1963 Realklassen tager på teatertur til "Hamlet"


Besøg på radiohuset
De to realklassers elever på Jyderup Realskole har torsdag den 21. februar 1963 teatertur til København, hvor de på Alléscenen skal overvære opførelsen af "Hamlet", en oplevelse, eleverne glæder sig meget til.
Turen foregår i Kristian Nielsens turistbus, og ledere for turen er lærerinde, fru Thastum Sørensen og lærer Holger Ølholm Der bliver også tid til at kigge på staden, samt til et besøg i Radiohuset, hvor man har fået løfte om at blive vist rundt1

Realklassens tur. Så Radiohuset og "Hamlet"
Realskolen på dejlig tur startede kl. 8,30 i går morges. Mødtes Jyderup Realskoles to realklasser mødtes under ledelse af lærerne Holger Ølholm, fru Thastum Sørensen og fru skolebest. Hebin, på stationspladsen. Herfra kørte med rutebilejer Kristian Nielsens bus til København, hvor man så Rådhuset, Nationalmuseets etnografiske samling
og om eftermiddagen (Københavns) Rådhus.

Aftensmaden stod på bøf stroganof i KFUK
Så gik turen videre til Allé scenen, hvor skolescenen opførte "Hamlet". Man var først hjemme i Jyderup kl. 0,30 glade og opstemte over den dejlige dag2


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 16. feb. 1963, side 4; Realklassen tager på teatertur til "Hamlet"
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 22. feb. 1963, side 4; Realklassens tur. Så Radiohuset og "Hamlet"

Sidst opdateret 19. februar 2015
©Jyderup Realskole