Hans Duus
Hans Duus Jørgensen ses på Jyderup Realskole skoleåret 1962/63 i 2-3 klasse1


<B>Hans Duus</B> 1973

Et "akademisk år" - det vil sige 10 måneder, foreløbig, på Colorado Collage i byen Colorado Springs, USA, betalt med 2000 dollars, til støtte for undervisning og ophold, er den "appelsin i turbanen", der er tilfaldet den 19 årige Hans Duus, søn af forstander Aksel Duus, Den lille Kostskole, Ll. Stokkebjerg, Jyderup. Under opholdet skal Hans Duus bo hos selveste borgmesteren i Colorado Springs. I alt er der elleve danske gymnasiaster og HF'ere, der i år får denne eventyrlige chance. Colorado College, der regnes som universitet, og har godt 1800 elever, betaler enten helt eller delvis den nødvendige understøttelse, men i de fleste tilfælde - også for Hans Duus' vedkommende - er det en forudsætning, at de udenlandske studerende bidrager med lige så stort beløb, som bevillingen lyder på.
Det er ca. 1 år siden, at Hans Duus, der i år (1973) har bestået eksamen på Kalundborg Gymnasium, fulgte sin lyst til at forsøge at komme i betragtning, idet han indsendte ansøgning gennem Danmark-Amerika-fondet i København. For at blive optaget, skal ansøgeren enten have bestået eksamen i år, med mindst 8 i gennemsnitskarakter og med mindst 9 i engelsk, eller klare det samme i juni 1974. endvidere være dansk statsborger og selv kunne betale rejseudgifter, lommepenge og lærebøger.
Via "Institute of international Education" - en organisation der samler alle tilbud - er Hans Duus blevet meddelt, at han - eftersom han opfylder de nævnte betingelser - har fået efterkommet sin ansøgning, samt er bevilget 2000 dollar.
Endvidere at han får opholde hos borgmesteren i Colorado Springs, hvor der i forvejen bor en anden studerende, en nigerianer.
Colorado Springs, en by i staten Colorado i det mellemste USA, har 103.000 indbyggere, så borgmesteren er i hvert fald en mand der har meget at se til, mne måske kan der alligevel blive lejlighed til, siger Hans Duus, at snuse lidt til en amerikansk storbys form for "lokal-politik, hvad der også interessere ham, omend hans hovedfag har været matematik og kemi. alene byens beliggenhed lyder spændende, nemlig på overgangen mellem prærien og Rocky Mountains bjergene.
Der er fine muligheder for skisport og i øvrigt er staten rig på storslået natur.

Collegiet er interesseret i, at flere nationaliteter er repræsenteret. For tiden er der omkring 15 studerende fra andre lande. Som nævnt er der elleve fra Danmark, der i år får chancen gennem Danmark-Amerika-fondet, for at supplere studierne i USA. Hans Duus - der skal rejse 28. august - glæder sig meget til, at komme ud og opleve forholdene i denne internationale atmosfære og håber naturligvis på, at få det forventede udbytte. I øvrigt indebærer legatet endnu en chance - langt større end den allerede opnåede - idet legatet kan forlænges til fuldendelse af studierne, altså for en årrække. Det har indtil nu været flere studenter, der har gjort sig fortjent til denne særlige chance. Foreløbig gælder det nu 10 måneder - og dem bliver der set hen til med forventning2


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63 Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 14. aug. 1973, side 6; Hans Duus til USA
Noter:
I mindeord for hr. Aksel Duus, ses at Hans Duus er direktør i firmaet Dansk energi i København (2008)
Mindeord for Hr. Aksel Duus er fra Nordvestnyt.dk fra den 29. april 2008
Sidst rettet 28. januar 2015
©Jyderup Realskole