Retur elever 1960


Norge og Bornholm 1960


For IV mellemklasserne indledtes sommerferien som sædvanlig med en rejse blandt Norges fjelde og fosser.
I turen deltog fru Agnes Thastum Sørensen, fru Bjerre og Vang Petersen.
Det blev en dejlig tur på trods af regnvejret, der forsøgte at gøre os livet surt på den sidste del af turen.
Humøret holdt dog godt, og vi kom gennem hele det store rejseprogram uden uheld af nogen art.
Det eneste, vi måtte lade udgå, var en svævebanetur i Geilo, med dette blev erstattet af en tur i bio i Oslo.
Der var to filmapparater med på turen, og det blev til en farvefilm, der viser hele turens gang.
Der er i dette skrift indsat to billeder fra steder, vi besøgte.
(-og ingen ved pt. hvor den omtale filmen er, desværre.)
Fra Jyderup Realskoles årsberetning 1960-1961 side 13 og 14 ses følgende 2 billeder

Rejsebillede Norge 1960 Rejsebillede Norge 1960

Teksten til billederne er - Der er i dette skrift indsat to billeder fra steder vi besøgte.
Det første gang der ses billeder fra ture i Jyderup Realskoles årsberetning1

Jyderup Realskoles 4. mellem skal fra 24 denne måned til 2. juli 1960 på tur til Norge
I Kr. Nielsens store nye turistbus kører de 36 elever og turens ledere, lærerinderne, fru Agnes Thastum Sørensen og fru Bjerre samt skoleinspektør Vang Petersen, først på rundtur i Vestnorge, og desuden skal man besøge sølvminerne ved Kongsberg. I Oslo bliver aflagt besøg på Rådhuset og i Vigelandsparken.
Der skal overnattes på vandrehjem samt en enkelt nat i fjeldhytter.
Under turen skal man selv sørge for tørkost og kun spise den varme mad i spisehuse eller lign. steder.
Til turen ydes tilskud fra skolens rejsefond2

Om året, der gik, beretter årsskriftet om den dejlige Norgestur, der blev fortaget af IV mellemklasse - (så mangler der noget af teksten mellem KF side 3 og 7) - må være i 19603

Rejsebrev fra Jyderup Realskoles Norgestur
Første livstegn fra deltagerne i Jyderup Realskoles Norgestur er indløbet og lyder:
Vi har haft det dejligt lige siden starten kl. 5 fredag morgen. Vi drog af sted i højt humør, og der var mødt mange for at tage afsked med os. Turen gik op gennem Nordsjælland til Helsingør, hvorfra vi sejlede til Hälsingborg i Sverige. Da vi kom til Falkenberg, gik noget i stykker i bussen. Der var ingen steder, vi kunne få repareret den, for svenskerne holder helligdag Sct. Hansdag. Vi fandt dog et sted, hvor der kom nogle ud, da chaufføren, Niels, bankede på. Lidt efter kom en hel masse folk. De var alle mekanikere, men nogle af dem havde sommerferie, så den måtte ikke lave den, og de andre ville ikke. Så tøffede vi videre til Varberg. Bussen lød nøjagtig ligesom en fiskerbåd, men den kunne dog køre. I Varberg fandt vi endelig et autoværksted, der var åbent. Medens bilen blev ordnet, spadserede vi rundt i byen; der var bl.a. en fæstning, der var meget interessant. Kl. 17,30 kunne vi omsider komme videre, efter at have ventet i 3½ time!.
Fra Varberg havde vi 300 km at køre, og da vi kom til den norske grænse, var kl. 23.15 - troede vi da - men Norge har sommertid, så vi måtte alle sammen stille vores ure en time frem. Kl. 1 om natten nåede vi endelig frem til Halden, hvor vi straks krøb i poserne. Ih, hvor vi trængte til det, efter en dag på 20 timer!
Næste dag startede vi fra vandrehjemmet og var oppe for at se Haldens fæstning. Det var et meget storslået syn og der var en pragtfuld udsigt over byen og elven. Ved fæstningen, der er den største i Norge, så vi også Karl d. 12.s mindesmærke.
Gennem skønne landskaber drog vi til Moss, hvorfra vi sejlede over til Horten og videre til Skien. Her så vi det store sluseanlæg ved Ulefoss. I Gvarv spiste vi det første varme måltid mad på turen: blomkålssuppe og medisterpølse med grønsager.
Det har hele tiden været meget varmt, og vi nyder det pragtfulde vejr og den skønne natur - det vil sige, det er dog næsten for varmt.
I øvrigt er alt vel, og samtlige deltagere sender mange hilsener til alle i Jyderup4

2 Rejsebrev fra Norge
Fra deltagerne i Jyderup Realskoles Norgestur har vi modtaget rejsebrev nr. 2
Der fortælles om en morsom oplevelse, lige før man skulle køre fra Gvarv.
Et stort musikkorps skulle spille på plænen foran vandrehjemmet, hvor der skulle være ungdomsstævne, og da flaget i samme anledning skulle hejses smuttede flagsnoren og røg med til tops. Det så så pudsigt ud, at samtlige tilstedeværende blev stående tavse længe og blot kiggede op på snoren, indtil der endelig kom gang i en frisk nordmand, der påtog sig at klatre op i flagstangen efter snoren.
Søndag nåede vi frem til Hordatun hospits kl. 18,30. Værtsfolkene havde uheldigvis ikke fået besked om, at vi skulle have varmt mad, så de måtte skyndsomst i gang, men klokken blev alligevel 21, før maden var færdig, og skrupsultne var vi spændt på, hvad menuen bestod af, faktisk blev vi lidt skuffet, for det var nøjagtig det samme som dagen før.
Søndag aften så vi bl.a. Norges ældste stavkirke i Røldal, og havde en dejlig tur dertil.
Fra Hordatun kørte vi op over de vilde fjelde, helt op til 2200 meter over havet. Hvor var det imponerende. Vi var også oppe at klatre, og oppe på toppen lavede vi en baun. Vi så utallige fosse på vor videre vej, bl.a. Lätefoss og Vøringsfoss. Imponeret var vi, da vi kom til den store isbræ med dens skønne blålig skær.
Senere på dagen gav skoleinspektør Vang Petersen kaffe og ostemad, og vi hyggede os dejligt, inden vi kørte videre til Geilo. Her skulle vi have været i svævebanen, men desværre var det alt for tåget. Det var vel nok ærgerligt. - Alt vel hos alle. Mange hilsener til Jyderup5

Rejsebrev 3
I øsende regnvejr, kørte vi fra "Geilo" mod Kongsberg, hvor vi i "Folkekøkkenet" blev bud på det hidtil bedste måltid. Da vi kom til skolen, hvor vi skulle sove, var der næsten ingen madrasser! de var "belagt" med elever fra en anden dansk skole, der var kommet uanmeldt og var blevet antaget for "at være os"! Med lidt velvilje fra alle parter gik det alligevel. Under "forhandlingerne" gik enkelte i biografen og andre hyggede sig ved "kaffemik" i lærerværelset.
Vi sov længe næste morgen med den indre bevidsthed, at det stadig øsede ned, hvad det altså også gjorde. Efter et opvågningsmåltid" kørte vi til sølvminerne, beså kraftstationen m.m., og kærte i miniature tog 420 meter ned i minerne. Oven os hævede sig et fjeld på 2240 meter.
Næste seværdighed var en ca. 200 årige meget smuk stavkirke. Efter at have spist til aften ventede os endnu en oplevelse, nemlig et besøg i Vigerlandsparken. Vi beundrede de mange obelisker, der symboliserer menneskelivet fra fødsel til død.
Såvel obelisker som alle udkast til parkens anlæg skyldes billedhuggeren Vigeland, og hvad vi her fik at se, var en smuk afslutning på endnu en god dag.
Med hilsen fra os alle og på gensyn lørdag aften. Niels - vores flinke chauffør - regner med, at vi kan rulle op foran Jyderup Realskole ved 21-tiden.
Ellis (Hansen, Lynggaardsvej) 6

Hjemme fra Norge
Lørdag aften kl. 21 rullede bussen med Jyderup Realskoles elever og ledere op foran Jyderup Realskole, hvor mange forældre og andre interesserede var mødt op for at byde velkommen hjem.
Ellis Hansen, Lynggaardsvej, der har sendt os nogle udmærkede rejsebreve, fortæller, at der var regnvejr på den sidste del af turen.
I Helsingør blev holdt spisepause, og Vang Petersen var den glade giver af en gang "Hot dogs", og der var højt humør på turen hjemad mod Jyderup. Der blev råbt rungende hurra for dem, der var mødt op til "modtagelsen".
Ellis beder os på egne og kammeraters vegne bringe en hjertelig tak til skoleinspektør Vang Petersen, fru Agnes Thastum Sørensen, Fru Bjerre og chauffør Niels Nielsen. Det blev på alle måder en dejlig tur, som de aldrig vil glemme7

Til Bornholm juni 1960
Jyderup Realskoles 3. mellem A er med 24 elever og lærer Hjorth-Olsen og fru Asta Petersen
som ledere i aftes taget på en tur til Bornholm. Turen strækker sig over 4 dage8

Kilder:
Kilde 1: Jyderup Realskoles årsberetning 1961, side 13. Jyderup Bogtrykkeri
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 18 juni 1960, side 4; 4. ml. på Norgestur
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1961; Årsberetning
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 29. juni 1960, side 3; Rejsebrev fra Jyderup Realskoles Norgestur.
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 30. juni 1960, side 3+4; 2 Rejsebrev fra Norge.
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 2. juli 1960, side 3+4; Rejsebrev 3
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 3. juli 1960, side 4; Hjemme fra Norge
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 23. juni 1960, side 3; Til Bornholm
Kilde 9: Kalundborg Folkeblad 9. dec. 1960, side 3; Festligt forældremøde på Jyderup Realskole
Note:

Festligt forældremøde på Jyderup Realskole dec 1960 Uddrag fra mødet
De ca. hundrede deltagere samledes i den smukt pyntede gymnastiksal, hvor skoleinspektør Vang Petersen bød velkommen.
I aftenens løb blev vist et par fornøjelige smalfilm med mange kønne motiver fra 4. Mellemskoleklasses tur til Norge i sommer.
Filmen var dels optaget af skoleinspektøren, dels af en af eleverne. Rasmus Helmer-Petersen, "Aunsøgaards Skærvefabrik". Vang Petersen ledsagede filmen med oplysende kommentarer9


Sidst opdateret 29. januar 2015
©Jyderup Realskole