Pølsemandens måneraket og Tornerose

Tegninger skal præmieres
I relation til flygtningehjælpen
Elever i Jyderup og omegns skoler arbejder for tiden med tegninger eller plakater, der skal omhandle flygtningeproblemet, og i hver skole vil den bedste tegning blive præmieret.
Endvidere vil den bedst af samtlige tegninger fra alle skolerne få en ekstra præmie, når arbejderne på lørdag er blevet bedømt.
Komiteen for flygtningehjælpen i Jyderup har rettet henvendelse til skolerne for dermed at skabe større interesse om det, der forgår i disse dage, hvor der arbejdes energisk for at skaffe midler til indsamlingen.
I forbindelse med "Loppetorvet" vil de mange tegninger og plakater blive udstillet.
Eleverne går ihærdigt ind for opgaven, animeret hertil af deres lærere, der har vist stor forståelse for ideen1

Skolekomedier
Pølsemandens måneraket og Tornerose
Det bliver lige fra det gamle eventyr romantiske til det mest aktuelt moderne, der bliver sat på programmet,
når Jyderup Realskole i år indbyder til den årlige 2 dages skolefest, som er berammet til den 28. og den 29 marts 1960.
Eleverne fra de ældste klasser opfører lystspillet Pølsemandens måneraket, et hylende sjovt stykke med snage,
og dets satire har en baggrund, som har en mening.
De yngste kræfter spiller det udødelige eventyrspil Tornerose, ligeledes med sange.
Skolebestyrer Vang Petersen er instruktør for "måneraketten" og lærerinde, fru Elken for de yngste elever, og der øves for tiden på livet løs.
Begge dage sluttes med skolebal.
Det er den første dag for elever fra 3. klasse og opefter, og tirsdag for de øvrige klasser.
Forældre, pårørende og gamle elever er som sædvanlig indbudt til festen2

Skolekomedie, giro 607
Onsdag den 30. marts 1960 genopføres Jyderup Realskoles skolekomedier, og hele overskuddet fra denne aften, hvor alle er velkomne, vil gå til flygtningehjælpen.
Man betaler ved indgangen 2 kr. for voksne, 1 kr. for børn og efter behag ved udgangen3

Jyderup Realskoles skolekomedie
Til skolefesten i aftes var hotel "Skarridsø"s store sal fyldt, da skolebestyrer Vang Petersen bød velkommen og meddelte, at der var med et vist vemod, man nu for 18 gang holdt skolefest, idet skolen nu gik over til selveje. Festen for de små i aftes var den første i den nye skoles historie. Der var dog samtidig den glæde, at skolen nu kom i faste økonomiske rammer, i det det fra nu af var staten, der stod for økonomien sammen med et forældreråd. Desværre var den repræsentant fra undervisningsministeriet, der havde lovet at være til stede, i sidste øjeblik blevet forhindret og havde sendt afbud. Derefter gik tæppet for første afdeling af underholdningen.
Eventyrspillet Tornerose der fik en smuk
og frimodig udførelse af
elever fra 1. og 2. mellem.
De små aktører høstede fortjent bifald.
Jyderup Realskoles skolekomedie Tornerose

Anden afdeling var lagt i hænderne på de tre store klasser, der opførte fantasispillet "Pølsemandens månerakte", et stykke, som viste sig at indeholde mere, end titlen umiddelbart giver udtryk af. Stykket var vittigt i replikken og fik en ualmindelig fin opførelse af eleverne, der syntes at føle sig rigtig hjemme i rollerne i det moderne stykke. Jyderup Realskoles skolekomedie Pølsemandens måneraket
Efter tæppefald var der en mængde fremkaldelser.
Derefter trådet skolebestyrer Vang Petersen frem på scenen og meddelte, at han nu overlod den administrative ledelse af skolen til bestyrelsen for institutionen, men forinden gerne ville bringe en tak til sin medejer af skolen, skolebestyrer Valdemar Hansen, en tak for 9 års gnidningsløst samarbejde og god forståelse.

Formanden for skolekredsen
købmand O. Otteslev, Bjergsted, talte derefter om de private skolers berettigelse og meddelte, at der nu bag skolen står en bestyrelse på 7 mand, og han opfordrede forældrene til at slutte op om skolen og dens bestyrelse. Samtidig bragte formanden en hilsen fra ministeriet, der havde meddelt, at de nye papirer på skolen i dag vil blive overrakt gennem sagfører Lundgaard Formanden sluttede med at ønske skoleinspektøren og lærerne lykke og held under de nye former samt bragte en tak til skovejer Frede Jensen og gdr. Gunner Jensen, Høedgården, for deres arbejde for forældrerådet samt udbragte et leve for skolen.
Formanden for forældrekredsen, gdr. Gunner Jensen, talte for skolebestyrer Valdemar Hansen, der i næsten 40 år har været lærer ved skolen og endnu virkede som vikar.
Siden 1951 havde skolebestyrer Hansen været medejer, og gennem de mange år har han udført et samvittighedsfuldt og dygtigt arbejde og altid haft en evne til ved sin pædagogiske ledelse at skabe respekt blandt eleverne. Gunner Jensen sluttede med at overrække skolebestyrerne en gave fra forældrekredsen4

1960 marts; Jyderup Realskole overdrages til selvejende institution
Jyderup Realskole holder førstkommende mandag og tirsdag skolefest på hotel "Skarridsø" med skolekomedie og dans. Efter komedien mand overdrages skolen officielt til den selvejende institution, hvorfor en repræsentant for undervisningsministeriet vil komme til stede5
Jyderup Realskoles skolekomedie 1960 1960 marts; Ny succes for skolekomedien.
Send entre beløbet, hvis De ikke selv kan komme i aften.
Jyderup Realskoles skolefest blev gentaget i aftes på Hotel Skarridsø for fuldt hus. Det blev på ny en fin succes, og små og store aktører var blevet endnu mere sikre i deres roller end den først aften.
Eventyrkomedien "Tornerose" tog publikum med storm, og bifaldet var meget hjerteligt.
"Pølsemandens måneraket" spilledes med så vittig satire, at lattermusklerne ustandselig kom i funktion.
Når skolekomedien i aftes gentages for sidste gang til fordel for flygtningehjælpen, bør der også være fyldt til sidste plads. De vil ikke fortryde det.
Skulle man være forhindret i at komme, kan man alligevel yde et bidrag ved at sende entre beløbet til skolen, hvorfra man lader pengene ubeskåret gå til flygtningehjælpen.
Efter tæppefald blev salen ryddet, og der sluttedes med dans til musikdirektør Helge Olsens' orkester6

1960 marts; Endnu 241 kr. til giro 607
Sværdsiden af aktørerne ved Jyderup Realskoles skuespillertrup samlede i går interesse ved at vandre gennem byen iført kostumer og med en hornblæser i spidsen. Papskilte forkyndte formålet, at samle mennesker til skolekomedien i aften på Hotel Skarridsø til fordel for Flygtningehjælpen.
Desværre havde kun ca. 100 mennesker efterkommet indbydelsen til arrangementet, som var gjort ekstra festligt ved underholdningskoncert v. musikdirektør Helge Olsens orkester og med en afdeling sange sunget af Jyderup Sangkor under ledelse af musikdirektør Chr. Olsen
De to skolekomedier "Tornerose" og "Pølsemandens måneraket" fik igen en glimrende udførelse, og bifaldet var hjerteligt. Der indkom 241 kr., som går til giro 607. Skulle nogen ønske at indbetale et beløb, kan man henvende sig til sognefoged Ejnar Nielsen, Toftegården, tlf. Jyderup 927

1960 marts; 5284 kr. Flygtningehjælp
Tak til alle for støtten
Det endelige resultat for indsamlingen er nu opgjort, og komiteen kan med rette være glade for det smukke facit: 5284 kr., der er blevet afsendt.
I betragtning af, at der ikke har været anden offentlig arrangementer end "loppetorvet" eller auktionen, må det siges at være fint, at der har kunnet samles så mange penge. Beløbet var oprindeligt på 4784 kr., hvortil kommer 500 kr. skænket fra Jyderup Kommune.
Formanden for Røde Kors Samaritterforening, fru Aase Strange, formanden for Jyderup Håndværker og handelsforening, cykelhandler Holger Jakobsen, og formanden for Sct. Georgsgildet, proprietær Jørgen Lind, "Tornvedgården", der har stået i spidsen for komiteen, beder os bringe en hjertelig tak til alle, der under en eller anden form har ydet støtte til indsamlingen8


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 11. marts 1960, side 3; Tegninger skal præmieres
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 19. marts 1960, side 3; Skolekomedier
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 25. marts 1960, side 3; Skolekomedie, giro 607
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 30. marts 1960, side 3; Jyderup Realskoles skolekomedie
Kilde 5: Kalundborg Folkeblad 25. marts 1960, side 3; Jyderup Realskole overdrages til selvejende institution
Kilde 6: Kalundborg Folkeblad 30. marts 1960, side 3; Ny succes for skolekomedien.
Kilde 7: Kalundborg Folkeblad 31. marts 1960, side 4; Endnu 241 kr. til giro 607
Kilde 8: Kalundborg Folkeblad 31. marts 1960, side 3; 5284 kr. Flygtningehjælp

Sidst rettet 15. november 2014
©Jyderup Realskole