Sognefoged Anders Olsen
Anders Olsen og fru Karen
Anders Olsen og pastor Bache
Anders Olsen skulle have et barn i Kirken og havde bedt alle gæsterne til en bestemt dag, hvortil alle gæstebudsforberedelserne var gjort. Da Anders Olsen spurgte Pastor Bache, om han kunne få barnet i kirke på den bestemte dag, svarede denne, at det på ingen måde kunne lade sig gøre netop den dag: han var øjensynlig meget glad over at kunne ærgre og komme modstanderen tillivs.
"Nå, ja, ja da," sagde Anders Olsen sagtmodig: "Pastoren ved jo selv bedst, hvordan det er med Deres tid, men jeg har bedt gæsterne til den dag og vil ikke sende afbud, så jeg holder alligevel gildet, men hvis Pastoren så vil være så god at sende bud til mig den dag, De ønsker, mutter og barnet skal komme, så skal De have Tak"
Ja, ja, lad mig nu se, om det ikke kan ordnes, således at de kan komme alligevel" Og selvfølgelig kunne det ordnes, for ellers gik præsten jo glip af alle gæsternes offerpenge1
Tegning af den gamle kro


Kilder:
Kilde 1: Fra Nordvestsjælland
Slægtsminder og folkeminder ved Christian Olsen
Udgivet af ...(kan ikke læses)
I kommission hos B. Haase & Søn København
Noter:
Se præster i Jyderup fra 1888-
Fra facebookeisen Stationsbyen Jyderup fra Ove S. Nielsen, som har lånt ovennævnte bog og gengivet teksten her med andre i gruppen
På arkiv.dk - Jyderup - ses Anders Olsen, B4556+ B4537

Sidst opdateret 22. juni 2015
©Jyderup Realskole