Lauritz Stoltz's sønner
Helge Stoltz, arbejdsmand Stoltz, Jyderup ses på Jyderup Realskole fra 1957 I Mellemskoleklasse - 1961 Realeksamen1
Jyderup Kirkebog 1958-74, opslag 8, nr. 22, Konfirmeret 5. oktober 19582
og født 20. maj 1944, døbt juli 1944 Kurt Anders Stoltz, I Mellemskoleklasse 1959 - Mellemskoleeksamen 19623
Jyderup kirkebog 1944-49 født opslag 22 nr. 5 født 27. januar 1946,
forældre arbejdsmand Laurits Charles Marius Stoltz og hustru Ragnhild Elisabeth f. Sørensen
4
forældre viet 16. januar 1944 iflg. Aarby kirkebog 1939-45 opslag 163 nr. 1


1959 feb.; Hula-Hoop og tøndeslagning
Ved fastelavnsfest i JSG&I blev Kurt Stoltz Kattekonge. Ca. 100 børn slog katten af tønden på hotel Skarridsø5

1967 okt.; Farfar til Helge og Kurt Stoltz
Fhv. murerarbmd. Anders Stoltz, De gamles Hjem, Jyderup er efter nogen tid svaglighed død, 82 år gammel.
Anders Stoltz var født i Svebølle og opholdt sig i sit barndomshjem til efter giftermålet, hvor han og hustruen fik det første hjem i Viskinge. Senere rejste de til Bjergsted og derfra til Jyderup, nærmere betegnet Jyderup Kirkeby. I over 35 år har Stoltz arbejdet for murermestre, deraf de godt 25 år for murermestrene Peter Jensen og dennes søn Viggo Jensen. Det fortæller mere end mange ord, at Stoltz var værdsat som en stabil og dygtig mand, omgængelig og tjenstvillig, og derfor afholdt af såvel foresatte som arbejdskammerater.
I hjemmet opvoksede en flok på syv, for hvem Stoltz var en omsorgsfuld far, og det var hans store glæde, at alle syv klarede sig godt i livet og forlængst har fået egne hjem. Efter at have mistet hustruen i 1954 flyttede Stoltz ind på De gamles Hjem, hvor han også blev vellidt og hvor han var meget glad for at være, taknemlig for god omsorg og pleje.
Tre af Stoltz' børn bor i Jyderup, to døtre der er gift med henholdsvis Hans Th. Nielsen og Christian Olsen, begge Holbækvej, og sønnen, Lauritz Stoltz, der bor på Teglværksvej. En datter og en søn bor i Holbæk, en datter i Svinninge og en datter i København6


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetninger 1957-62
Kilde 2: Jyderup Kirkebog 1958-74, opslag 8, nr. 22
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetninger 1959-63
Kilde 4: Jyderup Kirkebog 1944-49 opslag 22 nr. 5
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 9. feb. 1959, side 3; Hula-Hoop og tøndeslagning
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 23. okt. 1967, side 4; Stoltz
©Jyderup Realskole