Børnebogsuge i Jyderup
1961 okt.; Børnebogsuge i Jyderup med mange arrangementer
Skolebørn pynter boghandler Søvndahl-Petersens vindue
I ugen 2. til 8. november 1961 er der børnebogsuge landet over som en propaganda for gode børnebøger, og på Jyderup kommuneskole vil man lægge sig ekstra i selen i den gode sags tjeneste.
Jyderup Realskole og et par skoler i oplandet er indbudt til at deltage i den udstilling, der vil blive i Jyderup, der vil blive i Jyderup kommuneskoles gymnastiksal, idet det er begrænset, hvor mange børnebogsæt, der udsendes fra sekretariatet for "børnbogsugen" til boghandlerne. Et udvalg er nedsat for at tilrettelægge udstilling, konkurrencer m.m. Udvalget består af skoleinspektør Brix, fru Brix (for småbørnslitteratur), overlærer Rob. Spliid, lærerinde fru Spliid (biblioteksbestyrelsen), bibliotekar lærer Rørbech, lærer Ølholm, Jyderup Realskole og lærer Tom Kristensen "Firhøjskolen"
Udstilling på kommuneskolen
I Jyderup indleder man ikke børnbogsugen den 2., men den 4. november, og udvalget har anmodet sognerådsformand, fru Alma Nielsen om at åbne udstillingen. for at stimulere tilslutningen til arrangementet, vil der den første dag blive udtrukket et gavekort på 25 kr., der tildeles en af de tilstedeværende. Der vil blive indspillet musik, børneviser m.m., således at det kan indgå som underholdning i de dage, udstillingen er åben.
Plakatkonkurrence
i klasserne bliver plakatkonkurrence, en for de 6-10 årige, en ofr de 10-14 årige og en for skolelever over 14 år. Børnene får lov til at lade fantasien råde, og plakaterne skal indleveres inden fredag den 3. november. I hvert af de nævnte grupper vil blive trukket lok om en bogpræmie for den bedst udførte plakat. En morsom idé har lige så stor chance for at få en præmie som det mere kunstneriske.
Samtlige børn i alle landets skoler vil få tildelt et børnebogskatalog, som samtidig vil være en god vejledning for forældre, og andre, som ønsker at give børn god læsning. Det har uvurderlig betydning, at børnene oplæres til at holde af god litteratur.
Børn pynter boghandlervindue
Boghandler Søvndahl-Petersens har givet tilladelse til, at et af hans udstillingsvinduer benyttes til propaganda for børnebogsugen, og det bliver 2-3 elever fra kommuneskolen, der får lov at arrangere udsmykningen efter egen smag og fantasi. Det skal blive spændende at se, hvad de kan få ud af mulighederne.
Udvalget henstiller, at alle aflægger et besøg på skolen i børnebogsugen1

1961 nov; Vinderne af tegnekonkurrence børnebogsugen
Spændingen udløst i plakatkonkurrencen
Børnebogugens dommerkomite havde ikke nogen helt let hverv, da den skulle udvælge de bedste og mest symbolske plakater i konkurrencen for børnebogsugen.
Lærerne Tom Kristensen, Firhøjskolen, Eskildsen, Skamstrup-Frydendal, og Vilh. Rørbech, Jyderup, udvalgte de syv bedste udførte plakater. For de 6-10 årige gik præmierne til Steen Jensen, Holbækvej 110 (1. kl.) og Torben Lind, "Tornvedgården".
For de 10-14 årige til Søren Brix, Kommuneskolen (IV B) Peter Sørensen, Dyremosevej (IV B) Flemming Nielsen, Rolighedsvej (IV B) og Erik Rasmussen, Palævej (7 A).
Præmien til den ældste klasse gik til en elev fra Jyderup Realskole, Hans Jakob Flensted Andersen, Skamstrup præstegård.
Børnebogsugen slutter i dag og har hver dag samlet overvældende mange interesserede2

19. september 2013 fra Jens Flensted Andersen til Huus; Hej Christina!
Det er ganske rigtigt, at jeg vandt en tegnekonkurrence i forbindelse med flygtningehjælpen, det var vist 1956, og ligeledes, kort tid efter, vandt min bror Jakob (kraftigt bistået af mig, indrømmet nu, så mange år efter!) Jeg mener, det var en plakat for “bogen”. Interessen for billedkunsten holder stadig lidenskabeligt.
Jeg debuterede i 1968 på KE, samme år, som jeg blev optaget på kunstakademiet.
Mere husker jeg desværre ikke, og jeg har ingen billeder fra den tid. Tak for din henvendelse. Det var morsomt, og jeg kan se i gør et stort stykke arbejde. Med venlig hilsen Jens Flensted Andersen3


Kilder:
Kilde 1: 1961, 26. okt. - KF, side 3+4; Børnebogsuge i Jyderup med mange arrangementer
Kilde 2: Kalundborg Folkeblad 8. nov. 1961, side 4; Vinderne af tegnekonkurrence børnebogsugen
Kilde 3: 19. september 2013 fra Jens Flensted Andersen til Huus
Note:

Sidst opdateret 16. februar 2015
©Jyderup Realskole