Underdirektør Kristian og fru Inge Filskov
Svend Rye Filskov ses på Jyderup Realskole fra 1957-1959 (Mellemskoleeksamen)1 Svend konfirmeret Jyderup kirkebog 1958-74 opsl 12 nr. 2 konf 20/3. 60
Jette Filskov ses på Jyderup Realskole fra 1961- Realeksamen 19652
Fru Inge Filskov var indvalgt i Jyderup Realskoles skolekreds 1964

1949, februar: Jyderup vandværk foran udvidelse
På generalforsamlingen i Jyderup Vandværk oplyste formanden, gartner Jul. Jensen, at der nu er 115 andelshavere, en fremgang på 15. Da Vandværkets kapacitet kun er beregnet til 120 forbrugere, vil der blive tale om en udvidelse, når nybygningerne på Ellebjerg efterhånden tilsluttes. Kassereren, Alfred Hansen, oplæste regnskabet, der balancerede. Til bestyrelsen nyvalgtes forretningsbestyrer Filskov5

1964 apr.; Kr. Filskov udnævnt til underdirektør
En kendt og populær Jyderup borger, prokurist Kristian Filskov, Emmabodavej, er pr. 1. maj udnævnt til underdirektør i firmaet Carl Weinreich A/S, Snertinge, med virkeområde for både Snertinge og Kalundborg afdelingerne.
Filskov - der er præstesøn fra Ry i Jylland, blev i sin ungdom uddannet som bankmand ved Handelsbankens hovedafdeling i København, var derefter ansat ved Handelsbanken i Kalundborg i 10 år, og blev derefter forretningsfører i Motor Centralen, Jyderup, en stilling, han ligeledes beklædte i 10 år, til han for 6 år siden blev ansat som prokurist i firmaet Carl Weinreich A/S, Snertinge, hvor han blev en skattet og afholdt medarbejder.
Det vil derfor ikke komme til at mangle på lykønskninger og gode fremtidsønsker med avancement3

1969 sept.; Tog det store spring for at blive selvstændig som 51 årig
Det er en vidunderlig tilfredsstillende følelse at se et eksperiment, et spring ud i "det ukendte", glide ind i en rytme, der synes at sikre succes fra starten og underbygge troen på, forvisningen om, at nu har man omsider "fundet melodien". Netop sådan føler en Jyderup borger det, direktør K. R. Filskov, der nu er blevet selvstændig forretningsmand i Kalundborg, som indehaver af den nye Renault virksomhed på Camensvej med såvel forhandling som hypermoderne service- og specialværksted.
Endnu - og forhåbentlig fortsat - er Filskov og frue, Jyderup borgere med villa på Emmabodavej, og efter en allerede meget travl arbejdsdag, går turen hver aften tilbage til Jyderup, hvor ægteparret har haft deres hjem i en lang årrække. Den ny virksomheds prokurist, Svend Filskov, søn af chefen, har dog egen bolig i Kalundborg, hvor han har haft ansættelse i firmaet S.P. Jensen, men har gjort forandringen, fordi han deler bil interessen med faderen.
Forøvrigt påtænker fru Inger Filskov også at søge ansættelse hos sin mand, dog først med behørig kompetence efter et planlagt bogholderikursus.

Jyderup borgere i 22 år
I de 22 år K. R. Filskov har været Jyderup borger, har han haft nær kontakt med byen og dens befolkning, har taget del i adskillige arrangementer og er "på hat" med alle, fordi han ved sin venlige og sympatiske væremåde har let ved at vinde venner. Det er derfor naturligt, at mange på familien Filskovs "boplads", Jyderup, har ønsket at følge med i den nye start, og ved receptionen, hvor der kom ikke færre end 130 gæster, var der adskillige fra Jyderup og omegn. Det store besøg og de mange gode ord og ønsker - var ikke blot overvælgende, det var tillige varmende derved, at det viste forståelse og interesse, og var med til at underbygge Filskovs tro på, at han har gjort det rigtige og har vennerne med sig.

Drømmen om at være sig selv
Hvad får en mand til, i den modne alder af 51 år, at bryde ud fra den tilsyneladende afstukne bane og ligesom begynde forfra: Ti år på Ford Motor Central i Jyderup, tolv år i firmaet Weinreich, Snertinge, i uopsagt stilling med rang af direktør. Må det ikke være ønskemål for en livsgerning?
Spørgsmålet besvares ved et besøg på virksomheden i Kalundborg, hvor hr. og fru Filskov plus junior med berettiget stolthed og glæde viser, hvad de har fået ud af at ombygge og modernisere en ældre ejendom til moderne interiør.
I svaret indflettes et modspørgsmål - Har ikke alle mennesker en dagdrøm om at skabe noget selv, at stå for noget man selv bygger op, former som man vil, giver det den arbejdsrytme og det klima man finder ideelt, trangen til at skabe ens traditioner og være selvstændig. Ligger de tanker mon ikke dybt i de fleste mennesker? I hvert fald er det for mig svaret på det, der er sket, og naturligvis i relation til at skulle der startes selvstændigt, så var tiden inde, årene taget i betragtning. Det er baggrunden for det, der nu er sket, siger K.R. Filskov

Alle der "dus" (her udeladt navne på andre ansatte hos Filskov, de har ikke gået på Realskolen)
Et af de forhold, der skal være tradition, er, at alle siger "du" til hinanden, fra Filskov senior til junior. Tiltaleformen skal understrege, at arbejdsklimaet og samarbejdet skal være godt. At det hele skal lykkes, skal være en sag, som alle ansatte på lige fod står sammen om.
Gennem mange år har der været bilværksted for mekaniker, der også boede i ejendommen. Beliggenheden var dengang ikke særlig fordelagtig, men der er sket store ting, hvad dette angår og vil ske endnu mere. Nye, brede veje er blevet anlagt, netop så ejendommen fik facade ud mod Carmenvejen, vis a vis Carmen Curlers virksomheden, og nær ved hvor den kommende hovedvej får linjeføring. Mere ideelt kan det næsten ikke være.

Selvgjort er velgjort
Lokale håndværkere har udført de specielt fagmæssige arbejde ved en ombygning af den del af ejendomme, hvor der var beboelse. Det øvrige har Filskov og søn selv udført og har næsten slidt i døgndrift i et par måneder.
Resultatet svarer til anstrengelserne. Den hensigtsmæssige udnyttelse af pladsen, har arkitekt Hemmeth æren for. Der er bl.a. to kontorer, thekøkken, frokoststue, sanitære lokaliteter m.m., foruden lokaler i loftetagen. Alt er holdt i lyse og venlige farver.
Lageret er praktisk udnyttet, med specielt reolsystem, og hvad den 166kvm. store værksteds- og servicehal angår, da er den nærmest genialt gennemtænkt indretningen, bl.a. med rampebro og lift samt mange service faciliteter.

Ny Renault model
Åbningen af den nye virksomhed med Renault forhandling, sker meget apropos introduktion af den nye model Renault 6 i udlandet populært kaldet "Den 6"
Det er en vogn i prisklassen omkring 20.000 kr. og i design både personvogn og stationcar. I Frankrig hvor Renault er førende på bilmarkedet, må denne vogn karakteriseres som - "den franske folkevogn". Ved besøg i Frankrig havde Filskov og frue lejlighed til at sætte sig lidt ind i Renaults imponerende funktioner. En af de 5 Renault fabrikker blev besøgt og der blev bl.a. oplyst, at der er i alt 85.000 ansatte, og der leveres 4000 vogne om dagen.
Samtalen med Filskov afbrydes jævnligt af telefonsamtaler og kunder der vil forhandle. En kunde afsluttede handelen med den avancerede Renault 16, pris 29.000 kr., et teknisk vidunder med seks kombinationsmuligheder.
- Er det ikke vidunderligt, siger Filskov, og føler sig som en lykkelig mand, der har fundet den rigtige vej og har ungdommelig tro på, at det der her skabes som hans værk, det vil lykkes, i samarbejde med dem der har samme ildhu4


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1957-60
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 22 juni 1965 side 3+4 og Holbæk Amts Venstreblad 22. juni 1965, side 6
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 29. apr. 1964, side 3; Kr. Filskov udnævnt til underdirektør
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 20. sept. 1969, side 6; Tog det store spring for at blive selvstændig som 51 årig
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 2 februar 1949, side 3: Jyderup vandværk foran udvidelse


Sidst opdateret 4. august 2015
©Jyderup Realskole