Ejendomshandler Frederik Larsens børn gik på Jyderup Realskole
Rigmor Larsen 1946 - 1952 III Mellemskoleklasse1
Ib Larsen 1945 - 1949 II Mellemskoleklasse2
Erik Larsen 1944 - Realeksamen 19483
Inge Larsen 1944 - 1947 Mellemskoleeksamen3
Christian Frederik Larsen 2. Real 19634

Realklassen 1947/486
Jyderup Realskoles realklasse 1948
Øverste fra venstre: Helge Davidsen, Morten Petersen, Bent Petersen, Erlend Hjorth, Anne Lise Brochorst, Bjørn Petersen, Kirsten Torm, Flemming Sørensen, Hugo Schrøder, Erik Hansen
Nederst fra venstre: Kirsten Bache, Dorthe Frederiksen, Anne Lise Petersen, Kirsten Gjetting , Birgit Melander.
- Erik Larsen ses ikke i navne for klassen, men i elevlisten for 1947/48 ses ikke nogen Erik Hansen - det kan derfor godt være Erik Larsen

1966 25. aug.; Hjem fra USA
Ejendomshandler Frederik Larsen, Jyderup, er vendt hjem fra en rejse til USA
Frederik Larsen besøgte sin søn Erik Larsen og familie, der bor i nærheden af Seattle i staten Washington. Sønnen er prokurist i en engrosforretning, der handler med manufaktur.
Frederik Larsen fortæller at han fløj med en SAS maskine fra Kastrup. Turen gik over Shetlandsøerne, Færøerne, Island og forbi sydspidsen af Grønland, hvorefter maskinen landede i Montreal. I et canadisk fly fortsatte han over det storslåede Canada til Vancouver ved Stillehavet. Her blev Frederik Larsen modtaget af sin familie og efter en tur på 400 km med bil kom man til Seattle. Her tilbragte Frederik Larsen en dejlig sommerferie.
Klimaet er ideelt med solskin dagen lang. Han var meget imponeret over den storslåede natur, hvor man havde udsigt til høje bjerge med sneklædte tinder. Hans indtryk var at livet her foregår i en rolig rytme og at befolkningen er venlig indstillet for turister.
Frederik Larsen foretog hjemturen med fly fra Chicago og efter seks en halv times flyvning landede han i Kastrup.
Skønt Frederik Larsen kun var i USA i en kort tid, blev han en stor oplevelse rigere, men det gamle ord "Øst-Vest, hjemme bedst" har stadig sin gyldighed siger Frederik Larsen5


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1946 Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 2: Jyderup Realskoles årsberetning Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 3: Jyderup Realskoles årsberetning maj 1949, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 4: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, E. Christensen Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 25. aug. 1966, side 3; Hjem fra USA
Kilde 6: Billede af Realklassen 1948 (B-7497) fra arkiv.dk, tilladelse til gengivelse Jyderup Lokalarkiv 11. sept. 2017 incl. navne på realisterne

Sidst opdateret 14. september 2017
©Jyderup Realskole