Legindgaard
Westi Legindgaard ses på Jyderup Realskole fra IV Underklasse 1955/56 - Realeksamen 19626
Annika Legindgaard ses på Jyderup Realskole fra Yngste klasse 1960/616 - Realeksemen 19667


1964, Kalundborg Folkeblad dec. 1964; Sølvmærke til Westi Legindgaard (Vægtløft)
Vægtløfterklubben "Skarridsø"" Jyderup. Westi Legindgaard får sølvmærke1

1960 januar 1960; 80 år
en afholdt og venlig dame, fru Marie Larsen, Høedvej 12, Jyderup, fylder tirsdag den 2. februar (1960) 80 år.
I 17 år har fru Larsen boet sammen med sin datter og svigersøn, handelsgartner Fritz Legindgaard og hustru, først ved "Lerchenfeld" og siden 1951 i Jyderup, og fru Larsen er en stor støtte for hjemmet, ikke mindst når fru Legindgaard er beskæftiget i forretningen. Der består et harmonisk familieforhold, og fru Larsen er en god og uundværlig mormor.
Fru Larsen er født i Annise sogn i Nordsjælland, men tilbragte barndommen og det meste af sin ungdom på en gård i Holløse, som hun ved sit giftermål overtog sammen med sin mand, gdr. Jens Larsen. Her var Marie Larsen en energisk og dygtig husmoder, til hun i 1936 havde den sorg at miste sin mand.
I årene i Jyderup har fru Larsen vundet gode venner, der holder af den venlige og milde gamle dame, og som sikkert også på den høje fødselsdag vil sende hende en venlig tanke2

1971 marts; Sygeplejerskeeksamen
Mellem de 24, der i disse dag på Frederiksberg hospital har bestået sygeplejerskeeksamen, er Annika Legindgaard, datter af F. Legindgaard, Høedvej 12, Jyderup3

1976 22. dec.; Legindgaard vandt retssag
Gennem 2½ år har verseret en retssag mellem en fhv. maskinhandler og det daværende firmas dengang ansatte repræsentant, Frits Legindgaard, Jyderup. Sagen er nu endeligt afsluttet ved Østre Landsret i København med et positivt udfald for Legindgaard, der fik medhold i alle sine krav vedrørende løn, provision og feriepenge samt det, der betyder allermest: oprejsning for en urigtig beskyldning, der ud på, at repræsentanten skulle have beholdt 11.000 kr., som maskinforhandleren havde fået for salg af en traktor til en landmand.
Flere har udtrykt ønske om at få baggrunden for sagen repeteret, fordi mange ved, hvad familien Legindgaard har gået igennem i disse 2½ år og finder, at oprejsningen også bør kendes udadtil.
Resumeet - og det kan det kun blive, efter sagen mange akter fylder en tyk mappe - lyder således:
Maskinforhandleren solgte i 1973 sin forretning til et andet firma uden maskinerne. Det medførte ophørsudsalg, og da alt var afviklet skulle repræsentanten have udbetalt den aftalte provision, løn og feriepenge i henhold til overenskomst mellem parterne. Maskinforhandleren nægtede imidlertid at betale pengene, og Legindgaard havde derfor ingen anden udvej end at søge bistand hos en sagfører for at få sit tilgodehavende.
Imidlertid kom der 14 dage senere et brev fra maskinforhandlerens sagfører, hvori det meddeltes, at der ikke ville blive udbetalt ham hverken løn, provision eller feriepenge; i stedet blev han beskyldt for at have tilegnet sig 11.000 kr., et beløb Legindgaard var blevet anmodet om at veksle i Handelsbanken i Jyderup og havde afleveret til bogholderen, men uden at få kvittering. - Således kunne repræsentanten ikke bevise, at pengene var afleveret, da han pludselig blev beskyldt for at have beholdt pengene, en beskyldning, som retten dog ikke ville godtage.
Sagen endte beklageligvis i retten i Slagelse, hvor repræsentanten fik medhold angående løn, provision og feriepenge plus 3000 kr. til dækning af sagsomkostninger, ligesom han blev frikendt for forskellige forhold og beskyldninger, som maskinforhandleren var fremkommet med under sagens behandling. - Men de 11.000 kr., der var vekslet i Handelsbanken og afleveret til bogholderen - blev af retten fradraget Legindgaards tilgodehavende med den motivering, at der ikke var kvittering for beløbet.
Legindgaard appellerede omgående denne afgørelse til Østre Landsret og samtidig "kasserede" han sin daværende sagfører, idet denne efter Legindgaards mening mere viste interesse for hans modpart.
En ny advokat førte sagen for Østre Landsret og fremkom med dokumentation for, at de 11.000 kr. var belvet afleveret, som hævdet af Legindgaard, og dermed var æresoprejsningen en kendsgerning.
Afgørelsen blev at maskinforhandleren skal tilbagebetales de 11.000 kr. til Legindgaard, plus renter fra den dag, sagen startede, plus 5000 kr. til Legindgaards advokat i sagsomkostninger4

1957 jan. Sølvbryllup
Et tidligere Jyderup ægtepar gartner Svend Hansen og hustru, Rørvig, kan den 2. februar 1957 fejre sølvbryllup.
Hr. og fru Hansen havde i flere år forretning på Skarridsøgade (Handelsgartner Legindgaard), og har stadig venner i Jyderup, som de af og til besøger5


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad dec. 1964; Sølvmærke til Westi Legindgaard
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 28. januar 1960, side 3; 80 år
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 1. marts 1971, side 6; Sygeplejerskeeksamen
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 22. dec. 1976, side 6; Legindgaard vandt retssag
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 27. jan. 1957, side 4; Sølvbryllup
Kilde 6: Jyderup Realskoles årsberetning 1956-64, herefter Annika ses 1. Real (1964) og 3. Real (1966) det formodes derfor hun gik i 2. Real 1965
Kilde 7: Kalundborg Folkelad 21. juni 1966 + Kalundborg Folkeblad 23. juni 1966; 28 Realister
Sidst opdateret 28. januar 2015
©Jyderup Realskole