1968 Genvisit fra England

Engelske gæster kommer lørdag
På lørdag kommer de engelsk gæster til Realisterne 1968 fra Jyderup Realskole. Realisterne får genvisit af deres engelske venner fra sidste års besøg i Orpington.
Gæsterne ankommer til Korsør kl. 16.38 lørdag eftermiddag, hvor de modtages af realisterne og overlærer fru Agnes Thastum Sørensen, der ledede turen sidste år, og også vil stå for arrangementet i Danmark.
Englænderne bliver i Jyderup i fjorten dage, og den første dag hos deres danske venner bliver fri.
Mandag samles både gæster og værter til en velkomstsammenkomst på Bromølle Kro. Der køres forskellige ture og de første bliver torsdag den 30., hvor der køres fra Jyderup kl. 13 til Kalundborg og Reersø. Endvidere foretages ture til København, Nordsjælland og Næstved.
Før englænderne tager tilbage til Orpington byder fru Thastum Sørensens afskedsfest på Søbæksvej med beat og meget andet og fredag den 8. august tager gæsterne tilbage med lyntoget "Englænderen" fra Korsør kl 13.42
Fru Thastum Sørensen har endnu liggende nogle programmer for besøget hvis nogle af værterne endnu ikke har fået1

Danmark er dejlig (Engelske gæster)
Overlærer fru Agnes Tahstum Sørensen, Jyderup, der er "rejsefører" for de 20 unge englændere, der i denne tid besøger Jyderup og Jyderup egnen, hører dagligt bemærkningen: "Danmark er dejlig." Vejret viser sig fra den allerskønneste side, og årstiden kunne ikke være mere ideel for et besøg. De unge gæster nyder det i fulde drag.
Som ved de forrige udvekslingsbesøg fra England, kommer gæsterne også denne gang fra Orpington og ledes - som det er blevet tradition ved disse besøg - af lærerinde mrs. Joyce Beaumont, der er veninde med fru Thastum Sørensen, Mrs. Beaumont assisteres i år af lærerinde Jennifer Stewenson.
På Bromølle Kro
Englænderne kom som nævnt, lørdag aften, holdt søndag fri, sammen med de respektive værtsfolk og var, for de flestes vedkommende, i vandet, hvilket også blev berømmet, fordi badestrandene med sandbund langt ude i vandet, langt overgår de hjemlige engelske badeforhold. Mandag aften var hr. og fru Sjølund, Bromølle Kro, værter ved et festligt traktement og et par timers dans. De unge var meget begejstret over hr. og fru Sjølunds gestus, og der blev allerede ved denne første sammenkomst, sluttet venskaber.
Bliver i 14 dage
I går var der udflugt til Næstved egnen med besøg på en virksomhed, og afslutning hos en tidligere realskoleelev, Erik Holst, hvis forældre bor i Næstved. Erik Holst var i 1967 med på Jyderup Realskoles tur til England. I morgen, torsdag, er der heldagsudflugt til København, hvor der startes på Frilandsmuseet og sluttes i Tivoli. De engelsk gæster bliver her i 14 dage og der er planlagt et alsidigt program med mange udflugter, bedriftsbesøg osv. Inden afrejsen arrangerer fru Thastum en havefest med bål. Fredag den 8. august går rejsen atter mod England2

Afsked for engelske gæster "for fuld skotte-musik"
Stor begejstring for Danmark og danskerne.
De 20 unge engelske gæster og deres leder, mrs. Beaumont, der i 14 dage har opholdt sig i Jyderup og omegn, på udvekslingsbasis, tog i aftes officielt afsked med Jyderup og det skete "for fuld skotte musik" i haven hos den danske rejsefører, fru Agnes Thastum Sørensen, Søbæksvej.
Orkesterleder Ejner Dose dirigerede sine sækkepibere, der imponerede englænderne med deres dygtighed til at mestre Skotlands national instrument, sækkepiben og som en gestus til gæsterne spille skotske melodier.
Festen blev - som opholdet i de 14 dage har været det - begunstiget af det yndige vejr. Der blev budt på forskellige traktement og der blev tolket tak og begejstring, ligelig fordelt, og kvitteret både fra dansk og engelsk side. I øvrigt blev der såvel i aftes, som mange gange under opholdet, udtrykt begejstring for Danmark, der vejrmæssigt har vist sig fra den smukkeste side, og for danskerne, der blev rost for venlighed, gæstfrihed og andre gode dyder.
Mange oplevelser
Fru Thastum Sørensen fik en fortjent og særlig tak for den alsidige og glimrende tilrettelæggelse af programmet i de 14 dage.
Første uges arrangementer har været omtalt, og denne uge har ikke været mindre rig på oplevelser.
Lørdag aften blev afsluttet hos hr. og fru skovfoged prange, Kattrup Skov, der beredte de unge en meget festlig aften, med servering, sange, dans og anden hygge. Søndag og onsdag var fridage, sammen med de respektive værter, men derudover var programmet stort. Vognmand Ejner Petersen, Brokøb, har pr, bus sørget for kørsel, bl.a. til København og Nordsjælland. I hovedstaden besøgte vi Frilandsmuseet, Langelinie, Amalienborg Slotsplads, Christiansborg gågaden m.m. og der var endda hele seks timer til besøg i Tivoli - men, det var ikke een for meget syntes gæsterne.
Der har desuden været besøg på kronborg, Tegners Museum badning ved Smidstrup Strand, sejltur Hundested-Rørvig, og til Nexelø, ture til Kalundborg og Reersø m.m.
Alle var enige om, at udbyttet af de 14 dage i Danmark, langt har oversteget forventningerne, og hertil har bidraget de mange venskaber, der blev sluttet eller udbygget.
I formiddag tog gæsterne afsted på hjemrejsen, og udtrykte håb om, at der fra Jyderup og omegn bliver genbesøg i England næste år3

Afskedsfest for englænderne
I aften spiller sækkepibeorkestret ved en fest for de 20 englændere, der har været Jyderup egnens gæster i 14 dage. Festen holdes hos fru Thastum Sørensen, Søbæksvej, som synes det må være et festligt punktum at få skottemusik-hilsen med hjem til England4


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 24. juli 1968, side 6; Engelske gæster kommer lørdag
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 31. juli 1968, side 6; Danmark er dejlig (Engelske gæster)
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 8. aug. 1968, side 6; Afsked for engelske gæster "for fuld skotte-musik"
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 8. aug. 1968, side 6; Afskedsfest for englænderne

sidst rettet 22. marts 2016

©Jyderup Realskole