Retur forside rejser


1962 Englændere på besøg i Jyderup

En række udflugter og sammenkomster.
Fra førstkommende fredag og 14 dage fremover vil adskillige hjem i Jyderup og omegn få besøg af unge englændere, der igennem organisationen Verdens Venskabs Forbund kommer på et udvekslingsbesøg.
I lighed med forrige år, hvor en ligge flok englændere gæstede egnen, er det også denne gang fru Agnes Thastum Sørensen, Søbæksvej, Jyderup, der står for arrangementet, og som har stået for indkvarteringen af de 20 unge mænd og piger samt deres leder.

Tak for gæstfrihed
Der er skaffet plads til alle, og for nogle hjems vedkommende er dette en kærkommen anledning til at gøre gengæld for den gæstfrihed, deres søn eller datter nød i England sidste år, da de med fru Thastum Sørensen besøgte Kent.
For dagene, som udvekslingsbesøget varer, er der lagt et alsidigt og interessant program med udflugter og sammenkomster, hvori værtsfolkene er velkomne til at deltage, og ind imellem bliver der fridage, som bruges efter behag.

Besøgets program
Ankomsten sker fredag aften, hvorefter lørdag og søndag holdes fri. Mandag skal man besøge Svinningegård, Beauvais' konservesfabrik samt et mejeri, og ved hjemkomsten serveres te i Sct. Georgsgildets hus, hvor der, efter en spadseretur i skoven, bliver et par timers dans.

Onsdag foretages udflugt til København med ophold i Roskilde domkirke undervejs. I hovedstaden skal man se Rundetårn og Christiansborg slot, og efter middag i Vartov bliver der lejlighed til at gøre indkøb.
Søndag den 5. august arrangeres udflugt til Vejrhøj, Dragsholm slot, Fårevejle kirke og Vallekilde højskole, og mandag er der tur til Lyngby landbrugsskole, Jægerspris og besøg på et børnehjem.
Hjemturen til England sker onsdag den 8. august1

De engelske børn
De engelske skolebørn havde medbragt madpakken, og der blev serveret the for dem i Sct. Georgsgildernes hus i Jyderup. Der var spadseretur i skoven, og om aftenen dansedes der et par timer.
Turen sluttede ved 22 tiden2

I gårs omtale af de unge englænderes udflugt i går fortaltes, at de havde besøgt Sct. Georgsgildernes hus.
Der var sket en ændring i programmet, så de i stedet besøgte børnehjemmet "Sølyst", hvor de blev meget hjertelig modtaget. Englænderne havde desuden været på "Svinningegård" og på et mejeri samt på Beauvais konservesfabrik. Mrs. Beaumunt, der er leder for englænderne, kan udtale sig med stor tilfredshed og glæde over besøget.
Nogle af dem er for 2. gang i Jyderup. De blev så glade for byen, at de igen i år ville med.
Også de, der er her for første gang, synes vældig godt om Jyderup. I dag er englænderne i København, hvor man foruden en masse andre seværdigheder skal i Tivoli3

Jyderups engelske gæster
var i går på en meget vellykket tur til København. Der startedes fra Jyderup ved 9-tiden i bus med godt 40 deltagere.
På vejen var man i Roskilde domkirke, og herfra gik turen videre til hovedstaden, og man kørte over Langlinje, hvor der blev taget adskillige billeder af "Den lille havfrue" og "gefionspringvandet"
Den engelske kirke blev også besøgt samt Amalienborg og Kongens Nytorv.
Englænderne var ligeledes i Rundetårn, og efter at have spist de medbragte madpakker var man på Christiansborg, hvor man et par timers studerede folketingssalen og repræsentationslokalerne.
Siden blev der givet et par timers fri til at handle i, og efter at have spist middag i restaurant "Vartov" sluttede man dagen med et besøg i Tivoli. Man var hjemme i Jyderup igen ved 1-tiden.

På søndag skal englænderne på udflugt til Vallekilde højskole, Fårevejle kirke og Dragsholm slot4

Jyderups engelske gæster fortsat..
De 22 unge englændere havde i går en interessant udflugtsdag under ledelse af lærerinde fru Thastum Sørensen, Jyderup. Deltagerne samledes på Jyderup stationsplads, hvorfra der pr. bus kørtes til Vejrhøj, endevendt blev Dragsholm slot og Fårevejle kirke beset, og de unge englændere var meget interesseret i at få genopfrisket deres landsmands Jarlen af Bottwel's historie og tragiske endeligt i Danmark.
Udflugten sluttede med et besøg på Vallekilde højskole. I dag går turen til Lyngby landbrugsskole og bl.a. Jægerspris5

Tak fra Englænderne - Efter 12 dejlige dage med mange oplevelser rejste de 22 unge englændere i går fra Jyderup egnen.
Sammen med deres kammerater og værtsfolk samledes gæsterne kl. 11,30 på stationspladsen i Jyderup, og herfra kørte de i 8 privatbiler til færgen i Korsør. Alle gik med ombord, og der blev gensidigt udtrykt tak for samværet og håb om gensyn.
Englænderne har været meget begejstrede for Danmark og udtalte, at de ikke har været her for sidste gang, ligesom de gerne ville have genvisit af danskerne.
fru Thastum Sørensen fik i hånden et brev, der skulle læses hjemme, og det viste sig at være en skriftlig tak, underskrevet af samtlige gæster, med oplysninger om, at der hos handelsgartner Legindgaard var bestilt roser til udplantning i fru Thastum Sørensens have, således, at det vedblev at være en synlig tak6

Fra Jyderup Realskoles årsberetning 1963:
Englandsbesøget (1962)
I sommerferien 1962 havde vi i Jyderup og omegn ligesom i 1960 besøg af et hold unge englændere – hovedsagelig skoleelever – fra Kent. Besøget var også denne gang tilrettelagt af World's Friendship, men ved lærerinde, fru Thastum Sørensens mellemkomst. De unge- 20 i alt – var indkvarteret hos nuværende og tidligere elever i Jyderup Realskole til gensidig glæde for begge parter; der er mange beviser på, at der stiftes varige venskaber ved disse udvekslingsbesøg.

Besøget varede i 12 dage og foruden samvær med værterne og megen indbyrdes gæstfrihed var der arrangeret en del både belærende og fornøjelige halv- og heldagsudflugter. Disse foretoges i Chr. Og Niels Nielsens busser under ledelse af mrs. Beaumont (den engelske leder af holdet) og fru Thastum Sørensen, og både engelsk og danske unge deltog i dem. Således aflagdes besøg på Svinninge mejeri, Beauvais fabrikker, Svinningegård, Vallenkilde Højskole, Fårevejle kirke, Dragsholm slot, Lyngby Landbrugsskole og børnehjemmene Sølyst i Jyderup og Frederik d. 7's Stiftelse i Jægerspris. - På en helligdagstur til København besås bl.a. Roskilde domkirke, Christiansborg slot og Rundetårn. Dagen endte med besøg i Tivoli, hvor til slut festfyrværkeriet overværedes.

Det er en stor glæde at opleve den gæstfrihed og hjertelighed, hvormed vore udenlandske gæster overalt bliver modtaget7


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 23. juli 1962, side 3; 20 Englændere på besøg i Jyderup
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 31. juli 1962, side 4; De engelske børn
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 1. august 1962, side 4; De engelske børn
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 2. august 1962, side 3; Jyderups engelske gæster
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 6. august 1962, side 3
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 6. august 1962, side 4; Jyderups engelske gæster
Kilde 7: Jyderup Realskoles årsberetning 1963

©Jyderup Realskole