Peter Hansen
underviste på Jyderup Realskole 1961-63 i gymnastik
Ellis Hansen ses på Jyderup Realskole 1957-1961
70 år
En kendt og populær Jyderup-borger, repræsentant Peter Hansen, Lynggaardsvej 23, Jyderup fylder fredag den 26. januar 1973, 70 år
Peter Hansen stammer fra Odsherred og barndommen mindes med lidt blandede følelser, eftersom han allerede som kun 6-årig dreng måtte ud for at tjene til livets ophold. Gymnastik blev hans store hobby, og som ung mand sparede han op til at blive elev hos Niels Bukh på Ollerup Gymnastikhøjskole. Her blev Peter Hansen uddannet som delingsfører, og da han senere kom til Jyderup, som chauffør på Jyderup Savværk, blev han gymnastikleder i Jyderup Idrætsforening. En del år virkede han også som gymnastiklærer på Jyderup Realskole.
I øvrigt kom Peter Hansen til, at være med til, at skrive et stykke Jyderup-historie i de år hvor han var stadlforpagter af den gamle Rejseladen ved Hotel Skarridsø. Det var lige fra de år, hvor der blev opstaldet heste, til det senere blev underlagt bilernes tidsalder, blev til rutebilstation og endte efter nedrivningen af "Rejseladen", som Esso Servicestation. I en årrække var Peter Hansen lillebilvognmand og kom som sådan i kontakt med mange mennesker, der lærte at værdsætte Peter Hansen for hans hjælpsomhed og venlige væremåde. Lige så afholdt er han blevet i sine andre gøremål som repræsentant i firmatet "Ratin" og nu "Mortalin". De 70 år er hverken at se eller mærke blandt andet går Peter Hansen hundrede procent ind for sit tillidshverv som formand for Tornved Biblioteksforening. I denne egenskab har han været primus motor i mange kulturelle arrangementer, koncerter, kunstudstillinger, og meget andet f. eks. det seneste initivativ de 14 kulturdage der er planlagt for tiden 11.-24 februar 1973.
I det hyggelige og harmoniske hjem, som Peter Hansen og hustruen, fru Gudrun Hansen har skabt på Lynggaardsvej, er der altid åbent hus for slægt og venner, ligesom der er tid til at dyrke et par hobby: litteratur og haven. Der er to børn i ægteskabet, en datter, Ellis, der er gift med bogholder Jakob Jensen, Glentevej, Jyderup og en søn, Bent Hansen, der bor i Vordingborg. Den afholdte fødselar fejrer dagen ved en fest med slægt og venner1


1973, 12. okt. - KF, side 6; Tak til P. Hansen Biblioteksforeningen
En varm tak til Peter Hansen for 20 års arbejde.
Hovedbibliotek på administrationsbygningen, Jyderup, filial af tidl. teknisk kontor i Mørkøv
Næstformanden Lindberg Hansen, rettede en varm tak til den afgåede formand for stort og godt arbejde gemme 20 år.
- I de første år, hvor det hed Jyderups Biblioteksforening, var det foreningen der forestod bogvalg og indkøb, og dermed etablerede grundlaget for det efterhånden righoldige bibliotek. senere tog kommunalbestyrelsen dette arbejde på sin kappe, men biblioteksforeningens opgaver har Peter Hansen forstået at videreføre, også på det kulturelle område2

Kilde:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 23. jan. 1973 side 7; Peter Hansen, 70 år
Kilde 2: 1973,Kalundborg Folkeblad 12. okt. 1973, side 6; Tak til P. Hansen (Biblioteksforeningen)
Noter: Hr. Peter Hansen kan godt have været gymnastiklærer længere end til 1963 - fra 1964 udgives ikke årsberetninger, derved er det svært at se hvornår hr. Hansen sluttede sin lærergerning på Jyderup Realskole
Ritta Ellis Hansen, repræsentant Hansen, I mellemskoleklasse 1956/57 - Mellemskoleeksamen 1960 og Realeksamen 1961
Jyderup Kirkebog 1958-74 opslag 27 nr. 24 Ritta Ellis Hansen er konfirmeret 4. oktober 1959 og født 8. dec. 1944 i Holbæk
Sidst opdateret 24. marts 2016

©Jyderup Realskole