Retur elever 1953Ti dages tur i Norge 1953
Allerede i årsberetningen 1953 ses Jyderup Realskole at oprette en rejsefond1

12 marts 1953; Realskoleelever på tur til Norge oplyste skolebestyrer Vang Petersen på skolekredsens møde2

16. maj 1953; Realskolen arrangere Norgestur
Jyderup Realskole arrangerer Norgestur for eleverne i 4. mellemskoleklasser og starter den 26. juni.
Skolen har planer om andre ture, men de er endnu ikke tilrettelagt3

Sangaften; overskuddet fra denne sangaften går til at gøre 4 Mellemskoleklasses rejse billigere, der ses korsang, solosang, klaversoli og en afdeling af harmonikamusik. Skolen håber på sædvanlig stor tilslutning4

På 10 dages tur til Norge
Et stort antal forældre var mødt for at vinke farvel, da Jyderup Realskoles 4. mellemskoleklasser i morges startede på den 10-dagstur til Norge i Kr. Nielsens turistbiler.
Realskolebestyrer Vang Petersen, fru Montan og lærer Sommer Nielsen ledere.
I alt er der 52 deltagere5

10 dages tur i Norge
Alt vel på Norgesturen
I følge brev til forældrene forløber Jyderup Realskoles Norgestur efter programmet.
Der er ikke meldt om uheld af nogen art.
Hjemturen er nu begyndt og man venter de ca. 50 deltagere til Jyderup lørdag aften6

Ti dages Norgestur for 130 kr
Realskolens elever hjem fra en begivenhedsrig tur
Lørdag eftermiddag sluttede sommerferietur til Norge for eleverne i 4. mellem.
Ved 17-tiden svingede to af Kr. Nielsens turistbiler op foran skolen med de 50 deltagere, der var godt trætte efter rejsen, men mættet med indtryk fra en dejlig tur og minder, der vil blive bevaret.
Norgesturen har varet ti dage, og skolebestyrer Vang Petersen, lærer Sommer Nielsen og fru Montan har ledet.
Der er kørt 3200 km, deraf den første dag 600 km, strækningen fra Jyderup over Helsingør-Helsingborg og Gøteborg til Halden ungdomsherberg, hvor man boede den første nat.
Dagen efter nåede man Moss og sejlede over Oslofjorden til Horten, og i de følgende dage var der oplevelser som besøg i de gamle sølvminer i Kongsberg, hvor man med et lille tog kørt 3000 meter ind i klippen og var 343 meter under jorden, besøg ved Rjukan-fossen, herlige timer i fjeldene, hvor man sloges med sne i 30 graders varme, overnatning i en fjeldhytte o.m.a.
Turen kostede deltagerne hver 130 kr., det resterende blev dækket af overskuddet fra skolens sangaften.
Middagen spiste man på hoteller, mens fru Montan, Lis Hansen og Ester Ahler sørgede for tørkosten.
Fra Danmark var medtaget et halvt hundrede rugbrød, konserves, ost. o. lign.
På vejen hjem var der et par dages ophold i Oslo, hvor man bl.a. så Vigelandsparken, det nye rådhus og besøgte Holmenkollen og Frognersæteren.
Det var meningen, at man skulle overnatte på et vandrehjem i Trollhättan på hjemvejen gennem Sverige, man alt var optaget, og i stedet sov deltagerne i tæpper og soveposer i skoven!
Desværre fik man heller ikke set kraftstationen ved Trollhättan på grund af paratyfus-epidemien7


Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning, maj 1953. Tryk Holbæk amts venstreblad 1953
Kilde 2: Holbæk Amts Venstreblad 12. marts 1953; Realskoleelever på tur til Norge
Kilde 3: Holbæk Amts Venstreblad 16. maj 1953; Realskolen arrangere Norgestur
Kilde 4: Holbæk Amts Venstreblad 20/5. 1953; Sangaften
Kilde 5: Holbæk Amts Venstreblad 25 juni 1953; På 10 dages tur til Norge
Kilde 6: Holbæk Amts Venstreblad 2. juli 1953, side 4; Alt vel på Norgesturen
Kilde 7: Holbæk Amts Venstreblad 6. juli 1953, side 4; Ti dags Norgestur til 130,-kr.

Sidst opdateret 14. marts 2015
©Jyderup Realskole