Retur forside elevlisterElevliste 1961/62
Der ses ingen elevliste for skoleåret 1961/62
Indsat oplysninger fra Kalundborg Folkeblad 23/7.1962 og 24/7.1962 samt oplysninger om Realister og Mellemskoleelever - indsat i ()


Realeksamen 1962 A(21 elever på dette niveau)
Finn Harder Andersen, Pensioneret Lærer Rørbech, Jyderup
Kirsten Berg Christensen, Mejeribestyrer Berg Christensen, Englevaad
Hanne Martha Clausen, Arbejdsmand Clausen, Særslev
Kjeld Holger Steen Hansen Vulkanisør Hansen, Jyderup, Jyderup Holger og Anna Hansen, Holbækvej 31
(Larsa) Jens Trustrup Jensen, Autoforhandler Jensen, Jyderup Forældre Lars og Ester, Holbækvej
Jens Koefoed, Kostskolen
Inger Kroghb, Konsulent Rasmus Frederik Nielsen Krogh, Jyderup
Henri Kjær Larsen, Boelsmand Larsen, Stokkebjerg EFJR præmie til flittigste elev
Merethec Leena Edelslundd Larsen, Viktualiehandler Larsen, Snertinge *fb*
Poul Erik Larsen, Arbejdsmand Larsen, Faurbo
Jens Madsen, Gårdejer Madsen, Høed Evald og Marie M, Østervang, Høedvej 53
Annette Marie Therese Møller, Læge Møller, Mørkøv
Anne-Grethe Nielsen, Gårdejer Nielsen, Bennebo
Hans Henning Nielsen, Snedkermester Nielsen, Jyderup
Magda Solveig Nielseno, Smedemester Nielsen, Brokøb
Benthek Seifert Petersen, Fru Petersen, Nyvej 21k, Jyderup
Søren Rasmussen, Fodermester Rasmussen, Kajemose
Arno Rossil, ”Kaalundkloster”
Karen Sjølund, Krovært Sjølund, Bromølle Kro
Dan (Petere) Sørensen, Skovfoged Sørensen, Akselholm
Allan Outrupf,n Thullesen, Forstander Schmidt, Snertinge
Hanne Weinreichg, blomsterhdl. W. Mørkøv

Jyderup Realskoles realister 1962 B
Realklasse B fra Jørgen Gylling Folkmann og Jørgen Gybel Jensen
Stående fra venstre: Westi Legindgaard, Sven Erik Gundersen, Jørgen Gybel Jensen, Holger Vallentin, Jørgen Gylling Folkmann, Mogens Jensen, Carsten Vielsted, Ukendtl, Orla V. Christensen, Jens Jensen.
Midterste række fra venstre: Grethe Nielsen (Rasmussen), Mona Sørensen, Kirsten Kristensen (Jentoft), Eva Webster, Bodil Prange, Sven Erik Birck Christiansen.
Forreste række fra venstre: Gerner Rasmussen, Sanne Leonhardt Hansen, Birgit Mikkelsen (Larsen), Inger Holst, Ib Jensen.


Realeksamen 1962 B (23 elever på dette niveau)
Inge Hoffmann Andersen, Arbejdsmand Andersen, (Lågeledh)
Orla V. Christensen, Bestyrer Christensen, (Mørkøvi)
Svend Erik Birch Christiansen, Conditor Birch, Jyderup
Jørgen Gylling Folkmann, Isenkræmmer Gylling Folkmann, Jyderup *fb*
Sven Erik Gundersen, Købmand Gundersen, Jyderup Forældre Harry og Herdis Gundersen, Nyvej *fb*
Sanne Leonhardt Hansenp,
Inger Holst, Repræsentant Holst, (Nyvej) Jyderup
Connie Birthe L. Jensen, Fabriksarbejder Carlo Jensen, (Ellebjerg) Jyderup
Ib Preben Jensen, Fabriksarbejder Jensen (fru Jensen, Elmevej 2), Jyderup Forældre Henry og Helga J, Elmevej 2
Jørgen Gybel Jensen, Repræsentant Aage og Else Gybel Jensen, Fuglsangervej 6, Jyderup *fb*
Mogens Hartvig Jensen, Gårdejer Gunnar Jensen, Høedgården
Kirsten Jytte Jentoft, Kørerlærer Jentoft, Jyderup
Aase A. M. Jepsen, Boelsmand (Henry) Jepsen, (Tornved) Jyderup
Birgit A. Larsen, (bmd) Husmand Larsen, (Aggersvoldvej), Jyderup
Mogens Nygaard Larsen, Mekaniker Larsen, Mørkøv
Westi Legindgaard, (handels-)Gartner Fritz og Elly Legindgaard, Høedvej 12, Høed
Eva Annelise Nielsen, Gårdejer (Axel) Nielsen, (Hjembæk) Snertinge
Eva modtog Boghandler Søvndahl Petersens bogpris for bedste eksamen i dansk
Karsten E. (Wiested) Pedersen, Arbejdsmand Pedersen (Fru P), Løgtved
Bodil Prange, Skovfoged Prange, Kattrup
Gerner (Birch) Rasmussen, Husmand (Hermod) Rasmussen, Langemark
Grethe Marie Rasmussen, Gårdejer Sv. Aa. Rasmussen, Høed Forældre Svend Aage og Astrid R, Møllegården, Høedvej 29
Erik Sørensen, (Vandværksbest) Bestyrer Sørensen, (Drejevaad) Føllenslev
Mona Thomasen, Fru Thomasen, Holbækvej, Jyderup Overlærer Larsens præmie for dygtighed i dansk
Holger A. Valentin, Arbejdsmand Valentin, Holmstrup

Mellemskoleeksamen 1962 A(15 elever på dette niveau) Skolens sidste mellemskoleeksamen
Mogens Flemming Andersen, Fru Andersen, Lindholt (pr. Mørkøv)
Ingrid Christensen, Bogholder Christensen, (Teglværksvej ), Jyderup Skolekredsens flidspræmie
Hans Kristian Frederiksen, Mekaniker Frederiksen, Mørkøv
Anne Grete Gissemann, Gårdejer Gissemann, (Føllenslev), Haunsø Vang Petersens præmie for UG i gennemsnit
Finn Damgaard Jacobsen, Ostehandler Jacobsen, Mørkøv
Ruth Jensen, Gravemester Jensen, Skellingsted Lærernes præmie for UG i gennemsnit
Ejvind Steffen Jørgensen, Tømrermester Jørgensen, Mørkøv
Else Vivi Hedegaard Nielsen, Arbejdsmand Nielsen,(Grønningehuse), Mørkøv
Erling Morits Nielsen, Gårdejer Nielsen, Løgtvedgård, Bro Mølle
Grethe Annette Pedersen, Savværksarbejder Hansen, (Palævej) Jyderup
Anette Clara Quaade, Chauffør Quaade, (Jernbanevej), Jyderup
Jens-Peter Rasmussen, ”Kaalundkloster” Skolekredsens flidspræmie
Niels Skovgaard Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Tornved, ✝ RIP
Kurt Anders Stoltz, Arbejdsmand Stoltz, (Teglværksvej), Jyderup
Jann Windeløv Jensen, ”Kaalundkloster”

Mellemskoleeksamen B(16 elever på dette niveau) Skolens sidste mellemskoleeksamen
Gunvor Ester Margrethe Alsing, Radiotelegrafist Alsing, Buerup
Christen Illermann Christiansen, Gartner Christiansen, Rønnekilde
Jess Skjold Christiansen, Gartner S. Christiansen, Tornved
Aase Eriksen, Gårdejer Eriksen, Buerup ("Buerupgård")
Kirsten Jacobsen, Gårdejer Jacobsen, Buerup
Henning H. Jensen, ”Kaalundkloster”
Per Vang Jensen, Skovfoged V. Jensen, (Askov pr.) Mørkøv
Rolf Voetmann Jensen, ”Kaalundkloster”
Dorte Birch Larsen, Fru B. Larsen, Buerup Skolekredsens præmie for flid og dygtighed
Niels Peter Nielsen, Montør Nielsen, (Teglværksvej), Tornved
Vagn Zakarias Nielsen, Tømrermester Z. Nielsen, Snertinge
Irma Evelyn Olsen, Gårdejer Olsen, Løgtved Lærernes flidspræmie
Ole Otteslev, Købmand Otteslev, Bjergsted
Karin M. (Hjørnegaard) Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Kajemose
Albert Camillus Schmidt, Blikkenslager Schmidt, Jernbanevej, Jyderupj
Vabø Tom, ”Kaalundkloster”
Yderligere ses følgende præmier fra skolekredsen for flid uddelt til;
Jens Madsen, Akselholm
Erling Olsen, ”Bryggergården”, Jyderup
Birthe Pedersen, Uglerup
Jette Filskov, Prokurist R. Filskov, Jyderup
Kirsten A. Vecht, Direktør Vecht, Jyderup (6. Kl ses 1961 og 1963)

Gurli Andersen, Systueejer Andersen, Kalundborgm *fb*

Desværre har vi ikke dimissionstalen for dette år.
1962 Genvisit af Englænderne
1962 Norges turen

1961, 16. august; skolestart
Jyderup Realskole, havde en dags længere ferie. Her begyndte man først i går, også med en "premiere", idet man modtog kostskoleelever fra Kaalund Kloster skole i Kalundborg sammen med de øvrige nye tilmeldte elever, i alt 49, fordelt med 31 nye i hovedskolen og 18 nye i Realklassen.
Skoleinspektør Vang Petersen bød velkommen og udtrykte ønsket om et godt samarbejde såvel inden for hjem og skole som lærerstaben imellem, og håbede, at eleverne fra Kalundborg ville føle sig hjemme i Jyderup.
Forstander Viggo Jensen, "Bassebjerghus", Jyderup, tidl. ”Kaalundkloster”, takkede for den hjertelige velkomst og tilsluttede sig ønskerne om et godt samarbejde.
Lærerstaben er den samme som hidtil, dog rejser tysklæreren, Hans Madsen-Pedersen, til Sønderborg, og i stedet ansættes foreløbig en vikar2

1961, 22. dec.; Juleferie
Jyderup Realskole har sin egen tradition med festlighed i de respektive klasser, fortællinger, godter osv., hvorefter man - ligeledes i formiddag - samledes i gymnastiksalen. Her blev holdt juletale og sunget en række julesalmer. Der blev givet ferie til fredag 5. januar 19623
I februar 1962 deltog denne årgang i Ulandshjælpen


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 16. august 1961, side 3; skolestart
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 22. dec. 1961, side 4; Juleferie
Noter:
a) Kalundborg Folkeblad 23. juli 1962, side 3; 45 Realister
b) Jyderup Kirkebog, 1958-74, opslag 32, nr. 24 Inger konfirmeret 2/10.1960
c) Føllenslev kirkebog 1945-58, opslag 23, nr. 0, Merethe Leena Edelslund Larsen født 25. marts 1945
d) Rettet til Merethe Leena Edelslund Larsen, oplyst af MLEL, maj 2013
e) Kalundborg Folkeblad 23. juli 1962, side 3; 45 Realister
f) Kalundborg Folkeblad 23. juli 1962, side 3; 45 Realister
g) Kalundborg Folkeblad 23. juli 1962, side 3; 45 Realister, 2017 navneændring nu Hanne Klarskov
h) Kalundborg Folkeblad 23. juli 1962, side 3; 45 Realister
i) Kalundborg Folkeblad 23. juli 1962, side 3; 45 Realister
j) Jyderup Kirkebog 1958-74, opslag 18 nr. 35, Konfirmeret 2. oktober 1960
Jessie Buchwald går i 1. Real Repræsentant B. Mortensen, Jyderup
k) Benthe og hendes moder boede hos Hr. Valdemar Hansen, Benthes moder var husbestyrerinde ved Hr. Hansen, og Bente rettet til Benthe
l) Jørgen Gybel Jensens oplysninger om "ukendt" det er en af eleverne fra A-klassen, der "fik lov" til at komme med på vores billede ligesom Jens. Erik Sørensen er ikke med og der er et par stykker til, der mangler: Inge Andersen, Aase Jepsen, Mogens N. Larsen. (24. april 2015)
m) Navneændring nu Gurli Friebel oplyst af GF (1961-66) her bør Gulle gå i 6 kl.
n) Rettet A. til Outrup iht. Særslev kirkebog 1959-72 opslag 16 nr. 2 Allan konfirmeret 20. marts 1960
o) Navneændring nu Solveig Starostka
p) Sanne Leonhardt Hansen Realklassen B; 27/9.13 på fb Jeg var den første kontorelev hos Ole Scharling, udover cementfabrikken var der også maskinsnedkeri og senere gulvbelægning i kompagniskab med Kurt Sørensen. Har også været på kontor hos DFØ først i Kalundborg hvor det startede op og senere i Thorsøes gamle lokaler på Skarridsøgade.
Sidst rettet 20. september 2017
©Jyderup Realskole