interessante film fra verdensmesterskaberne i 1963
Sølv forude
Vægtløfterklubben "Skarridsø" satte sig mål fra starten for et par år siden og kunne allerede sidste år hjemføre bronce. Det lader vi os ikke nøjes med, siger formanden, boghandlermedhjælper Mogens Dolberg. Nu vil vi ha' sølv, og det skulle vi have en reel chance for. Vi går ind for sagen og har udvidet træningen til at omfatte tre ugentlige aftener, mod før to. Vi følger det engelske træningsprogram, som er yderst gavnligt og udviklende. Der har været idrætsfolk, som har prøvet at drage i tvivl, hvad vi tør påstå, at vægtløftning er absolut gavnligt som fortræning til en række sportsgrene, men vi kan bevise vi har ret. Det anbefales blandt andet af kapaciteter som skøjteløberen Kurt Stille og skiløberen Svend Carlsen, og der er da også tiltagende interesse10

1964, februar; Hvem er Jyderups stærkeste mand?
Vægtløfterklubben udlover præmie
I forbindelse med vægtløfterstævnet i morgen eftermiddag på Jyderup Realskole, har vægtløfterklubben "Skarridsø" planlagt en ekstra konkurrence, åben for enhver interesseret.
Man efterlyser Jyderups stærkeste mand og udlover præmie til den, der kan løfte mest i forhold til sin vægt. Alle kan som nævnt deltage, og det skal blive spændende at se, hvem der gør sig fortjent til benævnelsen "Jyderups stærkeste mand"11
- og Hvem kunne løbe med titlen?

1964, feb., vægtløftere indbyder til træningskamp
Vægtløfterklubben "Skarridsø", Jyderup er førstkommende mandag aften indbudt til træningskamp i Holbæk, hvor de skal i dyst med et udvalgt hold fra "Enighed" i Holbæk
Fra Jyderup deltager Lars Olsen, Egon Hansen, Bjarne Jensen, Westi Legindgaard og formanden Mogens Dolberg.
Westi Legindgaard rekord er i stød 100 kg, mens Dolberg har opnået 77½ kg i stem, 80 kg i træk og 247½ kg i trekamp, og det skal nu vise sig, om rekorderne kan blive slået.
Der trænes fremdeles energisk og flittigt ved tre ugentlige øvelsesaftener12

1964, april; 30 vægtløftere til 2-dages kursus i Jyderup. Østkredsens Vægtløftnings forbunds instruktionskursus i Jyderup St. bededag og lørdag blev en stor succes. Der indledtes fredag formiddag, hvor Ø.V.F.'s formand Poul Michelsen, Slagelse, gennemgik vægtløftningsreglementet, som derefter blev grundigt drøftet. I alt var der 30 deltagere. Fredag eftermiddag deltes kurset i to hold kursister; dommere og atleter. Poul Michelsen underviste dommere, medens formanden for klubben "Kono" i Dalum, Jørgen Andersen, Dalum, tog sig af atleternes instruktion. Fredag aften samledes men til en drøftelse af dagens instruktion og anden teoretisk gennemgang. I forbindelse hermed blev vist en interessant film. Der blev overnattet på Jyderup vandrehjem, og allerede kl. 7 lørdag morgen blev der på ny kaldt til samling. efter morgenmåltidet begyndte instruktionen for både dommere og atleter. Stævnet fik desuden besøg af formanden for Dansk Vægtløftningsforbund, Knud Jensen, København, der på glimrende måde gav en belærende lektion for deltagerne. Lørdag eftermiddag sluttede stævnet med en dyst, hvor følgende resultater blev opnået;


Freddy Scheye, Nykøbing F., 230 kg. Flemming Hostrup, Slagelse, 215 kg. Mogens Toft, Slagelse, 227½ kg. O. Lind-Mortensen, Slagelse, 217½ kg. Viggo Petersen, Holbæk, 260 kg. Ole Nielsen, Roskilde, 260 kg. Bent Andersen, Roskilde 2671 kg. Kaj Christoffersen, Hørsholm 285 kg.
Uden for konkurrence; Emil Vøhtz, Bagsværd, 322½ kg.
Freddy Scheye, Nykøbing F., bestod prøven til D.V.F's guldnål.
Fra Jyderup klubben "Skarridsø" deltog Mogens Dolberg, i dommerkurset. Som atleter deltog Egon Hansen, Høed, brødrene Lars og Erling Olsen, "Bryggergården", og Jørgen Nielsen, Elmevej.
Ø.V.F.'s formand, Poul Michelsen, der foruden instruktion også stod for kostforplejningen i de to dage, beder os rette en tak til skolebestyrer Willy G. Hebin, Jyderup Realskole, for den fine gestus, skolen viste stævnet ved at stille gymnastiksal og lokaler gratis til disposition13
Vægtløfter Jyderup 19641964, maj, ny formand i vægtløfterklubben
Vægtløfterklubben "Skarridsø" holdt i aftes ekstraordinær generalforsamling. formanden, boghandlermedhjælper Mogens Dolberg, skal til efteråret aftjene sin værnepligt, og ønskede i god tid valgt en ny formand af hensyn til klubbens arbejde og tilrettelæggelse af dette.
Nyvalgt til formand blev lagerekspedient Bjarne Jensen, Emmabodavej 14, Jyderup. Kasserer er Westi Legindgaard, Høedvej, og sekretær Lars Olsen, "Bryggergården". Formanden takkede slutteligt for godt samarbejde i den forløbne tid14

1964, juni, Klubkonkurrence hos vægtløftere
Vægtløfterklubben "Skarridsø", Jyderup, har haft klubkonkurrence og samtidig afslutning på forårssæsonen, hvor mange kampe med fine resultater vidner om den flid, der har været lagt for dagen.
Mogens Dolberg sølvnål regnes for forårssæsonens bedste resultat.
Klubkonkurrencen forløb programmæssigt, og der blev sluttet af med manér, dog uden de helt store rekorder, selvom Egon Hansen, Høed, formåede at sætte ny personlig rekord, nemlig fra 180 til 190 kilo sammenlagt.
Træningen til den nye sæson vil blev begyndt umiddelbart efter sommerferien15


Kilder:
Kilde 1:Kalundborg Folkeblad 20. sept. 1961, side 3; Ikke kun for kraftkarle!
Kilde 2:Kalundborg Folkeblad 8. okt. 1961, side 4; Vægtløfteropvisning i Jyderup. Klub stiftes i næste uge
Kilde 3:Kalundborg Folkeblad 17. okt. 1961, side 4; "Skarridsø" Vægtløfterklub startet i aftes
Kilde 4:Kalundborg Folkeblad 7. nov. 1961, side 3; Vægtløftningsmesterskaber i Jyderup
Kilde 5:Kalundborg Folkeblad 13. nov. 1961, side 4; Vægtløftningsmesterskaber henlagt til Jyderup
Kilde 6:Kalundborg Folkeblad 21. sept. 1963, side 3; De stærke mænd lægger ud
Kilde 7:Kalundborg Folkeblad 27. sept. 1963, side 3; Vægtløfterklub "Skarridsø"
Kilde 8:Kalundborg Folkeblad 20. jan. 1964, side 3 Stort propagandastævne for vægtløfterne.
Kilde 9:Kalundborg Folkeblad 30. jan. 1964, side 3 Skoleelev med styrke
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 11. feb. 1964, side 3; Kendte navne til vægtløfterstævnet

Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 14 . feb. 1964, side 4; hvem er Jyderups stærkeste mand
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 26. feb.1964, side 3; Vægtløftere indbyder til træningskamp
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 27. apr. 1964, side 3; 30 vægtløftere til 2-dages kursus i Jyderup
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 1. maj 1964, side 3; Ny formand i vægtløfterklubben
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 12. juni 1964, side 3; Klubkonkurrence hos vægtløftere

Sidst rettet 27. januar 2015
©Jyderup Realskole