Jyderup Kino
Jyderup Kino åbnede i 1936 og direktør fra biografen var Robert Freese, der før havde Hotel Skarridsø sammen med sin bror. Biografen havde i starten 200 pladser og lå lige over jernbanestationen hvilket gjorde det nemt for folk at komme i biografen.
Jyderup Kino blev på et tidspunkt i 1946 lukket på grund af en større ombygning og modernisering og udvidet til 234 pladser med helt nye stole fra Odense Stole og Møbelfabrik og yderligere i 1956 blev der opsat nye filmmaskiner i operatørrummet med Cinema Scope installation
Robert Freese blev på direktørposten i Jyderup Kino indtil 1970 hvor han overlod driften af biografen til filmregissør Mogens Berggren fra København. Overtagelsen skete d. 1. maj 1970. Udover biografdriften drev Mogens Berggren og hans kone Ester også et hestestutteri ved Jyderup. Ægteparret drev Jyderup Kino frem til 1991 hvor de overlod driften til den kun 16-årige Jesper Christiansen. Han havde tidligere været operatør for Mogens Berggren. Den unge mand kunne nu bære titlen som Danmarks yngste biografdirektør.
Den unge biografdirektør fik et par gode og spændende år i Jyderup Kino, men han valgte at stoppe på grund af videreuddannelse den 30. juni 1994.
Det blev forsøgt at danne en forening til at føre Jyderup Kino videre. Men dette mislykkedes og Tornved Kommune ville ikke gå ind og være direkte involveret i driften af biografen og dermed fik Jyderup Kino sit endeligt. Biografen blev tømt for inventar og i dag er bygningen ombygget til butikker (2013)1
Jyderup Kino
Jyderup Kino fra Leif Ørndorf17
1955 juli; Jyderup Kino's nye scene færdig
Første biograf uden for købstæderne der får Cinema Scoop og Wide Screen.
En bred, kostbar teaktræramme omfatter nu Jyderup Kino's nye brede scene, hvor håndværkere og teknikere har arbejdet hektisk på at blive færdig til åbningen i får. Salen har fået en meter føjet til længden, idet de såkaldte buede "Vinger" er pillet ned, så væggen går lige op mod scenen og salen nåede ikke at blev helt færdig, i det væggene er for våde til at give farve.
Selve scenen buer og har nu, som nævnt, 6x3 meter lærred, ikke mere hvidt, men et særligt sølvgråt materiale, der giver bedre lysvirkning, ligesom refleksvirkningen, der dirigeres fra operatørrummet, er blevet anderledes og bedre.
Scenen ind delelig til al slags film
Det smukke, gyldent bronce fortæppe kan "inddele" scenen til de slags film de almindelige, Wide Screen, en noget bredere film, optaget med særlig linse, som gør billederne mere "levende", og endelig den bredeste størrelse, Cinema Scoope, der er film optaget med kæmpelinse, som ligesom samler billederne og giver dem perspektiv. Sikkert uundgåelig form i fremtiden.
"De fem år", der havde premiere i aftes, er som bekendt dansk, og vises derfor på sædvanlig måde, selvom filmen er så usædvanlig god, at alle fra hvert eneste hjem bør se den.
Den taler et sprog, der aldrig må glemmes, og som vi trænger til at blive mindet om. En uforglemmelig og meget, meget seværdig film.
Direktør Freese havde håbet, at teknikkerne kunne være blevet færdige til, at et stykke Cinema Scoop film kunne være vist ved premieren i aftes, men det lykkedes ikke, og publikum har det til gode, til der kommer en amerikansk film. Jeg tror på, at det bliver uundgåeligt for enhver biograf at omdanne scenen til den nye teknik, siger direktør Freese, for med tiden vil sikkert alle film blive optaget med disse særlige linser, når publikum først har fået smag for at se film med perspektiv2
1958 okt.; 50 år
Repræsentant og kontrollør Henry Jensen, Jernbanevej, Jyderup, fylder på fredag den 24 ds. 50 år.
Henry Jensen er kendt af små og store i miles omkreds for sit job som kontrollør i Jyderup Kino, og er afholdt for sin forekommende og elskværdige væremåde4

1960 februar; Succesfest i Husmorforeningen; Jyderup og omegne Husmoderforening fejrede i går sin 35 års fødselsdag ved en fest, der blev en strålende succes.
Foreningen havde sit første medlemsmøde i Jyderup Kino med 62 medlemmer3

1964 julia;
Allerede en time før forestillingen stillede de første sig foran indgangen. Når dørene blev åbnet, stod et sted mellem 50 og hundrede i kø, hvor de sidste måtte tage til takke med cowboyrækkerne.
Kom man først stod valget mellem et af de polstrede sæder på rækkerne 1-6, som søndag eftermiddag kostede 1 kr.!
Som sagt trampede vi, hvis billedformater var forkert, men trampen i gulvet og det, der var "værre", blev ikke altid accepteret af den stilfulde biografdirektør Robert Freese.
1963-64 viste DR-TV gentagne klip af skrigende teenagepiger ved koncerter med The Beatles.

Den 30. juli 1964 havde gruppen første film, En hård dags nat, premiere i Danmark, og få måneder senere var den på programmet i Jyderup Kino.
Ved første forestilling var ikke kun de to første hårde bænkerækker besat, men Jyderups unge havde besat alle de billige rækker med polstrede sæder. Straks Poul, John, George og Ringo viste sig lærredet, satte specielt pigerne blandt biografgæsterne en sand skrigekoncert i gang akkompagneret af kraftig trampen fra drengene.
Straks stod en myndig Robert Freese i sidegangen og nedstirrede sit publikum, og der blev tavshed. Dog ikke længere end det tog biografdirektøren at lukke døren bag sig til biograffoyeren. Nyt skrigeri og trampen, myndig Freese i side gangen og tavshed!
Da det havde gentaget sig et par gange, blev filmen stoppet og halvlyset tændt, hvorefter Freese igen dukkede op i sidegangen men nu med beskeden: "Hvis det her gentager sig, stopper vi filmen, og så kan I gå hjem!"
Det kom vi nu ikke til, for derefter fortsatte det unge biografpublikum med at se filmen i dyb tavshed5

1967 nov.; 70 år - operatør på Jyderup Kino
Fhv. savværksarbejder Carl Rasmussen, Søbæksvej, Jyderup, fylder i dag 70 år.
Carl Rasmussen var i mange år ansat på Mejeribrugets Emballagefabrik, det tidl. Jyderup Savværk, hvor han var værdsat som en pligtopfyldende og dygtig arbejder, afholdt og respekteret blandt arbejdskammerater og foresatte. Fliden kom også til udtryk i det hyggelige hjem på Søbæksvej, hvor Carl Rasmussen satte en ære i, at holde alt i fineste orden i have og omgivelser.
I en årrække var han tillige operatør i Jyderup Kino, et ekstrajob som han gik op i med stor interesse og passede samvittighedsfuldt.
I det harmoniske hjem er Carl Rasmussen en trofast familiefar og er gæstfri og hjælpsom mod venner og naboer. Ægteparrets to sønner er gik, men stadig nært knyttet til barndomshjemmet. En sygdomsperiode for et par år siden medførte, at Carl Rasmussen måtte slække på kravet til sig selv, men han er glad for livet og for alt, hvad han stadig har at glæde sig over6

1970 jan.; Biografbevilling opslået ledig
I "Statstidende" for i dag er bevillingen for Jyderup Kino meddelt opslået ledig. Eventuelle ansøgere må tilstilles politimesteren i Holbæk senes den 23. januar 1970 og ansøgninger skal stiles til Holbæk Amtsråd.
Som tidligere meddel ønsker biografdirektør R. Freese, Jyderup, at afstå bevillingen, da han agter at flytte fra byen. 7

1970 feb.; Filmkapacitet søger Jyderup Kino
Produktionschef, regissør Mogens Berggren anbefalet
Direktør Robert Freese, Jyderup Kino, der flytter til Holbæk, har - som omtalt - ønsket at afhænde Jyderup Kino til en bevillingssøgende. Kino har til huse i det tidligere Hotel Skarridsø, nu Mariehjemmet, der har købt komplekset.
Bevillingen har været opstået i statstidende, som ledig, og der har meldt sig tre ansøgere, hvoraf Jyderup sogneråd enstemmigt har anbefalet den ene som særligt kvalificeret.
Den pågældende er den 36 årige filmkapacitet, filmproduktionschef og regissør Mogens Berggren, tidligere København, nu Ærtebjerg i Buerup sogn, ikke ret langt fra Bromølle. I sin ansøgning nævner Mogens Berggren, at han har forelsket sig i egnen og derfor købt en landejendom på Ærtebjerg.

Mogens Berggren
begyndte sin uddannelse indenfor filmbranchen på Nordisk Film, og har senere været såvel producer, som regissør ved flere filmselskaber, har deltaget i flere filmekspeditioner og har modtaget filmfondens stipendier på henholdsvis 6000 og 2000 kr. Desuden har han være ansvarshavende for betydelig summer, og har specialiseret sig på alsidig måde. Bl.a. oplyses det i særdeles fine referencer fra Spektrum Film, Laterna Film m.fl. at Mogens Berggren er en kapacitet indenfor filmproduktion, var bl.a. producer for Prinsessefilmen, Landbrugsfilmen m.v. I ansøgningen gøres opmærksom på, at han udover det egentlige filmrepertoire også vil vise ekstra dokumentar- og kortfilm.
De økonomiske krav efterkommes og han har på forhånd talt med direktør Freese.
Sognerådet anbefalede
enstemmigt på grund af de fine kvalifikationer og det indgående fagkundskab.
Bevillingerne blev desuden søgt af "Jenny-Marie-Hjemmet", samt restauratør Verner Larsen, Engvej 2, Jyderup. Verner Larsen påpegede de forhåndskendskab han har erhvervet fra filmoptagelser og fra driften på Jyderup Kro. Verner Larsen har sikret sig slutseddel med direktør Freese. Gyldigheden for denne var naturligvis afhængig af tildeling af bevillingen.
Sognerådets anbefaling går enstemmigt til Mogens Berggren8
1970 april.; Jyderup Kino
Direktør Robert Freese, der i 34 år på dygtig vis har drevet Jyderup Kino, og i dette tidsrum har gjort den til en af egnens bedste og mest velbesøgte biograf meddelt omkring årsskiftet Jyderup sogneråd, at han ønskede at trække sig tilbage, og biografbevillingen blev opslået ledig.
På Jyderup sogneråds møde den 25. februar 1970 indstillede rådet enstemmigt den 36-årige filmproduktionschef og regissør Mogens Berggren, tidligere København til bevillingen. Denne indstilling har Vestsjællands amtskommune nu fulgt op og Jyderup Kino overgår fredag den 1. maj 1970 til Mogens Berggren. Den nye Kino direktør har de bedste forudsætninger, for at drive biograf, i det han har fået en god uddannelse i filmbranchen 9
Jyderup Kino 1970
på Nordisk Film. Han har endvidere været producer og regissør ved flere selskaber, lige som han har deltaget i flere filmekspeditioner, og han har på flere områder specialiseret sig. Nævnes bør også, at den nye direktør i sin tid var producer for "Prinsessefilmen" og "Landbrugsfilmen"
Mogens Berggren, der nu er bosiddende i Ærtebjerg, var i går i Jyderup for at aftale nærmere vedr. overdragelsen med direktør Robert Freese, og vi tog ovenstående billede af de to direktører foran Jyderup Kino9

1970 juni afholdtes dimissionstale for Jyderup Realskoles realister i Jyderup Kino

1970 okt.; Direktør Mogens Berggren byder 1971 velkommen med en helt ny Jyderup Kino. Nyt avanceret fremvisnings apparat - lokale reklamefilm
Jyderup Kino's direktør Mogens Berggren, Ærtebjerg er i færd med at planlægge de helt moderne nyskabelser, som fra næste år skal præge biografen i Jyderup. Om alt går vel, bliver Kino en "ualmindelig" og eksperimenterende biograf, idet direktøren vil indføre helt andre forhold, end dem der normalt er gældende for mindre provinsbiografer - ja, i enkelte tilfælde er de nye initiativer endnu så uprøvede, at de københavnske storbiografer, som har holdt sig tilbage fra det nye, spændt vil følge udviklingen og hvis eksperimenterne falder heldigt ud, selv går i krig med dem.10
Jyderup kino 1970
Den største nyheder er en landsnyhed Jyderup får som den første biograf i Danmark installeret et eksemplar af de til dato mest avancerede fuldautomatiske og fjernstyrede fremvisningsapparater. Det drejer sig om en Noel and Wight projektor, som B&O grossisterne leverer inden længe.
Selve apparatet koster 46.000 kr., men med fjernstyringsapparatur og forstærkeranlæg som opsættes i salen løber totalinvesteringen op på 55.000 kroner. Det er unægteligt mange penge, men Mogens Berggren har af Filmfonden fået et 10 årigt lån til 3% p.a., så det luner jo noget, at man ikke selv skal stampe et halvt hundrede tusinde kroner op af lommen.
Ikke mere pause
Den nye Noel and Wight betyder en besparelse af både personale og tid. En enkelt mand vil være i stand til at betjene hele det tekniske komplicerede anlæg, og publikum slipper for den ofte irriterende pause mellem spoleskift. Med det nuværende apparatur, kan Berggren, kun køre ca. 1300 meter film pr. spole, og da de fleste spillefilm har en længde på over 2 km., er det nødvendigt at holde en pause på fem-ti minutter midt i forestillingen. Det bliver vi nu forskånet for.
Biografens nye fremviser dirigeres fra salen med trykknapsystem, så ingen mennesker behøver at opholde sig i operatørrummet. Selve filmen bliver splejset sammen ved spolens begyndelse- og slut ende og køre således uden afbrydelser af nogen art.
Dokumentarfilm og kortfilm Mogens Berggrens baggrund som filmmand er den direkte årsag til, at han før hver forestilling vil indføre forevisning af kortfilm og dokumentarfilm. Disse små film, er ofte af høj kunstnerisk kvalitet, er et forsømt kapitel i dansk biografhistorie. Ikke i dansk filmhistorie, eftersom der gives støtte af Filmfonden til utallige kortfilminstruktører, men de færdige produktioner bliver alt for ofte syltet og gemt væk på støvede hylder for at blive taget frem en gang i mellem ved særlige lejligheder, f.eks. når TV har sin årlige kortfilmuge.
- Det er alt for stort et antal kortfilm, der ikke kommer ud til publikum, siger biografdirektøren.
Enkelte københavnske biografer kører kortfilm før hver forestilling, men det er et fåtal.
- Vil De binde an med andet end danske kortfilm?
- Ja, absolut, men man skal nok være lidt varsom med valget, og køre dem før de "rigtige" forestillinger. Det vil sikkert ikke harmonere at vise f.eks. en ungarsk avantgardekortfilm som optakt til en Dirch Passer lystspil. I øvrigt vil jeg forsøge at få de berømte ungarske, czekiske og polske kortfilm til Jyderup Kino sideløbende med de danske, siger Mogens Berggren.
Solid baggrund
Direktør Berggren har en solid baggrund i film faget bag sig. Han er tidligere regissør og filmproduktionschef på "Spektrum" og har foretaget adskillige studierejser til udlandet. Bl.a. har han via Filmfondens legater haft mulighed for at studere i London hos John Hachetfiels og på den berømte filmskole i Lodtz i Polen. Berggren modtog henholdsvis 6000 og 4000 kr., som støtte til disse rejser.
Endvidere er han blevet beriget med 2000 kr. til studieophold på Det kongelige Teater i København, hvor han især fik kendskab til teaterbelysning.
Mogens Berggren, har også lavet kortfilm, hvoraf den mest kendt "Prinsessens bryllup", blev præmieret med 10.000 kr. af Filmfonden.
Lokale reklamefilm
Som noget nyt, der særligt vil interessere i Jyderup, er direktørens ønske om at lave reklamefilm for de lokale handlende. Hidtil er den lokale biografreklame blevet begrænset til farvedias, som vises før de landsdækkende reklamefilm. Hvis projektet kan gennemføres betyder det, at de "døde" lysbilleder forsvinder fra den lokale biografreklame og i stedet indføres den mere levende med billeder.
Mogens Berggren har allieret sig med filmfotografen Morgen Finn om ideen som i dette tilfælde kan realiseres meget billigt. Det anslås at et standard reklameklip for Jyderup på 15 sekunder, vil koste annoncøren omkring 1500 korner - forevist før hver forestilling i et år. Reklamefilmene fra Gutenberghus og Bergenholtz koster en annonce mellem 15.000 og 400.000- alt efter hvor stor landsdækningen skal være.
De lokale reklamefilm fra Jyderup bliver optaget på 16 mm og bliver synkroniseret med musik og indtaling.
Direktør Berggren har spurgt nogle af byens handlende, om de er interesseret i ideen, og han har kun mødt velvilje og begejstring.
Restaurering
i december lukkes Jyderup Kino en uge. I den periode skal biografen sættes i stand. Der skal males og tapetseres, ombygges og restaureres.
Hallen (foyere) vil få et nyt udseende, idet de nuværende rum for billetsalg og kiosk bytter plads. Hallen bliver der ud over gennem istandsat.
I selve salen skal der ligeledes ske en masse. Det hele skal for det første males, men det vigtigste bliver de nye siddepladser. De tre første rækker, som hovedsagligt er beregnet for børn, bliver skiftet ud med mere behagelige sæder, og stolene fra mellemsektionen flyttes længere op mod lærredet som erstatning for sæderne med voksdug. De opståede "huller" vil da blive udfyldt med mageløse sofarækker - de mest søgte pladser i enhver biograf.
- Noget kunne tyde på, at direktør Berggren byder 1971 velkommen med en helt ny biograf!10
1970 nov.; Husmødre og husmænd skal se kortfilm
Bl.a. "Velbekomme" som er produceret af Mogens Berggren
Husmandsforeningen og husholdningsudvalget i Buerup inviterer i weekenden 7.-8. november sine medlemmer i biografen.
Besøget gælder Jyderup Kino, hvor direktør Mogens Berggren vil præsentere en række kortfilm for de indbudte. Øvrige interesserede har også mulighed for at købe billet (2 kroner) til forestillingerne.
Direktøren kører fem kortfilm, og produktionerne har det tilfælles, at de behandler dansk produktfremstød og initiativer i udlandet
"Velbekomme" er produceret af Mogens Berggren fra hans tid som produktionschef på "Spektrum", og viser, hvor utraditionelt man kan gå til værks, når det gælder om at gøre udlændinge interesserede i danske landbrugsvarer.
"Nye veje" omhandler landbrugets problemer, og er optaget ved Jyderup omegn, blandt andet er der optagelser fra Birkenegårds løsdrift samt fra Astrup og Regstruplund.
Mejerifilmen "Spørg Paris" tager stilling til mejeriprodukternes afsætningsmuligheder i verden. Forfatteren, pastor Erik Aalbæk Jensen, har leveret manuskriptet til denne kortfilm.
"Timber" der er produceret af ØK, retter blikket mod skovbrug og dansk industri i Britisk Columbia, medens "prinsessens rejse" følger tronfølgeren, prinsesse Margrethe på danske virksomheder i Canada og på verdensudstillingen "Expo 67"
Samarbejdet med direktør Mogens Berggren og de to Buerup foreninger forestås af fru Inga Petersen, Buderup, og kontrolassistent Axel Petersen, Sønderød11
1970 dec.; Kino får nye sæder16

1971 juni afholdtes dimissionstale for Jyderup Realskoles realister i Jyderup Kino

1971 nov.; Der kræses for publikum i den "ny" Jyderup Kino
Bedre lys, bedre billede, nyt interiør - og kunst
Jyderup Kinos nye fremviser er nu i funktion. Alle installationer - undtagen fjernbetjeningspanelet - er taget i anvendelse og i virkeligheden kunne man allerede i fredags holde generalprøve på det nye apparatur, hvilket betød den traditionelle pause udeblev. Kun de færreste opdagede det.
I virkeligheden var det ligeved at gå galt i ellevte time, fortæller Mogens Berggren - Vi opdagede fredag middag, at billedrammen som fulgte med fremviseren var for lang og lav til vort lærreds format. Metalrammen kommer helt fra Italien, så i et kort øjeblik herskede der noget nær panik, heldigvis fik vi dog urmager Bonde, Skarridsøgade, til at foretage en lynhurtig sølvlodning af rammen. Et felt blev dækket og et andet sted filede vi af, så det hele kom til at passe.
Kunst
Der sker noget i Kino for øjeblikket. Udover fremviseren har radioforhandler Baagland konstrueret og opsat 6x70 watts højtaler kabinetter, som nu i nogle måneder har sikret publikum kvalitetslyd. Desuden vil lærrede i løbet af kort tid blive oversmurt med et kunststof, som reflekterer 30% af det indkastede lys, hvilket står i skarp modsætning til den nuværende tilbagekastning, der er næsten lig nul. Det reflekterende lærred vil i høj grad bidrage til en bedre billedkvalitet, også biografens interiør står foran en ansigtsløftning. I begyndelsen af næste år vil væggene blive gået efter af en maler, der skal sørge for at salen kommer til at fremstå som et helt nyt og mere eksklusivt snit.
Endelig vil biografens foyer allerede fra begyndelsen af december blive ramme om en fast udstilling af kunstgenstande fra forskellige kunstneres atelier. Billedhugger Poul Køye Nielsen, Kalundborg er den første der er sat på programmet. Flere af hans skulpturer vil fylde forhallens glasmontre og efter planerne skal en enkelt så ude foran biografindgangen.
I begyndelsen af det nye år har Mogens Berggren endvidere sikret sig værker af kunstsmeden Børge Nielsen.
Det er en gammel drøm biografdirektøren her realiserer. I Holte Bio ved København har man i lang tid kørt med faste udstillinger.
Jyderup Kino bliver første biograf i Vestsjælland, der tager det interessante initiativ12

Rally Jyderup Kino
1972 feb.; Jyderup Kino - viser formel 1 film og arrangere natløb
Kino-løbet havde 28 starter
I forbindelse med at Kino i Jyderup kørte filmen Formel 1. afholdte Nordvestsjælland Motorklub i lørdags et natorienteringsløb med 28 starter.
Kino havde udsat to meget flotte pokaler, de er forsynet med en 35 mm filmstrimmel som er graveret rund om, så skal vindernes navne graveres i billedfelterne. Der skal køres om pokalerne tre gange efter et point system og det hold, der opnår flest points sammenlagt, vinder pokalerne til ejendom13
Billedet tv. af pokalerne, beklager kvaliteten af avisbilledet

1972 juni afholdtes dimissionstale for Jyderup Realskoles realister i Jyderup Kino

1973 Jyderup Realskole udstiller i Jyderup Kino

1973 juni afholdtes dimissionstale for Jyderup Realskoles realister i Jyderup Kino

1974 jan.; Filmklub - Jyderup Kino
I weekenden i kino i Jyderup og Mørkøv
Efter endt juleferie fortsætter Tornved Filmklub for børn og unge i weekenden sin virksomhed, og der vises i såvel Jyderup som Mørkøv Kino fire forestillinger.
Filmklubben tæller 1800 medlemmer14

1975 maj; Jyderup Kino
Avisartiklen handler om at direktør Mogens Berggren gennem det sidste år har afholdt udstillinger i Jyderup Kino's foyer. Til stor interesse for de besøgende15
Jyderup kino
1979; Restaurant ”Pausen” indrettes i Jyderup kino
Jyderup får nu en af de små hyggelige biografer, som er blevet så populære i København og i andre større byer. Den skal indrettes i den nuværende Jyderup Kino, hvor der samtidig skal være plads til en mindre restaurant, der skal hedde ”Pausen”
Samtidig indføres der to forestillinger med forskellige film hver aften i modsætning til nu, hvor der kun er en forestilling.

Det er Esther og Mogens Berggren der har biografbygningen i leje til år 2040, som vil indrette dette helt nye miljø i de nuværende lokaler. Bygningen ejes egentlig af Marie Rørdam Holm, som også har Jenny Marie Hjemmet. Hun er blevet orienteret om de nye planer og har protesteret til Tornved kommune. Mogens Berggren udtaler at fru Rørdam Holm må have betragtet hans orienteringsskrivelse som en ansøgning til hende. ”Det er det imidlertid ikke, da vi har en lejekontrakt, der giver os fuld råderet over bygningen uden nogen form for begrænsninger. Derfor kan fru Rørdam Holm ikke blande sig”, siger Mogens Berggren.
Den nye biograf får omkring 90 pladser med ens priser over hele salen, og der skal vises film både kl. 19 og 21. Hver aften bliver der to forskellige film. Biografen får indgang, hvor der i dag er udgang, til den lille vej mellem posthuset og biografbygningen.
Den nuværende indgang til biografen bliver indgang til en lille café, der får plads til 36 spisende gæster. Den bliver indrettet i to etager. Dels et hyggeligt kældermiljø, hvor køkken og toiletforhold også er placeret, dels en første sal, hvor der både bliver plads til en spiseafdeling og en afdeling med pejs og bløde lænestole.
Mogens Berggren oplyser, at der i restauranten skal serveres middagsretter og et menukort med små lækre ting og sager, der skal holdes i en prisklasse så alle kan være med.
Mogens Berggren forventer, at arbejdet med ombygningen kan komme i gang i løbet af sommeren, således at den nye biograf og restauration står klar til vintersæsonen19

1988, august
Der er næsten Danmarkspremiere i Jyderup og Mørkøv
De små lokale biografer får andel i premieren på filmen "Ved vejen" på næsten samme tid som landets større biografer
Knap 14 dage efter landspremieren på filmen "Ved vejen" bygget over en roman af Herman Bang er den også på lærredet i Jyderup og Mørkøv kino. Det er første gang, de små biografer i Vestsjællands amt får del i pr- blæsten omkring en ny dansk film.
"Ved vejen" har fået megen omtale og er på forhånd sikret interesse med kendte navne på plakaten. Klaus Rifbjerg har skrevet manuskriptet, og det er samtidig Max von Sydows debut som instruktør. I hovedrollerne kan ses Tammi Øst, Ole Ernst og Kurt Ravn.
Filminstituttets kopifond er pengekassen, der på den måde hjælper mindre og betrængte provins-biografer. Der bliver lavet fem ekstrakopier af udvalgte film, som på skift kommer til de forskellige amters biografer omtrent samtidig med landspremieren. Derfor går der halvandet til to år, før tilbuddet kommer igen til disse kanter.
Udtjente film.
- Normalt kan det tage et helt år, før de mindre byer får de Danske succesfilm tilbudt, fortæller Esther Berggren, Jyderup Kino. Så er de udtjente, og ingen ved længere, hvad de handler om. Vi har "Ved vejen" en uge før, den skal videre i amtet, men i løbet af den periode har den allerede omsat, hvad andre film kan være en måned om.
Jyderup Kino har 80 pladser, hvoraf en del i den senere tid har været tomme, så Esther Berggren er glad for støtten. også Jesper Kyndal fra Mørkøv kino ser denne form for støtte som en vigtig opmuntring til de små biografer.
- Det skader ikke de større biografers omsætning, siger Jesper Kyndal, og det hjælper i høj grad de mindre til at overleve. På denne måde får vi gavn af den megen omtale, premierefilmene får, får de bliver vist for publikum.
Dyre kopier
Kopifonden er dannet for at give en hjælpende hånd til de biografer, der er trængte, efter at videobutikkerne breder sig. Men fonden har ikke midler nok til at give de mindre biografer de dyre ekstra-kopier ret ofte. Fonden er delvis finansieret på tipsmidler og legater. Derfor kan der gå lidt tid før biografgængere i Jyderup og Mørkøv får et lignende tilbud. (avp)18


Kilder:
Kilde 1: http://www.biografmuseet.dk/biografer/j/jyderup/kino/index.htm fra den 6. august 2013
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 13. juli 1955, side 3+4; Jyderup Kinos nye scene færdig
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 5. feb. 1960, side 3; Succesfest i Husmorforeningen
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 18. okt. 1958, side 4; 50 år
Kilde 5: Anders Hjorth-Jørgensen, Stationsbyen Jyderup, side 295. Forlaget desAHJn
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 30. nov. 1967, side 4; 70 år - operatør på Jyderup Kino
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 12. jan. 1970, side 6; Biografbevilling opslået ledig
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 27. feb. 1970, side 7; Filmkapacitet søger Jyderup Kino
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 22. april 1970, side 6; Jyderup kino
Kilde 10: Kalundborg Folkeblad 21. okt. 1970, side 6; Direktør Mogens Berggren byder 1971 velkommen med en helt ny Jyderup kino.
Kilde 11: Kalundborg Folkeblad 3. nov. 1970, side 6; Husmødre og husmænd skal se kortfilm
Kilde 12: Kalundborg Folkeblad 2. nov. 1971, side 6; Der kræses for publikum i den "ny" Jyderup Kino
Kilde 13: Kalundborg Folkeblad 15. feb. 1972, side 6; Jyderup Kino - viser formel 1 film og arrangere natløb
Kilde 14: Kalundborg Folkeblad 11. jan. 1974, side 6; Filmklub - Jyderup Kino
Kilde 15: Kalundborg Folkeblad 7. maj 1975, side 7; Jyderup Kino
Kilde 16: Kalundborg Folkeblad 14. dec. 1970, side 6; Kino får nye sæder
Kilde 17: Tilladelse til gengivelse 12/1.2014 fra Leif Ørndorf, Katrineholmsalle 113, 8300 Odder.86 56 02 07 - 30 28 40 98 - Skype: leif169 - leif@filatelisten.dk - www.filatelisten.dk
Kilde 18: Holbæk Amts Venstreblad 17. august 1988, side 11
Kilde 19: Kalundborg Folkeblad 21. april 1979; Restaurant ”Pausen” indrettes i Jyderup kino
Noter: a) Jørn Pedersen elev fra Jyderup Realskole og medlem af Beatlesklubben Danmark har fået historien om Beatles i Jyderup Kino sendt og historien er delt på den danske facebookside for Beatles medlemmer 14/8.2013 - og vakte vild jubel blandt sidens medlemmerne

Billede fra arkiv.dk Jyderup kino B9385 (marts 2015)
Sidst opdateret 7. marts 2016
©Jyderup Realskole