1976 - Kr. Himmelfartsdag, forældredag og vikingetema
Skolefridagen torsdag (Kristi Himmelfartsdag) blev på Jyderup Realskole og Kollegium benyttet til at hold forældredag, hvor forældrene dels kunne opleve vikingeliv i en naturtro vikinglejr, dels fik aktuel orientering.
Orienteringen begyndt om formiddagen på Søbækgården og var kun beregnet for forældre til elever i 7. klasse. Forstander Peter Hehnel bød velkommen og fortalte om den nye skolelov og dens virkninger, hvorefter der var lejlighed til at stille spørgsmål. De ny klasseværelser på Søbækgården blev også forevist. På 1. sal er arbejdet endnu ikke færdigt, men vil blive inden nyt skoleår skal begynde

"Der var engang"...
Om eftermiddagen samledes alle forældre på og ved KollegietSøbæksvej. Der var fra 8. klasse og deres historielærer. Mogens Berggren, gjort et kæmpeforarbejde med anlæg af en vikingelejr og alt hvad derunder hører, for at vise gæsterne livet fra "Der var engang". Der var bygget vikingeskibe, vikingetelte, vikingedragter og smykker, alt sammen så naturtro som muligt. Smykkerne var dog ikke forarbejdet i metal, men efterligninger i keramik.
Arrangementet hed: "Norden i vikingetiden" og derefter var også Island en vigtig del af gengivelserne, så galt også Landnamsmændenes håndskrifter. Det var fantastisk imponerende og eleverne havde haft fantasi til at få alle enkeltheder med. Der lød mange anerkendende og rosende ord fra gæsterne.
Fra skolens side blev der i øvrigt hygget om gæsterne og budt på traktement. Forældrene havde lejlighed til at tale med klasselærerne og blev også på anden måde orienteret om arbejdet og den sidste travle optakt til ferien og skoleafslutningerne1
Jyderup Realskoles elever 1976
Jyderup Realskoles elever 1976
Jyderup Realskoles elever 1976


Kilde:
Kilde 1: Kalundborg Folkeblad 28. maj 1976, side 6; Der var engang
Note:

Sidst opdateret 18. februar 2015
©Jyderup Realskole