Ungarnhjælpen
1969 dec.; Jens Flensteds arbejde solgt til Tuborgfonden
Optakt i Jyderup
Den egentlige optakt til, at Jens Flensted fik lyst til at udvikle det kunstneriske talent, som er en arv fra moderen, fru Flensted Andersen, skete på Jyderup Realskole, hvor Jens vandt førsteprisen i en konkurrence om den bedste plakat for Ungarns hjælpen1

(Ved ikke præcis hvornår der var indsamling til Ungarns hjælpen, men Jens Flensted gik på Jyderup Realskole fra mellemskoleeksamen 1960 Realeksamen-1961, skrevet til Jens Flensted 18/9.13)

Jens Flensted Andersen svarer; Sep. 2013
Det er ganske rigtigt, at jeg vandt en tegnekonkurrence i forbindelse med flygtningehjælpen, det var vist 1956, og ligeledes, kort tid efter, vandt min bror Jakob (kraftigt bistået af mig, indrømmet nu, så mange år efter!) Jeg mener, det var en plakat for “bogen”. Interessen for billedkunsten holder stadig lidenskabeligt. Jeg debuterede i 1968 på KE, samme år, som jeg blev optaget på kunstakademiet. Mere husker jeg desværre ikke, og jeg har ingen billeder fra den tid. Tak for din henvendelse. Det var morsomt, og med venlig hilsen Jens Flensted Andersen
Om Ungarnshjælpen:
1956, Kalundborg Folkeblad 8. nov. 1956, side 3; Medfølelse med Ungarn
Jyderup Realskole samledes eleverne ved flagstangen, hvor skolebestyrer Valdemar Hansen fortalte om Ungarns lidelser, hvorefter der var 5 minutters stilhed2

1957 nov.; Gratis Røde Kors film og foredrag om Ungarn
Jyderup Samaritterforening (Røde Kors) arrangerer i aften en films- og foredragsaften om Ungarn i Jyderup Kino. Indbudte er Lotterne, Hjemmeværnet og Sct. Gerogsgildet med ægtefæller samt Spejderne3

1957 nov.; Dansk Røde Kors blev forbillede
interessant foredrag og film om Ungarnshjælpen
Jyderup Røde Kors Samaritterforening havde i aftes indbudt til films- og foredragsaften i Jyderup Kino, der beredvilligt var stillet til rådighed af direktør R. Freese.
Formanden fru arkitekt Dons, bød velkommen, hvorefter en repræsentant for deltageren i Røde Kors Lazarettet til Ungarn, Nistrup Madsen, fortalte om den store hjælpeaktion.
Det danske lazaret omfattede 200 senge, to operationsstuer med fire borde, røntgen og alt hvad der ellers hører sig til et hospital. Det blev til et vogntog på 34 med en besætning på 59 menige og 10 befalingsmænd.
Taleren gav en malende skildring af kørselen gennem ingenmandsland, uden kort og uden kendskab til det Ungarske sprog.
Det kom da også til nogle dramatiske møder med Russerne, i alt 11 gange, og en overgang blev professor Husfeldt og den Norske chauffør tilbageholdt for at yde hjælp til en såret i en Russisk rutebil.
Befolkningen strømmede til, græd og vinkede fordi de mente at nu var hjælpen fra vesten på vej. De forfærdende forhold i Budapest blev indgående skildret af taleren.
Der blev af Dansk Røde Kors uddelt 90.000 portioner mad og 1800 liter kakao, og det tog 3 timer hver dag. Foruden lazaret lykkedes det at oprette børnehaver, systuer, skolestuer m.m. Inden meddelelsen om, at lazarettet måtte blive der uden danske læger og sygeplejersker, var et stort arbejde gjort. Deltageren havde følelsen af, at det var det største de havde oplevet. At også andre følte det, viste mindepladen, der blev opsat med ordene "Dette lazaret er skænket af den Danske nation". Og under hjemturen til Danmark lød det til Røde Kors i Østrig og Tyskland: "Det er lige meget, hvordan i gør det, bare i gør det ligesom Dansk Røde Kors"
Efter foredraget viste sparkassekasserer Pfieil, Holbæk, Røde Kors filmen, som var en illustration af foredraget. Det er en film man vil huske.
Formanden takkede taleren, samt Holbæk Amts Sparekasse der gratis havde udlånt filmapparatet4

Det blev stillet fjernsyn op på verandaen på hotellet så mange kunne se underholdnings-udsendelserne i forbindelse med ungarns-indsamlingerne med Svend Pedersen og Wolmer Sørensen hvor reklame for første gang fik adgang til Danmarks radio5


Kilder:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 9. dec.1969, side 6; Jens Flensteds arbejde solgt til Tuborgfonden
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 8. nov. 1956, side 3; Medfølelse med Ungarn
Kilde 3: Kalundborg Folkeblad 18. nov. 1957, side 3; Gratis Røde Kors film og foredrag om Ungarn
Kilde 4: Kalundborg Folkeblad 19. nov. 1957, side 3+4; Dansk Røde Kors blev forbillede
Kilde 5: Jørgen Gylling Folkmann 12 februar 2021
Note:

Sidst opdateret 19. februar 2021
©Jyderup Realskole