Retur forside elevlisterElevliste 1959/60
Det kun eksamen 1959 der ses i Årsberetning for 1960-61, Statsbibliotekets Særsamling, Aarhus1
Realeksamen 19601 (26 elever på dette niveau)
Inger Andersen, Fabrikant Andersen, Mørkøv
Mogens D. Dolberge, Købmand Dolberg, Uglerup Formand for elevforening 1964
Hanne Gissemann, Gårdejer Gissemann
Karen M. Hansen, Arbejdsmand Hansen, Særslev
Grete Pia Hansen, Arbejdsmand Hansen, Jyderup
Grete Hjortsvar, Gårdejer Hjortsvar, Konradsgården, Mørkøv
Anne Merete Quist Jensen, Depotejer Q. Jensen, Mørkøv
Annette Vibeke Jensen, Slagtermester Jensen, Mørkøv
Lis Møldrup, Inspektør Møldrup, Jyderup
Niels Bjarne Nielsen, Savværksarbejder Nielsen, Jyderup
Margit Jensen, Forpagter Jensen, Høedgården Forældre Gunnar og Agnete Jensen, Høedvej 28
Ingrid Kjær Jensen, Tømrermester Jensen, Mørkøv
Kurt Jensen, Murermester Børge Jensen, Høedvej, Jyderup
Mona Ella Jørgensenc, Arbejdsmand Jørgensen, Lille Stokkebjerg Flidspræmie *fb*
Ebbe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Hjembæk
Kaj Z. Nielsen, Tømrermester Nielsen, Snertinge
Ulla A. Nielsen, Gårdejer Nielsen, Hjembæk
Lis Grethe Nilsson, Fru Nilsson, Mørkøv Flidspræmie
Leif H. Olsen, Gårdejer Olsen, Jyderupa
Else-Marie Pedersen, Købmand Pedersen, Bregninge
Annemette Toftegaard Petersen, Gårdejer Petersen, Føllenslev
Erling Petersen, Vognmand Petersen, Føllenslev
Svend Aage Petersen, Husmand Petersen, Raadbjerg
Lis Lykke Rasmussen,Flidspræmie
Anne Sylvest, Forstander Sylvest, Jyderup
Aksel Vidø, Savværksarbejder Vidø, Jyderup

Mellemskoleeksamen 19603 (24 elever på dette niveau)
Mellemskoleklasse A
Else Marie Andersen, Gårdejer Andersen, Særslev
Jens Flensted Andersen, Sognepræst Flensted Andersen, Skamstrup
Karin Ulrik Andersen, Fabrikant Andersen, Mørkøv
Ulla Birgitte Bærholm Christensen, Centralbestyrer Sørensen, Haunsø
Lars Ole Hansson, Fisker Villadsen, Havnsø
Rittad Ellis Hansen, Repræsentant Hansen, Jyderup
Niels Tom Jacobsen, Fabrikant Jacobsen, Jyderup Forældre Svend og Inger Jacobsen, Holbækvej 105
Annie Helen Holmegaard Jensen, Gårdmand H. Jensen, Bennebo
Christian Funch Jensen, Direktør F. Jensen, Jyderup
Anne Christel Fau Jørgensen, Bogholder Jørgensenb, Jyderup
Mette Langberg-Johansen, Overlærer L.-Johansen, Jyderup Forældre Olaf og Karen L-J, Kommuneskolen, Holbækvej 108
Peter Langberg-Johansen, Overlærer L.-Johansen, Jyderup Forældre Olaf og Karen L-J, Kommuneskolen, Holbækvej 108
Grete Møldrup, Inspektør Møldrup, Jyderup
Birte Kildegaard Nielsen, Gårdejer Nielsen, Jyderup
Svend Erik Nielsen, Gårdejer Nielsen Bennebo
Jørgen Ottensen, Købmand Ottesen, Bjergsted
Anette Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Marianne Søvndahl Petersen, Boghandler Søvndahl Petersen, Jyderup
Lene Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Lissie Ravnebjerg, Manufakturhandler Ravnebjerg, Jyderup
Hanne Skovgaard Rasmussen, Gårdejer S. Rasmussen, Tornved
Inge-Lise Riisholt, Arbejdsmand Riisholt, Særslev
Hanne Sivertsen, Gårdejer Sivertsen, Jyderup
Finn Tüchsen, Civilingeniør Tüchsen, Jyderup

Mellemskoleeksamen 19604 (22 elever på dette niveau)
Mellekskoleklasse B
Ernst Flemming Thorsen, Mejerimedhjælper Andersen, Jyderup Forældre Erling og Elly Andersen, Høedvej 36
Ole Arildsen, Bestyrer Arildsen, Jyderup Forældre Peter og Ellen A, Skarridshus, Slagelsevej 33
Hanne Birthe Christensen, Gårdejer Christensen, Jyderup
Kirsten Buchardt Christensen, konditor C, Jyderup Forældre Børge og Edith C, Trekanten, Holbækvej 147
Kirsten Grethe Jensen, Boelsmand Jensen, Holmstrup
Birgit Broskov Jørgensen, Skræddermester Jørgensen, Knabstrup
Poul Ebbe Jørgensen, Ølhandler Jørgensen, Jyderup Forældre Erik og Ester Jørgensen, Nyvej 10
Ingelise Larsen, Forvalter Larsen, Dønnerup
Hans Henrik Madsen, Repræsentant Madsen, Akselholm
Jens Albert Madsen, Repræsentant Madsen, Akselholm
Eva Annelise Nielsen, Gårdejer Nielsen, Tysbjerggård, Hjembæk
Flemming Emil Nielsen, Bestyrer Nielsen, Buerup *fb*
Per Ole Olsen, Bager Olsen, Føllenslev
Inger Toudal Pedersen, Gårdejer Pedersen, Bassebjerggård
Finn Torkil Petersen, Forpagter Petersen, Rugtvedgård
Holger Rasmus Helmer-Petersen, Direktør H. Petersen, Svebølle
Ebbe Rasmussen, Husmand Rasmussen, Høed Forældre Harry og Inger Lise R, Høedvej 43
Myra Birgitte Raug, Restauratør Raug, Haunsø
Lene Slott, Bagermester Slott, Akselholm
Helge Stoltz, Arbejdsmand Stoltz, Jyderup
Helen Sørensen, Aksel Sørensen, Føllenslev græsmark
Vagn Erik Sørensen, Trikotagehandler Sørensen, Jyderup

Antal elever i skoleåret 1959-60 oplyses side 10 til at være 204 fordelt på 4 hovedskoleklasser og 8 mellem -og realklasser5

III Mellemskoleklasse
Herbert Duholm Petersen15 *fb*
Hanne Weinreich, Guldsmed Weinreich, Mørkøv (ses II og IV mk.)
Lissi Ingrid Christensen, Tømrer Christensen, Jyderup † RIP (ses 61 og 59)


Skoleidrætsmærke
I foråret 1960 fik følgende elever fra II m Bronze: Kirsten Jakobsen, Inge Larsen, Aase Eriksen, Kirsten Larsen, Annette Quaade, Anne Grete Gissemann og Ruth Jensen.
Fra III m Sølv: Hanne Mortensen, Merete Larsen, Krista Petersen, Loulou Sørensen, Kirsten B. Christensen, Karen Sjølund, Grethe Rasmussen, Lissi Christensen, Bente Pedersen, Inge Andersen, Connie Jensen, Solveig Nielsen, Anne Grete Nielsen, Birgit Larsen, Kirsten Jensen, Ingelise Jacobsen og Tove Christensen6

Ved afslutningen uddeltes følgende præmier:
Boghandler Søvndal-Petersens bogpræmie til bedste elev i dansk i realklassen: Lis Nilsson
Overlærer P. Larsens bogpræmie for dygtighed i dansk: Lis Rasmussen, realklassen
Skolekredsens bestyrelses præmie for god opførsel og godt kammeratskab: Mona Jørgensen, realklassen
Skolekredsens præmie for flid og dygtighed: Peter Langberg, IV ma
Skoles 2 flidspræmier: Eva Nielsen IV mb og Dan Sørensen III ma
Elevforeningens 5 flidspræmier: Inge Andersen III b, Jens Madsen III c, Steffen Jørgensen II Ma, Kirsten Jacobsen II mb, Annie Holmegaard Jensen IV ma
Lærernes præmie for flid: Hans Henrik Madsen IV mb og Jens Albert Madsen IV mb14


Pølsemandens måneraket og Tornerose
1960 Dimissionstale
1960 Englændere besøger Jyderup (VVF).
1960 Norge og Bornholm

1959 dec.; Stort mandefald i skolerne
Jyderup Realskole har været lukket i dag, da kun få elever kunne komme igennem78

1960 jan.; Skolerne begynder
Hverdagen er atter over os - heldigvis, vil mange vist sige - og skolerne i Jyderup og omegn skal atter til at begynde undervisningen. På Jyderup Realskole er skolegangen startet i dag9

1960 feb.; Fri på grund af sne. Fridag til skoleelever
Jyderup Realskole gav man i morges de elever fri, som havde trodset vejret, i det de fleste udenbys boende ikke var mødt10

1960 april; Censorer til Jyderup Realskole
Ved Jyderup Realskole, hvor den mundtlige eksamen begynder den 10. juni, er beskikket følg. fremmede censorer: overlærer A. Dydensborg, Gentofte (naturhistorie), og skoleinspektør Arne Tambo, Ærøskøbing (naturlære) 11

1960 maj; Mundtlig eksamen på Jyderup Realskole begynder mandag den 23. ds. med fransk i Realklassen, 4. mellem begynder lørdag den 28 med latin som første fag. Disse klasser har sidste eksamensdag mandag den 20. juni, og til censor er beskikket overlærer A. Dydensborg, Gentofte (biologi) og skoleinspektør A. Tambo, Ærøskøbing (fysik)
Skoleafslutning finder sted d. 22 juni, hvorefter der er ferie til 12. august. I begyndelsen af ferien tager 4. mellem p rejse med Kr. Nielsens bus og med Norge som mål. Der startes d. 24. juni og ankomsten er den 2. juli. Turens ledere bliver lærerinderne fru Agnes Thastum Sørensen og fru Bjerre samt skoleinspektør Vang Petersen
Beskikket som censor
Skoleinspektør Vang Petersen, Jyderup Realskole, er af ministeriet beskikket som censor i matematik ved de kommunale skoler i Odense og Kerteminde12

1960 maj; Eksamen og ferie på Jyderup Realskole
Den mundtlige eksamen på Jyderup Realskole begynder på mandag med fransk i realklassen, mens Iv mellemklasserne begynder lørdag den 28 maj med latin som første fag. Sidste eksamensdag bliver for alle disse klasser mandag den 20. juni, og der er skoleafslutning den 22. juni, hvor der gives ferie til den 12. august.
Til mundtlig eksamen er af ministeriet beskikket som censorer i Realklassen: Overlære A. Dydensborg, Gentofte, i biologi og skoleinspektør A. Tambo, Ærøskøbing, i fysik.
Skolebestyrer Vang Petersen er af ministeriet beskikket som censor i matematik ved kommunale skoler i Odense og Kerteminde.
I begyndelsen af ferien foregår den årlige skolerejse med IV mellem. Den går atter til Norge, og der startes med Kr. Nielsens bus den 24. juni om morgenen med hjemkomst den 2. juli. Turen ledes af lærerinderne fru Agnes Thastum Sørensen og fru Bjerre samt Vang Petersen13


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1960-61, 1. juni 1961, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Kilde; pdf 1966 3 real nr. 2; Nye lærerinder
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning 1960-61, 1. juni 1961, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1960-61, 1. juni 1961, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Jyderup Realskoles årsberetning 1959-60 side 10, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 1959-60, side 6-7. E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 7: Holbæk Amts Venstreblad 8. dec. 1959, side 3; Stort mandefald i skolerne
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 8. dec. 1959, side 3; Stort mandefald i skolerne
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 5. jan. 1960, side 4; Skolerne begynder
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 24. feb. 1960, side 3; Fri på grund af sne
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 26. april 1960, side 4; Censorer til Jyderup Realskole
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 19. maj1960, side 4; Mundtlig eksamen på Jyderup Realskole
Kilde 13: Holbæk Amts Venstreblad 21. maj 1960, side 5; Eksamen og ferie på Jyderup Realskole
Kilde 14: Jyderup Realskoles årsberetning 1960-61 side 13, den 1. juni 1961, Jyderup Bogtrykkeri, E. Christensen
Kilde 15: Oplyst af Herbert Duholm 12. juni 2016

Alle informationer om forældre samt bopæl fra Flemming Thorsen
Noter: *fb* efter navne betyder at du kan finde personen på internetportalen Facebook
a) Fra kf, 23. juni side 4 kan man læse at Leif var med meget gyldig grund forhindret i at være tilstede ved dimissionsfesten i går. Leif havde nemlig fået meddelelse om, at han efter ansøgning havde fået hyre på en fragtbåd, der skulle til Kina, og netop i går sejlede Leif af sted på sin eventyrrejse.
b) Mejerist og direktør for mejeriet ved realskolen oplyst af Anne Fau Greve maj 2013
II M.B -
Ole Otteslev, Købmand Otteslev, Bjergsted
c) Navneændring nu Mona Jensen
d) Rettet iht. Kirkebog for Jyderup
e) Mogens Dolberg ses på Linkedin, oktober 2017

Sidst rettet 28. juli 2019
©Jyderup Realskole