Retur forside elevlisterElevliste 1962/63

2-3 klasse 1962/63 (8 elever på dette niveau)
Hans Duus Jørgensen, Fritidslærer D. Jørgensen, Særslev
Conr. Knockenhauer Jürgensenp,22, Kostskolen
Lisbeth Telling, Skovfoged Telling, Stokkebjerghus, Jyderup
Asger Dyrting, Kostskolen
Susanne Majbrit Franck, Fru J, Mørkøv
Kim Jesper Steen Hansen, Vulkanisør Hansen, Jyderup,
Knud (Lasse) Jørgensen, Kostskolen
Birthe Lykke Sørensen, Skovfoged Sørensen, Akselholm


4-5 klasse 1962/63 (19 elever på dette niveau)
Peter Toftegaard Andersenq,22, Ostehandler Andersen, Mørkøv
Niels E. Christiansen, Kostskolen
Anne Clausen, Fru Clausen, Drivsaatvej, Jyderup
Jørgen Funch Jensen, Revisor Funch Jensen, Jyderup
Jens Peter Johansen, Kostskolen
Niels Junker, Plantageejer Junker, Gammelrand
Ulla Jørgensen, Manufakturhandler Jørgensen, Jyderup
Flemming Steen Kristensen, Kostskolen
Leif Leszczynski, Kostskolen *fb*
Torben Nielsen, Kostskolen
Ejvind Ertmann Rasmussen, Grønthandler Rasmussen, Jyderup
Lis Sjølund, Restauratør Sjølund, Bromølle Kro ✝ RIP
Kirsten Skarsø, Driftsleder Skarsø, Kongens mølle, Astrup
Steen Skardahl, Kostskolen
Sven Telling, Skovfoged Telling, Stokkebjerg
Jesper Torp, Kostskolen
Bruno Voss, Chauffør Voss, Holmstrup
Hans Ole E. Andersen, Maskinstationsejer Andersen, Svebølle
Gert Vilhelm Petersen, Kostskolen
6 Klasse 1962/63 (16 elever på dette niveau)
Marianne Slott Jensen, Pedel Erik Slott Jensen, Jyderup
Ketty Holmegaard Jensen, Gårdejer Jensen, Bennebo
Wen. Knockenhauer Jürgensen, Kostskolen
Eva Gudrun Christensen, Bogtrykker Christensen, Jyderup
Dorte Sjølund, Restauratør Sjølund, Bromølle Kro ✝ RIP
Jan Holmberg Nielsen, Kostskolen
Jens Juel Ehrenreich Andersen, Maskinstationsejer Andersen, Jyderup
Karl Hedegaard Nielsen, Arbejdsmand H. Nielsen, Friheden
Mogens Jørgensen, Boelsmand Jørgensen, Lille Stokkebjerg
René Weitymann, Kostskolen
Gert Jørgensen, Kostskolen
Steffen Geismar, Kostskolen
Susanne Freese, Fru J, Jyderup
Flemming Leth Hansen, Kostskolen
Lene Borgstrøm Petersen, Montør C. Astrup.
Erik Petersen, Kostskolen
7 klasse 1962/63 (15 elever på dette niveau)
Ulla Dose, Salgsinspektør Dose, Jyderup *fb*
Jens Gravlund, Grosserer Gravlund, Viskinge
Bente Stilhoff Jensen, Arbejdsmand Jensen, Jyderupa *fb*
Lise-Lotte Jensen, Radioforhandler Jensen, Jyderup
Stig Neergaard Jensen, Forstander Viggo Jensen, Kostskolen
Per Hartvig Jensen, Gårdejer Gunnar Jensen, Høedgård
Yvonne Slott Jensen, Pedel Erik Slott Jensen, Jyderup
Inge-Lise Jentoft, Kørerlærer Jentoft, Jyderup
Thomas Henrik Junker, Plantageejer Junker, Gammelrand
Annika Marie Legindgaard, Gartner Fritz og Elly Legindgaard, Høedvej 12, Høed
Anne-Lise Petersen, Graver Petersen, Jyderup
Torben Simsen, Kostskolen
Connie Marie Svendsen, Fabrikant Sørensen, Løgtved pr. Svebølle
Kirsten Anna Vecht, Direktør Vecht, Jyderup
Morten Schmidt, Kostskolen
Gurli Andersen, Systueejer Andersen, Kalundborgh *fb*
1 Real 1962/63 (25 elever på dette niveau)
Ragnhild Alsing, Radiotelegrafist Alsing, Buerup
Grethe Birch Christiansen, Konditor Christiansen, Jyderup
Rita Christiansen, Boelsmand Christiansen, Tornved
Lene Dolberg, Købmand Dolberg, Uglerup. Konfirmeret 6 maj 19621
Jette Filskov, Prokurist R. Filskov, Jyderup
Annie Graae, Forpagter Graae, Torpegård, Eskebjerg
Anne Vibeke Hanseng, Gartner Hansen, Jyderup *fb*
Egon Jørn Hansen, Boelsmand Hansen, Høed
Rolf Kongstad Hansen, Kostskolen
Ole Jantzen, Fru Jantzen, Jyderup *fb*
Jørgen Jensen, Tømrer Jensen, Jyderup
Hans Jørgen Johansen, Kostskolen
Gert Knockenhauer Jürgensen, Kostskolen
Benny Larsen, Kostskolen
Lizzie Margrethe Madsen, Fru Madsen, Jyderup
Hanne Madsen, Gårdejer Madsen, Jyderup Forældre Evald og Marie M, Østervang, Høedvej 53
Janne Hedegaard Nielsen, Arbejdsmand Holger H. Nielsen, Friheden. Konfirmeret 6 maj 19622
Svend Erik Nielsen, Boelsmand Holger Nielsen, Høed, Jyderup Konfirmeret 6 maj 19623
Anne-Lis Kildegaard Nielsen, Afdelingsleder K. Nielsen, Svinninge
Hans Ravn Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Hallebyore
Karen Lissi Petersen, Arbejdsmand Petersen, Rådbjerg Flidspræmie
Bjarne Bruus Rasmussen, Slagter Johs. Rasmussen, Jyderup Konfirmeret 6 maj 19624
Agnes Hanne Sigurdsson, Gartner Sigurdsson, Jyderupb
Kjeld Sørensen, Landmand H, Aggersvold
Inger Tvergaard, Konsulent Tvergaard, Jyderup
2. Realklasse 1962/63 (23 elever på dette niveau)
Inge Margrethe Andersen, Fru Andersen, Jyderup
Hans Jacob Flensted Andersen, Sognepræst flensted Andersen, Skamstrup
Marianne Due, Gårdejer Due, Hjembæk *fb*
Ida Gylling Folkmann, Isenkræmmer G. Folkmann, Jyderup
Konfirmeret 6 maj 19625 ✝ RIP
Søren Frandsen, Kartonnagearbejder Peder Frandsen, Rønnekilde. Konfirmeret 6 maj 19626
Niels Graae, Forpagter Graae, Torpegård, Eskebjerg
Anne Karin Hebin, Skolebestyrer Willy G. Hebin, Jyderupc
Solveig Holmegaard Jensen, Gårdejer Jensen, Bennebo
Eva Fast Jacobsen, Gartner Jacobsen, Svinninge *fb*
Lars Jacobsen, Fabrikant Jacobsen, Jyderup
Christian Frederik Larsen, Ejendomshandler Larsen, Jyderup
Knud Bendt Larsen, Restauratør Larsen, Jyderup
Anne-Grethe Madsen, Arbejdsmand N, Svinninge
Jessie Buchwald Mortensen, Repræsentant B. Mortensen, Jyderupd Konfirmeret 6 maj 19627
Connie Merete Nielsen, Gårdejer Nielsen, Marke
Erling Olsen, Gårdejer Olsen, Bryggergården, Jyderup
Birthe Vielsted Petersen, Fru Petersen, Løgtved
Poul Erik Petersen, Salgschauffør Petersen, Jyderup
Jon Knud Rasmussen, Gartner Rasmussen, Lille Stokkebjerg
Kirsten Marie Rasmussen, Boelsmand Rasmussen, Høed
Marianne Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Bennebo
Sven Tulinius, Kostskolen
Stina Voigt, Fru Voigt, Dragsholm Slot, Hørve


Elever i 1963 sammentalt til i alt 1508
Realeksamen 1963 A(18 elever på dette niveau)9
Gunvor Ester Margrethe Alsing, Radiotelegrafist Alsing, Buerup, ✝ RIP
Ingrid Christensen, Bogholder Christensen, Jyderup
Christen Illermann Christiansen, Gartner Christiansen, Rønnekilde. Flidspræmie og bestod med udmærkelse
Aase Eriksen, Gårdejer Eriksen, Buerup
Anne-Grete Gissemann, Gårdejer Gissemann, Haunsø. Flidspræmie og bestod med udmærkelse
Kirsten Jacobsen, Gårdejer Jacobsen, Buerup
Ejvind Steffensen Jørgensen, Tømrermester Jørgensen, Mørkøv
Dorte Birch Larsen, Fru B. Larsen, Buerup *fb*
Else Vivi Hedegaard Nielsen, Arbejdsmand Nielsen, Mørkøv
Erling Mourits Nielsen, Gårdejer Nielsen, Løgtved Flidspræmie
Niels Peter Nielsen, Montør Nielsen, Jyderup, ✝ RIP
Vagn Zakarias Nielsen, Tømrermester Z. Nielsen, Snertinge
Irma Evelyn Olsen, Gårdejer Olsen, Løgtved
Ole Otteslev, Købmand Otteslev, Bjergsted
Jens-Peter Rasmussen, Kostskolene
Karin M. Hjørnegaard Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Kajemose (Holmstrup)f
Niels Skovgaard Rasmussen, Gårdejer Rasmussen, Tornved, ✝ RIP
Albert Camillus Schmidt, Blikkenslager Schmidt, Jyderup

Realeksamen 1963 B(26 elever på dette niveau) 10
Jette Foglmann Andersen, Bager Andersen, Gislinge. Flidspræmie og bestod med udmærkelse
Knud Bjørnkær, Førstelærer Bjørnkær, Kundby
Søren M. Nybor Christensen, Murermester Christensen, Kundby
Arne Flindt, Maskinmester Flindt, NVE, Svinninge
Lone Lykke Fredsgaard, Mekaniker Fredsgaard, Svinninge
Anne Schrøder Hansen, Chauffør Hansen, Kundby
Søren Hansen, Gårdejer Hansen, Kundby
Eva Birgitte Jacobsen, Vognmand Jacobsen, Kundby
Ulla Bang Jensen, Gårdejer Jensen, Snertinge
Lene Sonnerup Jensen, Fragtmand Jensen, Snertinge
Henning Preben Jensen, Boelsmand Jensen, Vognserup
Hanne Haugaard Johansen, Gårdejer Johansen, Særslev
Erik Larsen, Gårdejer Larsen, Sandby
Esben V. Larsen, Gårdejer Larsen, Starreklinte
Preben Nordahl Larsen, Købmand Larsen, Svinninge
Carsten Nielsen, Sadelmager Nielsen, Svinninge
Jette Ammekilde Nielsen, Smedemester Nielsen, Sandby. Flidspræmie og bestod med udmærkelse
Jette Schou Nielsen, Gårdejer Nielsen, Rolykkegård, Hjembæk
Kirsten Ledegaard Nielsen, Gårdejer Nielsen, Svinninge
Eli B. Rasmussen, Fru Rasmussen, Torslunde
Knud Rasmussen, Vognmand Rasmussen, Svinninge
Ruth Rønholt, Traktorfører Rønholt, Egemarke, Føllenslev
Vagn Henning Schwartz, Fabrikant Schwarz, Kundby
Karen Birgith Slott, Bagermester Slott, Svinninge
Dorrit Steenberg, Maskinmester Steenberg, Svinninge
Nina Worm, Læge Worm, Svinninge

Jyderup Realskoles realklasse b 1963
Stående bagest fra venstre: Jette Nielsen, Dorrit Steenbergi, Hanne Johansen, Preben Larsenj, Anne Hansen, Ulla Jensen, Ruth Rønholt.
De to drenge t.v. foran bageste række er: Esben Larsenk, Erik Larsenl.
De to drenge til højre foran bageste række fra venstre: Henning Jensenm, Søren Christensen.
Foran dem ses to piger ved et bord: fra venstre: Jette Andersenn, Lone Fredsgård.
Foran dem igen 2 piger ved et bord fra venstre: Eli Rasmussen, Kirsten Nielseno,
Rækken foran bageste række fra venstre, næsten skjult ses, Carsten Nielsen, t.h. for ham i lys trøje: Søren Hansen.
Til venstre forrest ses 3 ved et bord fra venstre: Jette Nielsen, Knud Bjørnekær, Vagn Schwartz.
Allerforrest 2 piger ved bord fra venstre: Eva Jacobsen, Birgitte Slott .
Lærerne er: t.v. J. Randskov, Kirkevej, Svinninge, som underviste klassen i matematik og Peter Larsen, Axelholm, Jyderup, som underviste klassen i dansk.
21


1963 skolefest nov skærmydsler og ærgrelse
1963 Københavnertur (februar 1963)
1963 Tysklands tur
1963 februar Besøg i København (de to realklasser)
1963 Dimissionstale
1962 skolestart august skoleåret 1962 til 1963

Årgang 1963 holdte 50-jubilæum den 10 juni 20131963 18. maj; Beskikket censor ved eksamen, Fru Leth, Holbæk, og viceskoleinspektør, Fru Ingrid Bech, København11

1962, 23. marts; Indmeldelse til skoleåret 62/63
Jyderup Realskole modtages nu indmeldelser af elever til alle hovedskoleklasser. Samtidig kan elever der har gennemgået 7. eller 8. klasse, optages i den 2 årige klasse til teknisk forberedelseseksamen. - Oplysninger kan fås hos skoleinspektør Vang Petersen12
Jyderup Posten 22. marts 1963
og fra Jyderup Posten20

1962, 8. aug.; To busser til Jyderup Realskole
Skoleinspektør Hebin, der skal være den nye leder af Jyderup Realskole, er nu ved at til-rettelægge arbejdet for det nye skoleår. Skoleinspektøren er, som det vil vides, tiltrådt sammen med forstander Randskov, fra den nu nedlagte Svinninge Realskole. Foruden de elever, der er på skolen, vil der komme 30 kostelever, samt 35 elever fra Svinninge Realskole.
Skolen begynder tirsdag den 14. kl. 8.30, og vi er anmodet om at meddele, at busserne med eleverne fra Svinninge går fra "Skansen" i Svinninge præcis kl. 8. Der vil således komme to busser med elever, idet også kostskoleeleverne kommer pr. bus fra den nye kostskole i Særslev13


1963, 3. maj; Eksamen på Jyderup Realskole mandag
Eksamen i Jyderup Realskole mandag
Mandag den 6. er der eksamen i Jyderup Realskole, begyndende med dansk stil. Tirsdag er der engelsk stil, onsdag regning og torsdag matematik.
Om mandagen bliver ligeledes optagelsesprøve til 1. realskolekasse for de elever, som på den skole, de kommer fra, har fået betegnelsen: meget egnet.
Tilmeldelsen til optagelsesprøven skal ske snarest14


1963, 6. maj; Realeksamens stilemner.
Skriftlig eksamen i morgen; Eksamenstiden er begyndt, og i morges fik eleverne i 3. real landet over udleveres deres to realeksamens stilemner til frit valg. (Resten af artiklen er primært Holbæk kommuneskole) 15

1963 15. maj; - Fantomet på Jyderup Realskole18

1963 2. maj; Eksamen på Jyderup Realskole
Mandag den 6. maj begynder eksamen på Jyderup Realskole. Det drejer sig om dansk stil fra kl. 9-13, og fra 13.30-14.30 er der oprykningsprøve fra 2. klasse.
Tirsdag den 7., Realeksamen, engelsk stil kl. 9-12, oprykningsprøve dansk stil kl. 13-17
Onsdag den 8., Realeksamen i regning kl. 9-13, oprykningsprøve i regning kl. 13.30-17.30
Torsdag den 9. Realeksamen, matematik kl. 9-13, oprykningsprøve i matematik kl. 13.30-17.30
Mandag den 6. maj kl. 9 bliver der optagelsesprøve til 1. realklasse for alle elever, der af den afgivende skole er betegnet som (mangler lidt tekst) skal nok stå noget med: meget egnet16


1963 28. maj; Eksamenstid
Jyderup Realskole er der i dag eksamen i fransk. Beskikket censor er lærer de Witt, Kalundborg. I morgen er der oprykning fra 2. til 3. real i historiefag, censor førstelærer David Madsen, Holmstrup. 30. maj fysik, censor A. Hermansen. Samme dag er oprykning i tysk fra 2. til 3. real med overlærer Langberg, Jyderup, som censor. 31. man biologi i realklassen, censor overlærer Lamberg, Samsø.
4. juni regning og matematik 1. Real A, censor inspektør Petersen , Tølløse, Real B historie, censor Dyssing Bagger, Gentofte, 6. juni. Real B regning og matematik, censor inspektør Petersen, Tølløse. Samme dag er der oprykning i engelsk, censor lærerinde fru Gybel Jensen, Jyderup.
I forståelse med skoleinspektør Brix, Jyderup kommuneskole, har Jyderup Realskole fået samarbejde på den måde, at kommuneskolens lærer har indvilget i at medvirke om censorer. Det samme gælder for Holmstrup og senere fra Buerup skolers lærere.
En ordning, som skoleinspektør Hebin er meget glad for, da man finder det værdifuldt, at egnens skoler samarbejder17

Flidspræmier fik følgende: frk. Jette Ammekilde Nielsen, Sandby (bedste dansk-eksamen), frk. Anne-grethe Gissemann, Føllenslev, hr. Erling Nielsen, "Løgtvedgården", Buerup (for godt kammeratskab). Frk. Kirsten Rasmussen, Høed, frk. Karen Lissi Petersen, Rådbjerg, frk. Connie Svendsen, Løjtved, og frk. Dorte Birch Larsen, Buerup. Desuden valgtes frk. Eli Rasmussen, Torslunde, til "humørpige" og fik overrakt en pengegave19


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 2. maj 1962, side 3+4; konfirmander
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 2. maj 1962, side 3+4; konfirmander, ses Janne Hedegaard Nielsen, arbmd, Holger N.N, Grønningehuse pr. Mørkøv
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 2. maj 1962, side 3+4; konfirmander
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 2. maj 1962, side 3+4; konfirmander
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 2. maj 1962, side 3+4; konfirmander
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 2. maj 1962, side 3+4; konfirmander
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 2. maj 1962, side 3+4; konfirmander
Kilde 8: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 9: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 10: Jyderup Realskoles årsberetning 1961-63, E. Christensen, Jyderup Bogtrykkeri, Jyderup
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 18. maj .1963; Beskikket censor ved eksamen
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 23. marts 1962, side 3; Indmeldelse til skoleåret 62/63
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 8. aug. 1962, side 3+8; To busser til Jyderup Realskole
Kilde 14: Holbæk Amts Venstreblad 3 maj 1963, side 6; Eksamen på Jyderup Realskole mandag
Kilde 15: Holbæk Amts Venstreblad 6. maj 1963, side 4; Realeksamens stilemner.
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 2. maj 1963, side 3; Eksamen på Jyderup Realskole
Kilde 17: Kalundborg Folkeblad 28. maj 1963, side 4; Eksamenstid
Kilde 18: Kalundborg Folkeblad 15. maj 1963, side 3; Fantomet på Jyderup Realskole
Kilde 19: Holbæk Amts Venstreblad, 25. juni 1963, side 6: 44 realister dimitterede fra Jyderup Realskole
Kilde 20: Jyderup Posten 22. marts 1962 fra Flemming Thorsen
Kilde 21: Svinninge lokalarkiv, tilladelse til kopiering og gengivelse 23. august 2017
Kilde 22: Oplyst af Leif Stani Leszczyński 19. juni 2018 på facebook
Noter:
a) Navneændring, Bente Stilfhoff Jakobsen
b) Musikalsk indslag ved skolen afslutningsfest
c) Datter af skolebestyrer Willy Hebin. [Kilde: Holbæk amts venstreblad 8april. 63, s 6]
d) Kalundborg Folkeblad 18. maj 1963, Festlig afslutning: bor Parcelvej og forfattet en sjov sang til afslutningen "Tak for sidst"
e) Kalundborg Folkeblad 18. maj 1963, Festlig afsked
f) Musikalsk indslag ved skolens afslutningsfest
g) Vibeke Schou f. Hansen 7. juni 2013; Hej Christina!
Mange varme hilsner til Ølholm, som jeg kun har gode minder om. Han havde som regel et "finurligt" glimt i øjet!
En dejlig lærer. Fru Møldrup havde jeg til idræt. Det var også fint.
Jeg er "bold-mongol", men høvdingebold, som vi tit spillede, det var jeg god til, fordi jeg var så lille, at jeg var svær at ramme!
Jo, jeg fortsatte på Kal. Gymnasium, siden blev jeg lærer og de sidste 7 år har jeg været forlagsredaktør og lavet netbaseret undervisningsmateriale til dansk i Folkeskolen.
Rigtig god dag! Vibeke ("Acacia")
h) Navneændring nu Gurli Friebel
i) Oplysning fra arkiv.dk Svinninge lokalrkiv billede nr. B6020 (aug. 2017); far produktionschef ved Beauvais
j) Oplysning fra arkiv.dk Svinninge lokalrkiv billede nr. B6020 (aug. 2017); Tatol
k) Oplysning fra arkiv.dk Svinninge lokalrkiv billede nr. B6020 (aug. 2017); Bjergesø, elektriker
l) Oplysning fra arkiv.dk Svinninge lokalrkiv billede nr. B6020 (aug. 2017); Sandby, søn af gdr. Knud Larsen
m) Oplysning fra arkiv.dk Svinninge lokalrkiv billede nr. B6020 (aug. 2017); Kundby
n) Oplysning fra arkiv.dk Svinninge lokalrkiv billede nr. B6020 (aug. 2017); Gislinge, far bager
o) Oplysning fra arkiv.dk Svinninge lokalrkiv billede nr. B6020 (aug. 2017); Ledegården, Svinninge.
p) Leif Stani Leszczyński kom i kontakt med Conrad Knockenhauer Jürgensen, som også gik på kostskolen og på Jyderup Realskole. Han har boet i New York i mange år.
q) Leif Stani Leszczyński;For en del år tilbage ringede Peter Toftegaard Andersen fra Mørkøv til mig. Fortalte han kørte lastbil i Ukraine og Polen, og var blevet gift med en ukrainsk dame. Vi opfriskede gamle minder fra 5 klasse på Jyderup Realskole. Og det blev så ved det.

Sidst rettet 19. juni 2018
©Jyderup Realskole